Які елементи є в паркурі? – Ч. 2

Крутка руками зверху Сальто вперед, коли крутка робиться махом руками з-за голови. Виконується з місця або розбігу (поштовх двома ногами).

Front flip (down) / Сальто вперед

Крутка руками знизу Сальто вперед, коли спочатку відбувається стрибок з ривком руками вгору, потім задається крутка махом руками зверху вниз. Використовується переважно при виконанні сальто через перешкоду, начебто перілкі або куща. Виконується звичайно з розбігу.

Front flip (back) / Сальто вперед козлом

Сальто вперед, при якому мах йде з закладом рук за спину. Ноги в угрупованні, руками не беруться. Дає дуже високу швидкість крутки, що полегшує приземлення на прямі ноги, коли сальто виконується на площині. Виконується з розбігу.

Frontflip (curve) / Сальто вперед зігнувшись

Сальто вперед з прямими ногами. Чим щільніше ноги притиснуті до грудей, тим вище швидкість крутки. Зазвичай виповнюється з хватом стегон руками, проте можливі й інші варіанти (наприклад широко розставивши руки, якщо вам дозволяє розтяжка тримати ноги у грудях або трохи розвівши ноги в сторони) Робиться, як правило, з висоти, з місця або розбігу (поштовх двома ногами) .

Frontflip (blansh) / Сальто вперед бланш

Сальто вперед, без угруповання з рівним тілом. виконується з висоти, з розбігу (поштовх двома ногами)

Frontflip (curve 180) / Сальто вперед зігнувшись з поворотом на 180

Сальто вперед зігнувшись, з гвинтом на 180 градусів під час розгину. Зазвичай робиться з висоти, з розбігу (поштовх двома ногами)

Frontflip (wave) / Маховий сальто вперед, в угрупуванні

Сальто вперед, коли крутка йде махом ногою і / або руками за себе, з наступним взяттям угруповання. Виконується з розбігу (поштовх однією ногою)

Frontflip (wave blansh) / Маховий сальто вперед

Сальто вперед, коли крутка йде махом ногою. Виконується без взяття угруповання, з розгону (поштовх однією ногою).

Frontflip (wave sag) / Сальто вперед махове прогнувшись

Махове сальто вперед, з прогином тіла. Виконується з розгону (поштовх однією ногою).

Superman / Супермен (гімнасти звуть його «затяжне сальто вперед»)

Сальто вперед, після стрибка тіло витягується паралельно землі, угруповання йде під кінець. Виконується як правило з висоти, з розбігу, може використовуватися для подолання перешкод.

Superman (curve) / Супермен зігнувшись

Супермен в угрупованні зігнувшись. Виконується також, як і звичайний супермен.

Backflip / Сальто назад

Сальто назад в групуванні. При стрибку з висоти, спина може відкидатися назад.

Backflip (curve) / Сальто назад зігнувшись

Сальто назад, виконуване в угрупованні зігнувшись. Виконується з висоти.

Backflip (sag) / Сальто назад прогнувшись

Сальто назад, без угруповання з прогином в спині. Виконується з висоти.

Backflip (blansh) / Сальто назад бланш.

Сальто назад без угруповання, з рівним тілом. Крутка задається махом руками. Виконується з висоти.

Backflip (wave) / Маховий сальто назад

Сальто назад, при якому крутка задається махом ноги.

Backflip (screw) / Сальто назад з гвинтом

Сальто назад з обертанням навколо подовжньої осі, в угрупованні. Гвинт може варіюватися в широких межах.

Backflip (blansh screw) / Сальто назад бланш з гвинтом.

Сальто назад з обертанням навколо подовжньої осі, тіло пряме. Гвинт або 180, або 360. Більше мало хто з паркуристи робить.

Angel drop / Енджел дроп

Сальто назад прогнувшись, виконуване з положення Cat leap

Overbah / Овербах (гейнер)

При стрибку вперед виконується сальто назад. Робиться в угрупованні, з місця або розбігу. З висоти.

Overbah (sag) / Овербах прогнувшись (відкритий гейнер)

Овербах виконуваний без угруповання, з прогином в спині. З місця і з висоти.

Overbah (reverse) / Внутрішній гейнер

Сальто вперед, при стрибку назад. Робиться з висоти.

Lemming / Лемминг

Овербах, при якому крутка робиться махом ноги. Виконується з розбігу. Як правило з висоти, але може виконаються і на площині

Коркс-крю

Овербах з гвинтом. В угрупованні або без неї.

Стрекосат.

Махове сальто назад з розбігу, в площині перпендикулярній лінії розбігу.

Flywheel / Колесо без рук

Обертання вбік, через голову, тіло у вертикальній площині. Виконується з розбігу.

Arabflip / Арабське сальто

Обертання вбік, у вертикальній площині, в угрупованні.

Arabflip (throw over) / Арабське перекидне

Арабське сальто, при якому спина розташована горизонтально, а ноги перекидаються через себе. Виконується в угрупованні або зігнувшись. У паркурі може застосуються як стрибок з висоти, так і для подолання перешкод.

Mysty / Місті

Арабське сальто, після якого трейсер стає обличчям протилежно напрямку руху. Досягається притисненням голови до плеча. У гімнастики вважається грубою помилкою.

Dacascos / Дакаскос

Обертання убік (як при арабському сальто) в площині, перпендикулярній площині розбігу.

Внутрішнє бічне

Стрибок з висоти з обертанням убік, в площині, перпендикулярній межі перешкоди, з якого здійснюється стрибок, в сторону протилежну напрямку розбігу (головою в бік грані).

Segun Fai / сегун фай

Рандат без рук. Може виконаються з гвинтом. Робиться з розгону.

Bedouinflip; butterfly / бедуїнських сальто

Обертання в горизонтальній площині, тіло паралельно землі. Ноги як правило йдуть одна за одною, змахуючи над головою. Варіанти: обертання може йти не в горизонтальній площині, а під кутом-це варіант із капуйеро. Також ноги можуть не виходити з площини обертання. Часто виконується в програмах тау-лу в у-шу.

B-twist / Бі-твіст (джан-туї в у-шу)

Обертання витягнутого тіла навколо подовжньої осі в горизонтальній площині. Захід як на бедуїнське, тільки замість маха ногами-обертання.

Screw / Передній гвинт

З розгону вчиняється стрибок вперед, тіло витягується паралельно землі, і відбувається обертання навколо поздовжньої осі. Робив Бель.

Wallflip / Волфліп

Сальто назад з поштовхом ногою від стіни. Як варіант: після 2, 3 або 4 кроків по стіні.

Wallflip (screw) / Волфліп з гвинтом

Волфліп з обертанням навколо подовжньої осі, на 180 або 360 градусів.

Arabian wallflip / Арабське сальто зі стіни

Арабське сальто, після одного, двох або трьох кроків вгору по стіні.

Trinity flip / Трініті фліп

Бедуїнське сальто від стіни.

Wallscrew / Гвинт після поштовху від стіни

Передній гвинт після відштовхування двома ногами від стіни.

Wallflip (front) / передній волфліп

Сальто вперед після поштовху від стіни або після двох кроків вгору по стіні.

Tic-tac frontflip / сальто вперед після тик-така

Після поштовху ногою від стіни збоку (tic-tac) виконується переднє сальто. Робиться з розгону.

Frontflip (Handpop) / Сальто вперед з поштовхом рукою від стіни

При бігу в напрямку стіни під кутом виконується звичайне сальто вперед, з поштовхом рукою від стіни, що змінює траєкторію і додає додаткову висоту.

Ozi flip / Озі фліп

Сальто вперед з захопленням за стовп або дерево.

Обертання (spins):

Wallspin / Волспін

Трюк при якому трейсер підбігає до стіни, вистрибує, ставить дві руки на стіну, обертається через них в площині, паралельній стіні. Як правило одна рука задає крутку, друга опорна (хоча опори там небагато).

Wallspin pop / Волспін з кроком по стіні (1,2,3,4)

Wallspin (reverse) / Зворотній волспін

З розгону ставиться рука на стіну, викидаються прямі ноги убік з обертанням через руку (в площині, паралельній стіні), потім відбувається докрутка другою рукою. Рідкісний трюк.

Wallpop spin / парапет з поверненням від стіни

Якщо перілка знаходиться на невеликій відстані від стіни, то при бігу прямо на неї, зробивши one hand vault або two hand vault, можна перестрибнути через перілку, потім впертися ногою в стіну, штовхнутися і, спираючись на одну руку, перелетіти назад.

Walltouch spin / парапет з поверненням від стіни

Якщо перілка знаходиться на маленькій відстані від стіни, то, зробивши one hand vault або two hand vault, можна перестрибнути через перілку, потім впертися рукою в стіну, штовхнутися і, спираючись на іншу руку, перелетіти назад.

Palm spin / Палм спин

Опорний стрибок з обертанням на 360 градусів через одну або дві руки і приземленням на точку з якої починалося виконання елемента. Зазвичай виповнюється з двох рук. У цьому випадку руки ставляться збоку від себе, перехрещуючись, причому як правило одна рука ставиться до стрибка, друга після. При такому варіанті виконання більша частина опори доводиться на одну руку, другий вчиняється крутка. При виконанні елемента через одну руку, обертання задається махом другої руки і / або корпуса. Можливий варіант, коли опора йде на одну руку, крутка задається другій, яка відразу після виконання закручування забирається.

