Які частинки пишуться через дефіс в російській мові?

Роздільне написання часток

 • Частинки би (б), же (ж), чи (ль) пишуться окремо: почитав би, якщо б, тут же, який же, однак же, проте ж, навряд чи, ледве ль.

Примітка. Правило не розповсюджується на ті випадки, коли зазначені частинки входять до складу слів: щоб, також, теж, невже, або та ін

 • Частинки адже, он, ось, навіть, мовляв пишуться окремо: так адже, он там, ось так, навіть він; приніс, мовляв.

Дефісное написання часток

Через дефіс пишуться частки-де,-ка, кое-(кой-), (-кась – діал.),-Небудь,-небудь,-з,-тка,-ТКО,-то: ви-де, вона-де, на-ка, нате-ка, погляньте-но, дехто, кой-що, будь-хто, який-небудь, звідки-небудь, так-с, ну-тка, гляди- тко, десь, колись, щось.

Примітки:

1. Частка-де (розм.) вживається при передачі чужої мови, а також у значенні дієслова говорить (кажуть) і в значенні частинок мовляв, мовляв: А коль побачу-де, що страта йому мала, повішу тут же всіх суддів навколо столу.


2. Частка мовляв (розм.) утворилася шляхом злиття слів де і сказати: Мій земляк звернувся на привалі до командира: так і так, – відлучитися дозвольте, мовляв, випадок дорогою, мовляв, оскільки місцевий житель, до двору подати рукою.

3. Частка-с (вироблена від слова добродію) Надає відтінок підлесливості, догідливості:
Чацький. Взманілі почесті і знатність?
Молчалін. Ні-с, свій талант у всіх …
Чацький. У вас?
Молчалін. Два-с: помірність і акуратність.

4. Частка-таки (в значенні '' Все ж'','' проте ж'','' проте'','' справді'','' в кінці кінців'') Пишеться через дефіс:

– після дієслів: вмовили-таки, з'явився-таки;

– після прислівників: вірно-таки, довго-таки, знов-таки, знову-таки;

– після частинок: таки, досить-таки, невже-таки, прямо-таки.

В інших випадках частинка таки пишеться роздільно.

5. Частка-то приєднується дефісом до слів для додання висловленню емоційного забарвлення: А чого ж це в тебе серце-то зіпсувалося?

Роздільно пишеться поєднання як то (в значенні '' А саме'') Перед перерахуванням однорідних членів: У змішаних лісах зустрічаються різноманітні дерева, як то: береза, осика, кедр, сосна.

Якщо частка-то виявляється всередині складного слова, що пишуть через дефіс, то дефіс ставиться перед частинкою, а після неї опускається: Хрест-то навхрест перев'яжи (СР: навхрест); Точь-то в точь, та не в цьому справа (СР: точнісінько).

6. Якщо частинка, яка пишеться через дефіс, варто після іншої частинки, то дефіс не пишеться: все ж таки; з ким, мовляв, де так не буває (СР: все-таки, з ким-де, мовляв, так не буває).

Виняток: перед частинкою-з дефіс зберігається: Чи не откушать Чи-с?

7. Якщо між часткою кое-(кой-) і займенником є прийменник, то всі поєднання пишеться роздільно: кое від кого, дещо на чому, кой у кого, дещо з чиїм.

Слід розрізняти!

1. Слід розрізняти частинки і омонімічние їм інші частини мови:

 • союз:

Як добре ти, про море нічне! (Як – частка);
Я не знаю, як краще висловити свою думку (Як – союз);

 • займенник:

Що за будинок! (Що за – частка);
Що за будинком? (Що за – займенник і привід).

2. Слід розрізняти частинки і омонімічние їм морфеми:

 • приставки: не прийшов – непривітний, ні деревця – ніякої;
 • суфікси: стіл-то (то – частка) – хтось (той – постфікс).

3. Слід розрізняти частку Б (Б) після займенника ЩО і союз ЩОБ:

Що б ви побажали?
Батько поїхав у санаторій, щоб підлікуватися.

4. Слід розрізняти частку ЖЕ після займенника ТО або прислівники ТАК і союзи ТЕЖ та ТАКОЖ:

Те ж слово, та не так би мовити;
Небо над нами теж було темне, місяця ще не було.

Сьогодні так само, як і вчора, крейди заметіль;
Вчора мело, сьогодні також мете.

Джерела:

 • gramma.ru – стаття «Правопис часток»;
 • lik-bez.com – стаття «Частинки і інші частини мови».

Додаткові джерела:

 • booference.pochta.ru – стаття «Правопис часток» з книги Розенталя Д. Е. "Довідник з правопису та стилістики";
 • evartist.narod.ru – стаття «Правопис часток» з книги Розенталя Д.Е., Джанджаковой Є.В., Кабанова Н.П. «Довідник з правопису, вимови, літературному редагуванню».

Додатково на Генон:

 • Яка інформація з російської мови є в базі даних Генона?
 • Які правила правопису прийменників у російській мові?
 • Де можна дізнатися про правопис спілок в російській мові?
 • Що таке союз як частина мови?
 • Що таке частинка як частина мови?
 • Що таке прийменник як частина мови?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply