Які є види підрядного зв'язку слів у словосполученні?

Словосполучення складається з головного і залежного слова.

 • Слово, яке називає предмет, ознака, дія тощо, називається головним.
 • Слово, яке пояснює, поширює головне, називається залежним.
 • Від головного слова до залежного можна задати питання.
 • Головне слово при розборі словосполучення прийнято відзначати хрестиком.
 • Примітка. У даному відповіді головне слово в словосполученнях підкреслено.

-

Думати (про кого?) Про матір

Виділяють три види підрядного зв'язку слів (тобто одне слово залежить від іншого):

 • узгодження,
 • управління,
 • примикання.

1. Узгодження – це такий вид підрядного зв'язку, при якому залежне слово ставиться в тому ж роді, числі і відмінку, що і головне, наприклад:

1) доро-гаю книга (Залежне прикметник дорога узгоджується з іменником книга в однині, жіночому роді, називному відмінку);

2) моєю книгою (Залежне займенник-прикметник моєї узгоджується з іменником книга в однині, жіночому роді, орудному відмінку);

3) усміхнене дитя (Залежне причастя усміхнене со-Глас з іменником дитя в однині, середовищ-ньому роді, називному відмінку);

4) другого сорту (Залежне числівник друга узгоджується з іменником сорт в однині, чоловічому роді, ро-дітельного відмінку);

5) річка Дніпро (За-лежно іменник Дніпро узгоджується з суще-ствительность річка в однині, називному па-діжі).

 • При зміні головного слова залежне змінюється разом з ним: тінистий сад – тінистого саду – тінистим садом – про тінистому саду – тінисті сади.
 • При узгодженні залежне слово може бути виражене:

прикметником: важке завдання;
займенником-прикметником: наш друг;
причастям: набігаюча хвиля;
порядковим числівником: другий під'їзд;
кількісним числівником у непрямих відмінках: з трьома товаришами.

2. Управління – такий вид підрядного зв'язку, при якому залежне слово ставиться при головному в якомусь певному непрямому відмінку з прийменником чи без прийменника, наприклад:

1) ку-пити книгу (Залежне іменник книга коштує в знахідному відмінку і позначає предмет, на який направляється дія, виражене гла-голом купити);

2) увійти в кімнату (Залежне іменник кімната коштує в знахідному паде-таки з прийменником в і позначає предмет, всередину якого спрямована дія, виражене дієсловом увійти);

3) посваритися з ним (Зави-сімое займенник він коштує в орудному відмінку з запропонованого-гом з і позначає одного з учасників спільної дії, вираженого дієсловом посваритися);

4) кро-вать хворого (Залежне слово біль-ного – субстантівірованное прикметник – коштує в роди-тельно відмінку і вказує особа, якій належить те, що позначено головним словом ліжко;

5) зустрівся з тро-ними (Залежне числівник троє сто-ит в орудному відмінку з прийменником з і позначає число осіб, на яких спрямована дія, позначене дієсловом зустрітися).

 • При зміні головного слова форма залежного не змінюється: купити журнал – купив журнал – куплять журнал – купив журнал – купивши журнал.
 • При управлінні залежне слово може бути виражене:

іменником: розбити вазу;
займенником-іменником: сказати йому;
кількісним числівником: розділити на п'ять;

іншими частинами мови в значенні іменника: доглядати за хворими.

3. Примикання – такий спосіб підрядного зв'язку, при якому залежне слово є незмінною частиною мови і зв'язується з головним тільки за змістом та інтонаційно, наприклад:

1) приїхати вчора (Прислівник вчора примикає до дієслова приїхати);
2) вийти освіжитися (Невизначена форма дієслова освіжитися примикає до дієслова вийти );
3) йти накульгуючи (Дієприслівник накульгуючи примикає до дієслова йти).

 • При примиканні залежне слово може бути виражене:

прислівником: голосно плаче;
інфінітивом: готовий допомогти;
дієприслівником: працювати не перестаючи;
формою порівняльної ступеня прикметника або прислівника: старший хлопчик, підійти ближче;
незмінюваним присвійним займенником: її подруга;

незмінюваним прикметником: спідниця кльош.

 • Див докладно: Перелік незмінних слів.

Вправи на тему «Види підрядного зв'язку слів у словосполученні»

Вправа 1. Визначте види підрядного зв'язку слів у словосполученнях.

Новий стадіон, весняні квіти, розбурхане море, на-ша школа, другий загін, ніжка столу, пенал Міші, шухлядка з малюнками, кава по-варшавському, надзвичайно небезпечний, дитячому простодушний, схожий на батька, вісім копійок, зловити окуня, відрубати сокирою , виїхати з міста, перестрибнути через струмок, дуже втомитися, повернути назад, відвернутися посміхаючись, по-зимовому холодно, щось незрозуміле.

Вправа 2. Складіть з кожної пари слів словосполучення, вкажіть види підрядного зв'язку слів у словосполученнях.

Ранній, весна; сьогоднішній, газета; революційний, деяте-ли; твій, твір; галасом, море; розбурханий, ре-ка; шашлик, по-кавказьки; хустку, Катя; вітрина, магазин;
човен, мотор; ліхтарик, батарея; німий, народження; зустріти, ведмідь; малювати, олівець; вибігти, клас; влізти, дах; втекти, гірка; зустрітися, друзі; почати, спочатку; йти, накульгуючи; по-материнськи, ласкаво.

Див також: Вправи до теми «Словосполучення».

Джерела:

 • Розділ «Словосполучення» в електронному посібнику з російської мови на сайті lik-bez.com
 • Вправи 3, 4 з посібника А.М. Земського та ін "Російська мова в двох частинах. Синтаксис »(під редакцією В.В. Виноградова)

Додатково на Генон:

 • Що таке словосполучення?
 • Які є види словосполучень?
 • Які словосполучення відносяться до невільним?
 • Які сполучення слів не є словосполученнями?
 • Який план синтаксичного розбору словосполучення?
 • Де знайти зразки синтаксичного розбору словосполучення?
 • Як встановити смисловий зв'язок слів у словосполученні?
 • Як виражається граматична зв'язок слів у словосполученні?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply