Які є шиплячі літери в російській мові?

Правопис ь та ь

А. Вживання розділового ь.

1. Розділовий ь пишеться:

1) перед буквами е, є, ю, я після приставки, закінчується на приголосну: в'їзд, підйом, перед'ювілейний, меж'ядерние;

2) перед буквами е, є, ю, я в іншомовних словах, в яких є приставка, що закінчується на приголосну (аб-, ад-, диз-, ін-, інтер-, кон-, контр, про-, суб, транс-), або складова частинка пан-: ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктивіт, контр'якобінскій, об'єкт, суб'єкт, транс'японскій, пан'європейський;

3) у складних словах, першу частину яких утворюють числівники двох-, трьох-, чотирьох-: двох'ярусний, четирех'язичний.

2. Розділовий ь не пишеться:

1) у складноскорочених словах перед буквами е, є, ю, я: детяслі;

2) перед голосними а, о, у, е: безапеляційний, безхмарний, отекзаменовать.

Б. Вживання розділового ь.

Розділовий ь пишеться:

1) перед е, є, і, ю, я всередині слова, не після приставок: кар'єра, курйозний, горобиний, хуртовина, мавпа, піддячий (Від слова дяк, тобто ь в корені);

2) у деяких іншомовних словах перед про: бульйон, компаньйон, печериця.

В. Вживання ь для позначення на письмі м'якості приголосних.

1. Буква ь пишеться:

1) нa кінці слова після будь-якого м'якого приголосного: кінь, вугілля, ліхтар;

2) після м'якого л, що стоїть перед будь-яким приголосним (твердим або м'яким): хворий, оселедець, хлопчик, пильщик;

3) після м'якого приголосного, що стоїть перед твердим приголосним: Кузьма, менше, боротьба;

4) між двома м'якими приголосними тільки в тому випадку, якщо при зміні слова другою згідно стає твердим, а перший залишається м'яким: в проханні (Прохання), Кузьмич (Кузьма), про боротьбу (Боротьба);

5) у числівників, що закінчуються на -десят,-сот, після першого кореня: п'ятдесят, п'ятсот, вісімдесят, вісімсот; В числівників, що закінчуються на -дцять на кінці слова: п'ятнадцять, дев'ятнадцять, двадцять.

2. Буква ь не пишеться:

1) всередині сполучень чк, чн, нч, нщ, рш, рч: річка, річковий, няньчити, муляр, ліхтарник, зіпсований;

2) між м'якими лл: ілюзія, ілюмінація, ілюстрація.

Г. Вживання ь для позначення граматичних форм.

Примітка: до шиплячим відносяться літери ж, ш, щ, ч.

1. Після шиплячих ь пишеться:

1) в іменах іменників жіночого роду однини: мова, тиша, жито (Не змішувати з хмар, гаїв, тисяч, так як це форми родового відмінка множини);

2) у наказовому способі дієслів: признач, відріж, з'їж, призначте, відріжте, з'їжте;

3) у невизначеній формі дієслів: берегти, стригти, борючись, стригтися;

4) у 2-му особі однини дієслів теперішнього і майбутнього часу: несеш, возиш, кинеш, несешся, кинешся, возишся;

5) у прислівниках: невмочь, суцільно. Винятки: вже, заміж, невтерпеж;

6) у частках: бач, пак, лише, бач.

2. Вживання ь в деяких інших відмінкових і дієслівних формах:

1) в орудному відмінку множини деяких іменників і числівників: дітьми, людьми, чотирма, а також і в інших відмінках числівника вісім: восьми, вісьмома і вісьма;

2) у невизначеній формі дієслів: возити – возитися, голити – голитися;

3) у наказовому способі: приготуй, приготуйте, приготуйтеся. Винятки: ляж, ляжте.

Вправи на тему «Правопис ь та ь»

Вправа 1. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

1. В цю хвилину роздалися п. .. яние крики гостей.
2. Сам зважився він Чичиков] вигадати фортеці, написати й переписати, щоб не платити нічого під … ячім.

3. Вона сіла за фортеп … яно і зіграла кілька улюблених його п. .. єс.

4. Лакей обез … яннічает їх манери, замашки.

5. Високий зелений бур … ян ріс на тому місці, де колись був двір.

6. Оббивка на кріслах перших рядів і на бар … ерах лож … давно вицвіла.

7. Раз … Ярен річка пінилася і схлестивала хвилями гранітні парапети набережній.
8. Часом виходила група від … екзаменував гімназистів, весело розмовляли про удачу або заклопотано – про можливість провалу.

9. Кухар давав їм [матросам] виварене бул … онное м'ясо.
10. Серед великої чистої майданчика на високому п. .. едестале височів зліпок могутньої постаті Давида.
11. Ось нам і ще один компан … він для пікніка.
12. Неподалік, за деревами, відкривався необ … ятний лазуровий простір.

13. При найменшому з … яне в костюмі, при відірваних гудзиках цей костюм повинен здаватися для лагодження, чищення і пр.

14. Ми вже з батьком від … вечеряли.

15. Ми відходили на північ, прикриваючись весь час сильними ар … ергардамі.

16. Листи Андрія стали неот … емлемой част … ю моєму житті.

17. Аксінья з … узіла очі, Шевельов … нув чорними бровами.

18. Настав день прем … єри, підготовляє понад півроку.

19. Ми перед … явили Фокіну ряд вимог, і насамперед про підвищення заробітної плати.

Вправа 2. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

1. У містечку було сконцентровано несколь … ко Батал … онів піхоти.

2. Спочатку вироблялися натурні з … емкі, потім робота була перенесена в паві … они кінофабрики.

3. Багатий вибір подарунків до дня 8 Березня можна знайти в магазинах Глав … ювелірторга.

4. Під час ремонту театру були замінені меж … ярусні перекриття.
5. У газеті опубліковано інтерв … ю з керівником іноземної делегації.

6. Нові методи роботи дозволили з … економити багато часу і коштів.
7. Активна контр … атака супротивника поставила в скрутний … ве положення молодого шахіста.

8. Роботу перекладача полегшив недавно виданий трьох … язичний словник.

9. У таку в … південну ноч … неважко було збито … ся зі шляху в незнайомих місцях.

10. Ночами нерідкі були заморозки, і лист … я на дере … ях з … ежіліс … від холоду.

11. Для пересилання термінових і важливих документів була використан … поклику фельд … єгерська зв'язок.
12. Селяни неодноразово повставали, стремяс … позбавить … ся від тяжкості під … яремної життя в умовах кріпацтва.

13. Беряс … за яку-небудь роботу, потрібно об … ективно оценіват … свої можливості.
14. Грошові знаки старого зразка були з … яти з обігу.

15. На зорі людського життя поч … ти будь-яке явище природи здавалося людям понад … природним і необ … яснімим.

16. Хімік провадив досліди з якимись чотирьох … елементними сполуками.

17. В основі таких теорій, як пан … тюркізм, пане … японизма, лежать не стіл … ко релігійні, скол … ко політичні цілі.

18. Гігантський радянський реактивний літак здійснив транс … європейський переліт за несколь … ко годин.

Вправа 3. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

1. Прос … ба моя полягає в наступному.

2. Дощик сіявся все крейда … че і крейда … че.

3. На землю лягла паморозь … .

4. Одеваеш … ся близько відкритого мул … юмінатора, в який тягне квітня … ської свіжості … ю.

5. Йому не сіделос ….

6. Він вчить … ся кататися … ся на кон … ках.

7. Короткий зим … ний день починав смеркат … ся.

8. З ним все Нян … чіліс … .

9. Помощ … нік був старателний і тямущий.
10. Люти … сем … надцятого увірвався в місто вітром, л … дистих і в … південним.

11. Нян … ка любила возить … ся з дет … ми.

12. Л. .. няние голови біліли під т. .. ме.

13. Я боюс … сер … езно захопитися … ся.

14. І нічому дивує … ся: як дереву з вогнем дружить … ся?

15. Захочеш … – Доб … Еш … ся.
16. Ран … ним літнім ранком відправ … тесь в ліс.

17. Подбати … тес … про їжу: воз … міте небудь з собою.

18. Не плач … ті, втішаючи … тес … .

19. Заступітес … за слабкого.

20. Брос … ті ругат … ся.

Джерела:

 • Глава «Труднощі російської орфографії та пунктуації» в посібнику Голуб І.Б. «Російська мова і культура мови»
 • Розділ «Букви ь та ь» в «Посібнику з російської мови для вступників у вузи» Розенталя Д.Е.

Додатково на Генон:

 • Які правила правопису І, И після Ц?
 • Які правила правопису Е, Е, О після шиплячих?
 • Які правила правопису Н і НН у іменників?
 • Які правила правопису Н і НН у прикметниках, утворених від іменників і прикметників?
 • Які є правила правопису Н і НН у дієприкметниках та віддієслівних прикметників?
 • Які правила правопису займенників?
 • Які правила правопису прислівників?
 • Які правила правопису прийменників?
 • Які правила правопису часток?
 • Які правила правопису спілок?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply