Які є види часток в російській мові?

Ознаки частинки як частини мови

1. Частка – це службова частина мови, яка служить для

 • вираження відтінків значень слів, словосполучень, речень;
 • для освіти форм слів.

У відповідності з цим частинки прийнято ділити на два розряди – смислові і формотворчих.

2. Частинки не змінюються.

3. Частки не є членами речення.

Примітка. У шкільній граматиці, однак, прийнято підкреслювати негативну частку не разом з тим словом, до якої вона відноситься; особливо це стосується дієслів.

Докладніше про види частинок

До формотворчим часткам відносять частинки, що використовуються для утворення форм умовного та наказового способу дієслова. До них відносяться наступні частинки: б (показник умовного способу), нехай, нехай, так, давай (ті) (показники наказового способу). На відміну від смислових частинок, формотворчих частки є компонентами дієслівної форми і входять до складу того ж члена речення, що й дієслово, підкреслюються разом з ним навіть при неконтактному розташуванні, наприклад: Я б не запізнився, якби не пішов дощ.

Смислові частки виражають смислові відтінки, почуття і ставлення мовця. За виражається ними значенням вони поділяються на такі групи:

1) негативні: не, ні, зовсім не, далеко не, аж ніяк не;

2) питальні: невже, хіба, чи (ль);

3) вказівні: ось, он, це;

4) уточнюючі: саме, якраз, прямо, точно, точнісінько;

5) обмежувально-видільні: тільки, лише, виключно, майже, єдино,-то;

6) оклику: що за, ну і, як;

7) підсилювальні: навіть, ж, ні, адже, вже, все-таки, ну;

8) із значенням сумніви: чи, навряд чи.

У деяких дослідженнях виділяються й інші групи частинок, оскільки не всі частинки можуть бути включені в зазначені групи (наприклад, мовляв, нібито, мовляв).

Розрізнення частинок і омонімічних форм

Частка ні виступає

 • як негативна в конструкціях безособового пропозиції з опущеним присудком (В кімнаті ні звуку);
 • як підсилювальна при наявності вже вираженого заперечення (В кімнаті не чути ні звуку);
 • при повторенні частинка ні виступає в ролі повторюваного сурядного сполучника (В кімнаті не чути ні шерехів, ні інших звуків).

Смислове частинку-то треба відрізняти від словообразующего постфікса-то, виступаючого як засіб освіти невизначених займенників і прислівників: якийсь, кудись (постфікс) – Я-то знаю, куди треба йти (частка).

Не є частинками постфікси-то,-небудь,-небудь у складі негативних і невизначених займенників і прислівників: хтось, щось, якийсь (займенники з постфікса), десь, кудись, де-небудь ( прислівники з постфікса).

Не є частинками постфікси-ся (-сь) дієслів, дієприкметників, дієприслівників: купатися, купаючись, що купався.

Не є частинками приставки не і ні в складі негативних і невизначених займенників і прислівників, а також дієприкметників і прикметників незалежно від злитого або роздільного написання: хтось, не у кого, нічого, ні за що, нікуди, недобре, небагатий.

Морфологічний розбір частки

Частинки розбираються за наступною схемою:

1. Частина мови.

2. Граматичні ознаки:

- змінювана / неизменяемая,

- розряд за значенням.

Згідно шкільної граматики, по цій схемі повинні бути розібрані всі частинки – і смислові, і формотворчих, однак треба відзначити, що формотворчих частка є компонентом дієслівної форми і виписується при морфологічному розборі разом з дієсловом при розборі дієслова як частини мови.

Зразок морфологічного розбору частинки:

Я не стверджую, що він зовсім аніскільки не постраждав; я лише переконався тепер цілком, що він міг би продовжувати про свої араби скільки йому завгодно, давши тільки потрібні пояснення (Ф. М. Достоєвський).

Не – частинка, незмінна, смислова, негативна.

Лише – частинка, незмінна, смислова, обмежувально-видільна.

Тільки – частинка, незмінна, смислова, обмежувально-видільна.

За шкільної граматики, в цьому реченні слід також розібрати частинку б таким чином:

б – частинка, незмінна, формотворчих, служить для утворення форми умовного способу дієслова.

Джерело:

 • modernlib.ru – книга Літневской Є. І. «Російська мова: короткий теоретичний курс для школярів». Москва, 2000.

Додаткові джерела:

 • ru.wikipedia.org – стаття «Частинка (частина промови)»;
 • lik-bez.com – стаття «Частка як частина мови»;
 • licey.net – стаття «Частинки. Морфологічний розбір часток. Правопис часток »;
 • collection.edu.yar.ru – посилання на матеріали про частку як частини мови.

Додатково на Генон:

 • Яка інформація з російської мови є в базі даних Генона?
 • Як розрізняти в російській мові частинки і омонімічние форми?
 • Які правила правопису часток в російській мові?
 • Які правила злитого і роздільного написання частки «не»?
 • Що таке прийменник як частина мови?
 • Які правила правопису прийменників?
 • Що таке союз як частина мови?
 • Як пишуться союзи і омонімічние частини мови в російській мові?
 • Де знайти список книг із завданнями олімпіад з російської мови?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply