Які існують показники безробіття?

Показники безробіття

Показник рівня безробіття обчислюється як частка безробітних в сукупній робочій силі і має довготривалу тенденцію до зростання.

Розрахунок рівня безробіття проводиться за такою формулою: u = [U / (U + E)] 100% (u – рівень безробіття; E – зайняті; U – безробітні).

Застосовується ряд інших показників, що характеризують різні аспекти безробіття. У їх числі:

  • розмах безробіття – загальна кількість людей, що потрапляли протягом року до лав безробітних;
  • тривалість – середня тривалість одного проміжку безробіття, частка тривало безробітних в економічно активному населенні;
  • індекс тяжкості безробіття – її середня тривалість, яка припадає на одного економічно активного члена суспільства.

Для обліку прихованих форм безробіття також розроблено ряд показників.

Рівень безробіття – відношення загального числа безробітних до загальної чисельності робочої сили; вимірюється у відсотках.

Природний рівень безробіття – рівень, нормальний для даної країни і зберігається протягом тривалого періоду часу.

Також використовується термін «невозрастающій рівень безробіття», який є соціально більш нейтральним і відображає рівень безробіття при стабільних темпах інфляції і збігу динаміки реального і потенційного ВНП.

Стійкий рівень безробіття – рівень, який зберігся б незмінним при сталості рівнів звільнення і прийому на роботу в економіці невизначено довгий час.

Рівень відтоку безробіття – кількість покинули ряди безробітних.

Рівень припливу безробіття – число нових безробітних, співвіднесені з чисельністю робочої сили (або зайнятих); або відношення кількості осіб, зареєстрованих безробітними у звітному періоді, до загального числа безробітних.

Додатково:

  • Рівень безробіття в Росії (по місяцях)
  • Рівень безробіття в країнах світу
  • Види безробіття:
  • Фрикційне безробіття
  • Структурне безробіття
  • Сезонне безробіття
  • Циклічна безробіття

Джерела:

1. Румянцева Е.Е. Нова економічна енциклопедія. М.: ИНФРА, 2005. С. 38-39.

2. Економічна енциклопедія. М.: Економіка, 1999. С. 62-63


Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply