Які бувають види підприємництва?

Підприємництво, бізнес – самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.

Підприємець, бізнес-персона (також бізнесмен) – в сучасному значенні, будь-яка людина, особисто здійснює господарську діяльність і вступає у ринкові відносини з іншими господарюючими суб'єктами виключно по своїй волі.

Залежно від змісту і спрямованості підприємницької діяльності, об'єкта застосування капіталу та отримання конкретних результатів, зв'язку підприємницької діяльності з основними стадіями відтворювального процесу, розрізняють такі види підприємництва:

 • виробниче;
 • комерційно-торгове;
 • фінансово-кредитна;
 • посередницьке;
 • страхове.

1. Виробниче підприємництво
Підприємництво називається виробничим, якщо сам підприємець безпосереднім образом, використовуючи як фактори знаряддя і предмети праці, робить продукцію, товари, послуги, роботи, інформацію, духовні цінності для подальшої реалізації (продажу) споживачам, покупцям, торговим організаціям.

Виробниче підприємництво включає випуск промислової та сільськогосподарської продукції виробничо-технічного призначення, споживчих товарів, будівельних робіт, перевезення вантажів і пасажирів, послуги зв'язку, комунальні та побутові послуги, виробництво інформації, знань, випуск книг, журналів, газет. У широкому сенсі слова виробниче підприємництво є створення будь-якого корисного продукту, необхідного споживачам, що володіє здатністю бути проданим або обмінені на інші товари.

У Росії виробниче підприємництво є найбільш ризиковим заняттям, так як структурна перебудова економіки не забезпечила необхідних умов для розвитку виробничого підприємництва. Існуючий ризик нереалізації виготовленої продукції, хронічні неплатежі, численні податки, збори і мита є гальмом у розвитку виробничого підприємництва. Також розвиток виробничого бізнесу в Росії стримується важкодоступністю деяких ресурсів, відсутністю внутрішніх побудників і слабким рівнем кваліфікації бізнесменів-початківців, боязню складнощів, наявністю більш доступних і легких джерел доходу.

2. Комерційне (торговельне) підприємництво.
Виробничий бізнес тісно пов'язаний з бізнесом у сфері обігу. Високими темпами розвивається комерційно-торговельне підприємництво, як основний другий вид російського підприємництва. Принцип організації торгового підприємництва трохи відрізняється від виробничого, так як підприємець виступає безпосередньо в ролі комерсанта, торговця, продаючи готові товари, придбані ним в інших осіб, споживачеві (покупцеві). Особливістю торговельного підприємництва є безпосередні економічні зв'язки з оптовими і роздрібними споживачами товарів, робіт, послуг.


Комерційне підприємництво охоплює всі види діяльності, які безпосереднім чином ставляться до обміну товару на гроші, грошей на товар або товар на товар. Хоча основу комерційного підприємництва складають товарно-грошові операції купівлі-продажу, в ньому виявляються задіяними практично ті ж фактори і ресурси, що і у виробничому підприємництві, але в менших масштабах.

Комерційне підприємництво приваблює видимої можливістю продати товар за ціною набагато вищою, ніж він був куплений, і покласти тим самим у кишеню вагомий прибуток. Така можливість дійсно існує, однак на практиці її реалізувати значно складніше, ніж здається. В умовах різниці внутрішніх і світових цін, а також цін у різних регіонах Росії при неповороткістю вмираючої державної торгівлі щасливим комерсантам, "човникам" вдається "купити подешевше – продати подорожче". За цією видимою легкістю приховується не усіма видимий працю комерсантів-підприємців, витрачений для досягнення успіху. Сфера офіційного комерційного підприємництва – магазини, ринки, біржі, виставки-продажі, аукціони, торгові доми, торгові бази, ін заклади торгівлі.

Для успішного заняття торговим підприємництвом необхідно досконально знати незадоволений попит споживачів, швидко реагувати, пропонуючи відповідні товари або їх аналоги. Торговельне підприємництво більш мобільно, мінливе, так як безпосередньо пов'язано з конкретними споживачами.

3. Фінансово-кредитне підприємництво.
Фінансове підприємництво – це особлива форма комерційного підприємництва, у якому як предмет купівлі-продажу виступають валютні цінності, національні гроші (російський рубль) і цінні папери (акції, облігації та ін), що продаються підприємцем покупцю чи надані йому в кредит. При цьому мається на увазі не тільки і не стільки продаж і покупка іноземної валюти за рублі, хоча і це теж фінансова угода, а непередбачений коло операцій, що охоплює все різноманіття продажу і обміну грошей, інших видів грошових коштів, цінних паперів на інші гроші, іноземну валюту, цінні папери.

Суть фінансової підприємницької операції полягає в тому, що підприємець набуває основний чинник підприємництва у вигляді різних грошових коштів (грошей, іноземної валюти, цінних паперів) за певну грошову суму у володаря грошових коштів. Придбані грошові кошти продаються потім покупцям за плату, що перевищує грошову суму, витрачену спочатку на покупку цих коштів, в результаті чого утворюється підприємницький прибуток.

Фінансово-кредитне підприємництво належить до числа найскладніших, воно має глибокі історичні корені в лихварстві, відомому з часів Стародавньої Греції.

Для організації фінансово-кредитного підприємництва утворюється спеціалізована система організацій: комерційні банки, фінансово-кредитні компанії, валютні біржі та інші спеціалізовані організації. Підприємницька діяльність банків та інших фінансово-кредитних організацій регулюється як загальними законодавчими актами, так і спеціальними законами і нормативними актами Центрального банку Росії і Мінфіну РФ. У відповідності з законодавчими актами підприємницька діяльність на ринку цінних паперів повинна здійснюватися професійними учасниками. Держава в особі Мінфіну РФ виступає також у ролі підприємця на ринку цінних паперів, в цій якості виступають суб'єкти РФ і муніципальні освіти, випускаючи в обіг відповідні цінні папери.

4. Посередницьке підприємництво
Посередництвом називають підприємництво, у якому підприємець сам не виробляє і не продає товар, а виступає в ролі посередника, сполучної ланки у процесі товарного обміну, в товарно-грошових операціях.

Посередник – це особа (юридична або фізична), що представляє інтереси виробника чи споживача, але самі такими не є. Посередники можуть вести підприємницьку діяльність самостійно або виступати на ринку від імені (за дорученням) виробників або споживачів. В якості посередницьких підприємницьких організацій на ринку виступають оптові постачальницько-збутові організації, маклери, брокери, дилери, дистриб'ютори, біржі, в якійсь мірі комерційні банки та інші кредитні організації.

Посередницька підприємницька діяльність є значною мірою ризикової, тому підприємець – посередник встановлює у договорі рівень цін, враховуючи ступінь ризику при здійсненні посередницьких операцій. Головне завдання і предмет підприємницької діяльності посередника – з'єднати дві зацікавлені у взаємній угоді сторони. Так що є підстави стверджувати, що посередництво складається в наданні послуг кожної з цих сторін. За надання подібних послуг підприємець одержує доход, прибуток.

5. Страхове підприємництво
Страхове підприємництво полягає в тому, що підприємець відповідно до законодавства та договору гарантує страхувальникові відшкодування збитку в результаті непередбаченого лиха втрати майна, цінностей, здоров'я, життя та інших видів втрат за певну плату при укладанні договору страхування. Страхування полягає в тому, що підприємець одержує страховий внесок, виплачуючи страховку тільки при визначених обставинах. Так як імовірність виникнення таких обставин невелика, то решта внесків утворює підприємницький дохід.

Страхове підприємництво є одним з найбільш ризикових видів діяльності. У той же час організація страхової підприємницької діяльності дає певну гарантію страхувальникам (організаціям, підприємствам, фізичним особам) отримати певну компенсацію при настанні ризику в їх діяльності, що є однією з умов розвитку в країні цивілізованого підприємництва.

Джерела інформації:

 • ru.wikipedia.org – підприємництво;
 • yurplus.ru – види підприємництва.

Додатково від Генона:

 • Що таке виробничий кооператив (артіль)?
 • Які існують форми господарських товариств?
 • Як стати індивідуальним підприємцем?
 • Що таке лжепредпринимательство?
 • Коли відзначається свято – День російського підприємництва?

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply