Які бувають види попиту?

Попит – це намір покупців придбати товар або послугу, підкріплене грошової можливістю.

Попит (в економіці) – це залежність між ціною і кількістю товару, яку покупці можуть і бажають купити за строго визначеною ціною, у визначений проміжок часу. Повним попитом на товар є сукупність попитів на цей товар за різними цінами.

Слід розрізняти поняття величина попиту і попит. Величина попиту (обсяг попиту) являє собою кількість товару, що готовий придбати покупець за конкретною ціною в даний період часу.

Особливості попиту

 • 1. Мікроекономіка має справу з попитом на якийсь один вид товару. Попит на товар може бути індивідуальним і сукупним. У першому випадку це попит з боку окремих суб'єктів економіки, у другому попит на всю масу даного товару, необхідну суб'єктам економіки як сукупного покупцеві. Під останніми розуміються споживачі як представники домогосподарств або фірм.
 • 2. Попит відображає не тільки потрібність товару для покупця, але і здатність останнього його оплатити, тобто платоспроможну потребу. Тим самим попит відображає купівельну спроможність суб'єкта попиту.
 • 3. У понятті «попит» ще не укладений факт купівлі товару, так як попит на товар може бути і за відсутності самого товару тобто незадоволений попит. Попит населення може бути більше або менше споживання. Попит не дорівнює потребам, останні можуть бути більше. Крім них у суспільстві завжди є й такі потреби, які не можна виміряти грошима і перетворити в попит. До них, насамперед, відносяться блага і послуги колективного користування, особливо такі, в споживанні яких беруть участь усі громадяни без винятку (охорона громадського порядку, національна оборона, державне управління, єдина енергетична система, національна мережа комунікацій і т.д.).
 • 4. Попит пред'являється на певному ринку локальному, регіональному, національному, міжнародному.
 • 5. Попит має тимчасову характеристику: він може бути на даний момент, день, тиждень, місяць і т.д. Так що можна говорити про певну динаміку попиту на якийсь товар, якщо брати його за відносно тривалий період.

Види попиту

Індивідуальний попит – це попит з боку окремих суб'єктів економіки або попит на мікрорівні або попит на макрорівні. Задоволення потреб будь-якого економічного суб'єкта здійснюється при наступних важливих умов:

 • більшість товарів і послуг платні;
 • у будь-якого товару є замінники (субститути);
 • неминучий вибір між субститутами вимагає зіставлення додаткових витрат і додаткових вигод.

Сукупний попит (попит на макрорівні говорять) – загальний обсяг попиту на товари і послуги не на окремому ринку, а на всьому ринку в економіці в цілому. Він характеризує реальний обсяг національного виробництва, який суб'єкти економіки (підприємства, домогосподарства, держава та ін) готові провести при різних рівнях цін.

Розрізняють також дійсний (реально пропонований попит на товари і послуги), реалізований (це частина дійсного попиту, яка реалізована на ринку в куплених товарах та послугах) і незадоволений попит (це нереалізована частина дійсного попиту з причини відсутності потрібних товарів або невідповідності їх асортименту та якості вимогам покупців).

Попит на якийсь товар з боку окремих споживачів може бути повсякденним (на продукти харчування, електроенергію, транспорт і т.п.) та періодичним (на одяг, взуття, меблі і т.д.). Але оскільки ми говоримо про попит з боку всіх споживачів того чи іншого товару, періодичність попиту на такі товари може усуватися, хоча зберігається сезонність попиту на деякі товари.

Чинники що визначають попит

Попит дуже рухливий, мінливий, бо на його величину і динаміку впливають численні фактори економічного, соціального і технологічного характеру. Попит на товар, наприклад, може збільшуватися в результаті використання реклами, змін моди і смаків, уподобань, навколишнього середовища, доступності товарів, величини доходів, корисності речі, цін на взаємозамінні товари, кількості населення, в очікуваннях майбутніх цін і багато інших.

 • Ціна на товар. З усіх факторів, що впливають на попит, найбільш стійке і передбачуване вплив роблять ціни. Кількість товарів, які купуються людьми, завжди залежить від цін на них. Між ринковою ціною товару і тим його кількістю, на яке пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, зумовлює зростання попиту на нього. При зниженні ціни деяких товарів попит може скоротитися, а не збільшитися. Таке виникає тоді, коли ціна визначає престиж товару. Наприклад, при зниженні ціни на деякі прикраси вони стають менш привабливими, і навпаки, збільшення ціни на них здатне не зменшити, а збільшити попит.
 • Потреба в товарі і те, через що вона проявляється смаки, уподобання, мода і т.д. Унікальність особистості людини визначає безліч бажань і потреб, одне і теж плаття може викликати у двох різних дівчат і захват і відраза, а третьою більше подобаються брюки або джинси. Специфіка взаємодії товару як блага і потреби, яку він задовольняє, обумовлює відповідний вид індивідуального попиту.
 • Чисельність суб'єктів попиту (покупців): населення, частини населення певного віку чи статі, підприємств як покупців і т.д. Якщо покупців буде занадто багато, це викличе надмірну (незадоволений) попит, якщо ж їх мало то і попит буде незначним.
 • Доходи покупців. Зростання доходів зазвичай веде до підвищення попиту на товари, але на деякі товари менш якісні та престижні попит може навпаки знижуватися. Люди отримують більший дохід, і витрачають більше, можуть дозволити собі більш дорогі товари і т.д.
 • Ціни на інші товари, насамперед на товари-замінники і комплементарні товари. Між товарами-замінниками йде своєрідна конкуренція, і вибір покупця багато в чому залежить не тільки від ціни даного товару, але й від ціни товару, здатного його замінити. Попит на товар, використання якого неможливе без іншого товару, наприклад, автомобіля без бензину, виявляється в залежності і від ціни пов'язаного з ним товару.
 • Споживчі очікування. Попит на товар в даний період може підвищитися тому, що покупці очікують його зникнення з продажу або підвищення ціни на нього. Очікування можливого зниження ціни на товар здатне призвести до зменшення попиту на нього.

Таким чином, ми бачимо, що всі фактори попиту можна розділити на цінові та не цінові. Зміна ціни на товар веде до зміни величини попиту у відповідності з дією закону попиту. Зміна не цінових факторів веде до зміни самого попиту. Подібний вплив графічно зображується шляхом зсуву кривої попиту вправо чи вліво.

Джерело та додаткова інформація:

 • Сажина М.А., Чибрик Г.Г., Економічна теорія: підручник для вузів 2-е изд-е. – М.: Норма, 2007. – 672 с.
 • Сєдов В.В., Економічна теорія: Частина 2. Мікроекономіка: Учеб. посібник / Челяб. держ. ун-т. Челябінськ, 2002. 115 с.
 • ru.wikipedia.org – стаття "Попит"

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply