Які є види страхування?

Страхування являє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій).

Це особлива сфера перерозподільних відносин з приводу формування та використання цільових фондів грошових засобів для захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та відшкодування їм матеріального збитку при настанні несприятливих явищ і подій, іменованих страховими випадками.

За своєю суттю страхування є формування незалежних грошових фондів на випадок настання несприятливих подій.

Співстрахування – розподіл ризику між двома і більше страховиками в рамках одного і того ж договору страхування, де містяться умови, що визначають права і обов'язки кожного страховика

Страхування як інститут – система економічних відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок страхових резервів.

Існують наступні види страхування:

Страхування ризиків

Страхування ризиків – це цілеспрямована дія по обмеженню або мінімізації ризику, метод фінансування ризику полягає в передачі ризику, таким чином в досяжних межах і відповідно страховим договором вантаж негативних наслідків несе не сам суб'єкт, а страхова організація.

Страхування майна

Юридичні та фізичні особи можуть укладати договори страхування на об'єкти щодо яких вони мають майновий інтерес: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові робочі та інші машини, обладнання, транспортні засоби, ловецькі та інші судна, знаряддя лову, об'єкти незавершеного виробництва і капітального будівництва , інвентар, готова продукція, товари, сировина, матеріали та інше майно.

Вогневі ризики і ризики стихійних лих

Стандартні ризики для даного виду страхування майна наступні: збитки в разі загибелі або пошкодження майна від пожежі, удару блискавки, вибуху, повені, землетруси, осідання грунту, бурі, урагану, зливи, граду, обвалу, зсуву, дії підгрунтових вод, селю, незвичайних для даної місцевості сильних морозів і рясних снігопадів, припинення подачі електроенергії, викликаного стихійними лихами, аварій засобів транспорту, опалювальної, водопровідної, каналізаційної і інших систем, проникнення води із сусіднього приміщення, крадіжки зі зломом, протиправних дій третіх осіб.

Страхування перерви в бізнесі

Страхування від шкоди, що викликається зупинкою виробництва внаслідок настання події, що є страховим за договором страхування майна. Відшкодовуються збитки Страхувальника від перерви в діяльності, що складаються з прибутку, недоотриманого в результаті скорочення оборотів виробництва продукції, робіт, послуг і витрат на продовження застрахованої господарської діяльності.

Страхування будівельно-монтажних ризиків

Страхування будівельних та монтажних робіт, включаючи всі використовувані для цього матеріали, обладнання будівельного майданчика та будівельне обладнання, будівельні машини, витрати по розчищенню території, вивезення сміття, допоміжні споруди (наприклад, тимчасові греблі).

Страхування КАСКО

КАСКО – страхування майнових інтересів клієнта, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом та додатковим обладнанням, встановленим на ньому. У страхові ризики, як правило, включаються: ДТП, викрадення, розкрадання, пошкодження третіми особами, пожежа, вибух транспортного засобу, стихійні лиха (удар блискавки, буря, шторм, ураган, злива, град, землетрус, селеві зсуви, обвал, зсув, паводок, повінь …), напад тварин, падіння предметів на ТЗ.

Страхування вантажів

Страхування майнових інтересів вантажовласника. Передбачає відшкодування збитків спричинених пошкодженням або втратою вантажу (товару) перевозиться різними видами транспорту. Страхування здійснюється на випадок в т.ч. наступних ризиків і небезпек: розкрадання, пожежі, ДТП, підмочки, порушення необхідного температурного режиму та ін

Страхування відповідальності

При страхуванні відповідальності об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником (застрахованою особою) заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб.

Страхування загальної цивільної відповідальності перед третіми особами

Об'єктом страхування загальної цивільної відповідальності перед третіми особами є відповідальність Страхувальника \ Застрахованої за шкоду майну, життю і здоров'ю третіх осіб.

Страхування відповідальності товаровиробника, виробника послуг

Об'єктом страхування цивільної відповідальності виробника товару \ послуги є його відповідальність за можливу шкоду особистості або майну, який виник в результаті використання виробленого ним товару \ послуги.

Страхування відповідальності директорів і офісних співробітників

Об'єктом страхування відповідальності директорів і офісних співробітників є відповідальність керівників компанії за можливий збиток акціонерам компанії в результаті їх дій.

Страхування професійної відповідальності

Об'єктом страхування професійної відповідальності є помилкові дії професіоналів, в результаті яких можуть виникнути події, які приведуть до збитку.

Страхування відповідальності роботодавця

Об'єктом страхування відповідальності роботодавця є відповідальність за можливий збиток майну, життю та здоров'ю своїх співробітників.

Страхування відповідальності за нанесення шкоди екології

Об'єктом страхування відповідальності за нанесення шкоди екології є відповідальність за раптовий і непередбаченої шкоди навколишньому середовищу, що стався в результаті дій Страхувальника \ Застрахованої.

Договірна відповідальність

Об'єктом страхування договірної відповідальності є відповідальність, що виникає з укладеного між Страхувальником \ застрахованого та його контрагентом договору.

Страхування відповідальності власника автотранспортного засобу

Страхування цивільної відповідальності припускає компенсацію збитку стороні, що постраждала в автотранспортному подію з вини Страхувальника \ Застахованного. Страховик оплачує фактичні витрати, викликані страховим випадком, однак не більше страхової суми, передбаченої договором страхування.

Особисте страхування

До особистого страхування відносять всі види страхування, пов'язані з ймовірнісними подіями в житті окремої людини. До галузі особистого страхування відносять види страхування, в яких об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої.

Накопичувальне страхування життя, пенсійне страхування

До страхування життя відносять всі види страхування, де в якості об'єкта страхування виступає життя людини. Але так як неможливо визначити скільки коштує життя людини, страхові організації орієнтуються на дохід клієнта. Об'єктом захисту виступає не стільки життя, скільки дохід людини. В середньому сума страхового захисту коливається від 3 до 10 річних доходів клієнта. Договори страхування життя укладаються на строк не менше одного року. Розрізняють ризикове і накопичувальне страхування життя. У ризиковому (класичному) страхуванні гроші клієнта йдуть на покриття ризику і по закінченні терміну страхування не повертаються. У страхуванні життя з накопиченням може поєднуватися ощадна і ризикова функції. Наприклад, таким видом страхування є змішане страхування на випадок смерті і дожиття. Таке страхування являє собою поєднання інвестиційного фонду та ризикового страхування. Частина грошей клієнта йде на покриття страхових ризиків, інша частина вкладається у високонадійні, але малоприбуткові сфери бізнесу і приносить інвестиційний відсоток. У випадку дожиття, по закінченню терміну страхування клієнт отримує вкладені гроші назад разом з відсотками. У страхування життя можуть бути включені різні ризики. Це страхування від нещасного випадку, від інвалідності, від критичного захворювання (онкологія, і проч.). Таким чином, страхова відповідальність по страхуванню життя передбачає виплати страхової суми в наступних випадках: при дожитті застрахованим до закінчення строку страхування; при втраті здоров'я; при настанні смерті застрахованного.Отдельно слід виділити пенсійне страхування. Це страхування життя з накопиченням, але закінчення терміну програми прив'язане до пенсійного віку людини (наприклад в Росії жінки 50, 55 або 60 років, чоловіки 55, 60 або 65 років). Страхові виплати у разі дожиття застрахованнного виплачіваються у вигляді пенсії до кінця життя людини. Ця пенсія може мати наслідуваний період до 20 років.

Страхування від нещасного випадку

Страхування від нещасних випадків призначене для відшкодування збитку, викликаного втратою здоров'я або смертю застрахованого. Може здійснюватися в груповий (наприклад, страхування працівників підприємства) і індивідуальної формах, а також у формах добровільного і обов'язкового страхування (наприклад, пасажирів, військовослужбовців та інших категорій громадян).

Медичне страхування

Медичне страхування гарантує громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансувати профілактичні заходи. Медичне страхування може виступати у формі обов'язкового і добровільного страхування.

Страхування виїжджаючих закордон

Страхування виїжджаючих закордон забезпечує страхувальника захистом від збитку своєму майну, життю і здоров'ю, при поїздці закордон. Страхові ризики можуть включати: покриття по пакету нещасного випадку, медичні витрати, в тому числі стоматологія, хірургія, медична евакуація, компенсація похорону, репатріація останків, надзвичайні готельні витрати, поїздка / заміна бізнес-колеги в екстреному випадку, екстрений виклик члена сім'ї, відміна або переривання поїздки, заставу для звільнення з в'язниці, затримка і втрата багажу, затримка рейсу, захоплення літака, цивільна відповідальність, напад, викрадення

Страхування фінансових і специфічних ризиків

Страхування невиконання фінансових зобов'язань

Страхування збитків, понесених в результаті невиконання зобов'язань контрагентом.

Титульне страхування

Втрата майна внаслідок втрати прав власності на підставі набрав законної сили рішення суду першої інстанції за позовами третіх осіб.

Страхування політичних ризиків

Страхування збитків понесених в результаті дій представників влади (не має особливого поширення в країнах СНД).

Джерела:

  • slovari.yandex.ru

  • ru.wikipedia.org

  • mega.km.ru


  • Category: Бізнес

    Comments (Прокоментуй!)

    There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

    Leave a Reply