Palm spin (pop) / Палм спин після поштовху від стіни

Palm spin на високих перешкодах, виконуваний після розбігу і поштовху ногою від стіни (wallpop).

Palm spin (reverse) / Палм спин задом

Palm spin виконуваний в бік спини (щодо руки поставленої на перешкоду). Спочатку на грань ставиться одна рука, відбувається стрибок з обертанням навколо цієї руки. Зазвичай після цього відбувається докручіваніе другою рукою від перешкоди.

Інші елементи (others):

Parkour roll / Рол Рол

Є одним з найважливіших елементів в паркурі. Це перекат переважно через плече для зниження навантаження на ноги при приземленні. Використовується трейсерами всього світу після приземлення з великої висоти, або для збереження швидкості пересування.

Cat leap / Кет лип Кет лип

стрибок на стіну з прийняттям хвата руками її краю з упором стоп зігнутих ніг перед собою в стіну. Використовується при стрибку на більш високі стіни, або при стрибку через відстань, трохи більшу ніж те, яке трейсер може перестрибнути. Також Cat Leap'ом називається сама позиція вису на руках на стіні, з упором в неї стоп зігнутих ніг.

Cat to cat / з Кета в кет

Стрибок з розворотом на 180 градусів з cat leap'a в cat leap, між двох стін або препятсвій, на які можна прийти в cat leap.

Corner

Стрибок з cat leap'a в cat leap на розі з розворотом на 270 градусів.

Dismount

Стрибок або зіскок з позиції cat leap з розворотом на 180 або 540 градусів.

360 wall hop / кет лип 360

Стрибок з обертанням на 360 градусів і подальшим входом в cat leap.

360 wall hop (pop) / Від стінки 360 в кет лип

Поштовх ногою від стіни, з наступним розворотом на 360 градусів і входом в позицію cat leap.

Wallpop; vertical wallrun / поштовх від стіни

Поштовх від стіни з розбігу, що виконується з метою набору додаткової висоти. Можливий варіант в два поштовхи, за наявності виступів на стіні.

Tic-tac; one-two / Тік Tic-tac

Поштовх від одного перешкоди для подолання іншого або набору висоти. Наприклад, поштовх від стіни, щоб перелетіти перілку або поштовх від дерева для збільшення дальності польоту і / або зміни траєкторії. Поштовх йде зазвичай від поверхні, що знаходиться збоку від трейсера.

Double tic-tac / подвійний тік-

Поштовх спочатку від одного перешкоди, потім від іншого щоб подолати третие.

Wallrun / Біг по стіні

Біг уздовж по вертикальній стіні. Може проводиться як з метою подолати якусь відстань, так і з метою набору висоти. Також можлива пробіжка через кут або через два кути.

Wallrun (360) / Біг по стіні з розворотом 360

Відрізняється від Wallrun'a тим, що одночасно йде обертання на 360 градусів по поздовжній осі.Прі цьому найчастіше робиться тільки 2 кроки.

Balance

Балансування на якій або грані або Периллил з метою встояти на ній або пройти по ній ногами.

Cat balance

Те ж самої, що й Balance, тільки виконується з опорою ногами і руками.

Hand balance

Балансування на межі або поручнями в будь стійці на руках.

Cat pass

Проходження перешкоди на руках

Double tap

Варіант Get over the wall. Виконується з додатковим поштовхом або ривком руками об верхню грань стіни метою дістати й вхопитися за периллу, яка знаходиться на стіні.

Перекати Джекі Чана

Перекат вздовж грані або за перілке в положенні виходу силою. Правильне виконання-без опори на дупу.

«50-50»

У широкому сенсі – відштовхування від перешкоди руками і ногами одночасно. Основний варіант трюку – стрибок вгору з вису на стіні в позиції cat leap, відштовхуванням ногами і ривком руками. Як правило закінчується хватом вищестоящого перешкоди.

Ledder grind / ковзання по драбині

Ковзання по приставний (вертикальної) сходах, затиснувши її краю ногами і руками.

Джерела інформації:

  • wikipedia.org – список основних елементів;
  • izverg.ru – елементи паркуру.

Додатково від Генон:

  • Vidpo.net – Давид Белль – засновник дисципліни паркур;
  • Vidpo.net – Відео-уроки паркура;
  • Vidpo.net – Список паркур-сайтів;
  • Vidpo.net – Що таке паркур.

Category: Спорт

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply