Які є морфологічні норми в російській мові?

Морфологічні норми – це норми правильного утворення граматичних форм слів різних частин мови (форм роду, числа, коротких форм і ступенів порівняння прикметників та ін.)

У морфології (також, як в синтаксисі і в області вимови) є сильні і слабкі норми. Сильні дотримуються усіма, хто володіє російською мовою як рідною. Слабкі легко піддаються впливу з боку, погано засвоюються і часто спотворюються. Їх наявність визначається багатьма причинами, зокрема, особливостями розвитку фонетичної і граматичної систем української мови. Додатково про сильних і слабких нормах в російській мові (приклади).

Типовим порушенням морфологічних норм є вживання слова в неіснуючої або не відповідної контексту формі. Наприклад: залізнична рейки, імпортна шампунь, замовний бандероль, лакований туфель, шпроту – шпрот, лангуста – лангуста, мангуста – мангуст.

Чимало коливань і утруднень в області морфології викликає утворення та вживання різних граматичних категорій і форм іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів і дієслівних форм.

Детальну інформацію про морфологічних нормах можна знайти за наступними посиланнями:

1. Морфологічні норми вживання і утворення імен іменників

 • Важкі випадки визначення роду іменників (Гапочка або тапок, рейок або рейки та ін)
  • Вправи до теми «Важкі випадки визначення роду іменників»
 • Закінчення і варіанти закінчень у називному відмінку множини іменників (хл б – хлебá, прóпускі – пропускá та ін)
  • Вправи до теми «Закінчення і варіанти закінчень у називному відмінку множини іменників»
 • Варіанти закінчень у родовому відмінку множини іменників (пара чобіт – пара шкарпеток та ін)
  • Вправи до теми «Варіанти закінчень у родовому відмінку множини іменників»
 • Особливості відмінювання деяких іменників та словосполучень (в цеху – в цеху, у відпустці – у відпустці та ін)
  • Вправи до теми «Особливості відмінювання деяких іменників та словосполучень»

2. Морфологічні норми вживання і освіти прикметників

 • Норми вживання ступенів порівняння прикметників
 • Вправи до теми «Норми вживання ступенів порівняння прикметників»

3. Морфологічні норми вживання і утворення імен числівників

 • Вправи до теми «Норми вживання імен числівників»

4. Мофологіческіе норми вживання і освіти займенників

 • Вправа до теми «Вживання займенників»

5. Морфологічні норми вживання і утворення дієслів

 • Вправи до теми «Дієслово»

6. Морфологічні норми вживання і освіти дієприкметників і дієприслівників

 • Вправи до теми «Дієприкметник і дієприслівник»

Додатковий матеріал за темою «Морфологічні норми» можна знайти в наступних посібниках:

 • М.П. Усачова, А.В. Мілюков, С.Г. Казаріна «Стилістика і культура мови: навчальний посібник по російській мові» (вправи) (посилання на скачування посібники);
 • Д.Е. Розенталь «Говоріть і пишіть по-російськи правильно» (науково-популярний виклад теорії російської мови про норми мови).

Джерело:

 • Теоретичний і практичний матеріал по темі «Морфологічні норми» у посібнику Балашової Л.В., Дементьєва В.В. «Російська мова і культура спілкування»

Додатково на Генона про норми мови:

 • Що таке лексична норма?
 • Де знайти вправи з теми «Лексичні норми»?
 • Які бувають лексичні помилки?
 • Як сказати правильно: «Кафе-їдальня закритий (про, а) на ремонт»?
 • Як узгодити присудок із підметом, який має при собі додаток (кафе-їдальня, диван-ліжко)?
 • Що таке синтаксична норма?
 • Які є типи синтаксичних помилок?
 • Де знайти перелік мовних помилок?
 • Де знайти вправи з російської мови на тему «Наголос у слові»?
 • Де знайти перелік граматичних помилок?
 • Як розрізняти граматичні та мовні помилки?
 • Як розрізняти граматичні та орфографічні помилки?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply