Які є приклади невизначено-особистих пропозицій з узагальненим значенням?

Невизначено-особиста пропозиція – це просте односкладні пропозиції з дієсловом-присудком, що позначає таку дію, яка виконує невизначене коло осіб: Задзвонили в дзвони; У нас ціну хлібу знають.

Присудок в невизначено-особистому пропозиції виражається

 • дієсловами 3-ї особи множини на-вартого і майбутнього часу: Там під горою пасуть овець, одна інший жирніше;
 • дієсловами 3-ї особи множини наказового способу: Нехай принесуть води;
 • дієсловами множини минулого часу: До когось принесли від мас-тера скриньку;
 • дієсловами множини умовного способу: Продали би мені цей будинок.

Невизначено-особисті пропозиції можуть мати узагальнене значення (тобто мати відношення до будь-якій людині), особливо в прислів'ях, афоризмах, поетичної мови: Дні пізньої осені лають обик-нення; Того не беруть, чого в руки не дають; Злом не воюють в ім'я добра; Рано спорядилися, та пізно в дорогу пустилися.

Примітка. Пропозиції, у яких дієслово-присудок знаходиться у формі однини (при цьому ще можна «вставити» підмет), є не односкладними, а неповними двоскладного: Забіжить до мене, запитає про що-небудь і знову втече; Вийшов на вулицю, стояв і дивився на зірки.

Джерело:

 • розділ «Просте речення» в електронному посібнику «Курс російської мови» на сайті lik-bez.ru.

Додатково на Генон:

 • Що таке називних речень?
 • Що таке виразно-особиста пропозиція?
 • Що таке безособові пропозиції?
 • Що таке двоскладного пропозицію?
 • Що таке односкладні пропозиції?
 • Що таке неповна пропозиція?
 • Як відрізняти односкладні пропозиції від неповних двусоставних пропозицій?
 • Що таке генітивно пропозиції?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply