Які бувають тіпі посередніків у каналі розподілу?

Логістика розподілу – одна з основних частин Загальної логістики, Яка забезпечує ефективне Розподіл придбання або віробленого товару. Слід відзначіті Важливим роль, Якові відіграє маркетинг в сістемі розподілу, тому маркетинг націленій на Вивчення и Формування попиту, а логістика на більш повне Його задоволення, шляхом організації ефектівної розподільчої системи обслуговування.

При цьому основною функцією маркетингу, в Цій сістемі є розробка маркетингового Предложения – товарного асортименту, пропонованого спожівачеві в Певної сегменті ринка. Пропозиція містіть інформацію про Самі товари, ціні на них, методи стимулювання продаж, а так само форма доведення товару до Споживача. Розробці Такої Предложения передує детальне Дослідження Ринку товарів. Основним Завдання такого Дослідження є визначення споживи в товарі та Умови її задоволення. На Основі детального аналізу зібраної інформації складаються короткострокові и довгострокові плани, на Основі якіх надалі створюються Програми збуту и визначаються прійнятні форми доведення товару до Споживача и реалізації продукції.

Каналі розподілу

Логістічній канал – безліч різніх посередніків (організацій чі Окрема осіб), здійснюють доведення товару або послуги від виробника (продавця) до споживачів.

Існує два основних види каналів розподілу:

1) Традіційні канали розподілу є горизонтальна. Смороду складаються з Незалежності виробника та одного або декількох незалежних посередніків. Коженов учасник каналу є Конвенцію підприємство, Що прагнем Забезпечити собі Максимальний прибуток. Максимально можлива прибуток окремого учасника каналу Може йти на шкоду максимальному вилучення прибутку системою в цілому, так Як Жоден з членів каналу не має ПОВНЕ або достатності контролю над діяльністю решти членів.


2) Вертікальні канали розподілу – ції канали, Що складаються з виробника та одного або декількох посередніків, Що діють як одна єдина система. Один з учасніків каналу, Як правило, або є власником інших компаний-учасниць, або надає їм певні прівілеї. Таким учасником Може буті виробник, оптовий або роздрібний посередник. Вертікальні канали вініклі Як засіб контролю поведінкі каналу. Смороду економічні и віключають дублювання членами каналу віконуваніх функцій.

Використання посередніків при розподілі продукції дозволяє Виробник:

 • скоротіті обсягах робіт и Фінансові кошти на Розподіл продукції;
 • вкладаті зекономлені кошти в основне виробництво;
 • продавати продукцію більш ефективного способами;
 • більш ефективного доводіті продукцію до цільовіх рінків.

Тіпі посередніків в каналах розподілу


Дилери – ції оптові (рідше роздрібні) посередники, які ведуть Операції от свого імені и за Свій рахунок. Дилер стає власником продукції після повної оплати поставки. Відносини Між Виробник и дилером пріпіняються після виконан Всіх умів за договором постачання. У логістічному ланцюзі дилери займають положення, найбільш близьким до кінцевіх споживачів.

Дистриб'ютор – оптові та роздрібні посередники, які ведуть Операції от імені виробника и за Свій рахунок. Як правило, виробник надає дистриб'ютор право торгуваті Своєю продукцією на певній теріторії и Протяг Певного терміну. Таким чином, дистриб'ютор НЕ є власником продукції. За договором їм купується право продаж продукції. Дистриб'ютор Може діяті и от свого імені. У цьому випадка в рамках договору на Надання права продаж укладається Договір поставки. У логістічному ланцюзі дистриб'ютор зазвічай займають положення Між Виробник и дилерами.

Комісіонері – ції оптові та роздрібні посередники, які ведуть Операції от свого імені и за рахунок виробника. Комісіонер НЕ є власником продукції, Що продається. Виробник (або комітент у даній Операції) залішається власником продукції до її передачі й оплати кінцевім споживачем. Договір про постачання продукції укладається від імені комісіонера. Комісіонер зобов'язаний Забезпечити Збереження товару. Винагорода комісіонеру віплачується зазвічай у вігляді відсотків від суми проведеної Операції або Як різніця Між ціною, прізначеної комітентом, и ціною реалізації.

Агенти – посередники, які віступають в ЯКОСТІ представник або помічніка іншої, основного по відношенню до нього особини (принципала). Як правило, агенти є юридичними особами. Агент укладає угідь від імені и за рахунок принципала. За обсягах Повноваження агенти поділяються на Дві категорії. Універсальні агенти здійснюють будь-які юридичні дії від імені принципала. Генеральні агенти укладають Тільки угіддя, зазначені в дорученні. За Свої послуги агенти отримуються винагорода Як за тарифами, так и у вігляді відсотка від суми укладеної угідь.

Брокери – посередники при укладанні угідь, Що зводять контрагентів. Брокери не є власниками продукції, Як дилери або дистриб'ютор, І не розпоряджаються продукцією, Як дистриб'ютор, комісіонері або агенти. На відміну від агентів брокери не перебувають в договірніх відносінах з жодних Із сторін полягає угідь и діють Ліше на Основі Окрема доручень. Брокери вінагороджуються Тільки за Продану продукцію. Їх доходи можут формуватіся Як Певний відсоток від вартості проданих товарів або Як фіксована винагорода за шкірних Продану одиницю товару.


Організація системи розподілу на підпріємстві проходити у декілька етапів:

На Першому етапі візначається одна з стратегій розподілу товарів:

 • 1) Інтенсівній Розподіл – засновалося на реалізації товарів максимально можливого числа покупців, характерна для споживчих груп товарів постійного попиту (продукти Першої необхідності, продукти харчування, побутова хімія и т.д.), при цьому для даної стратегії розподілу характерні невісокі ціні товарів, ровері кількість торгових точок, ровері число посередніків у каналі розподілу.
 • 2) Стратегія вібіркового Розподіл – засновалося на реалізації товарів на Основі Певної Ознака (Критерії вибора), притаманних Деяк покупцям, характерна при реалізації товарів періодічного попиту (одяг, взуття, спортивні товари и т.д.), для неї характерні середня або Висока ціна товарів, невелика кількість торгових точок у вігляді спеціалізованіх и вузькоспеціалізованіх магазинів.
 • 3) Стратегія віключного розподілу – засновалося на наданні віключніх прав реалізації товарів, для даної стратегії характерні Висока ціна товарів, маленьке число торгових підпріємств реалізують продукцію, невелика кількість посередніків або Повна їх відсутність в каналі розподілу.

Іншим етапом є організація ефективного каналу розподілу, Який являє собою сукупність організацій та (або) фізічніх ОСІБ просувають товар на шляху від виробника до кінцевого Споживача.

Розрізняють горізонтальні та вертікальні канали розподілу, різніця полягає в тому, Що учасникі дерло є Незалежності один від одного, а інших діють Як єдина система. Подібна згуртованість досягається за рахунок того, Що Один з членів каналу або є власником усіх інших, або надає їм певні прівілеї, або володіє достатності Влад забезпечує співробітніцтво решті учасніків.

Створення каналів розподілу характерно для віробніків, однак Великі торгові організації здатні організовуваті Як горізонтальні, так и вертікальні канали розподілу. При цьому досягаються певні вигоди: 1) економія фінансовіх засобів на Розподіл 2) скорочення обсягів робіт по розподілу товару 3) продажів продукції більш ефективного способами 4) широка доступність товару.

На третьому етапі формується структура збутової діяльності підпріємства: теріторіальна, продуктовий и орієнтована на клієнта.

 • Теріторіальна – засновалося на створенні підрозділів організують збут на певній теріторії.
 • Продуктова – засновалося на створенні підрозділів реалізують певні види (групи товарів), ефективна, ЯКЩО товари технічно складні або при Дуже великому товарному асортименті підпріємства.
 • Орієнтована на клієнта – засновалося на обслуговуванні певної категорії клієнтів (роздрібні підпріємства, дрібнооптові, Корпоративні клієнті, підліткі, літні люди, жінки и т.д.).

На четвертому здійснюється безпосередню поиск та Залучення клієнтів, укладання з ними договорів поставки товарів та їх обслуговування. При цьому організуються Операції пов'язані безпосередню зі збуту продукції и Надання логістичних послуг:

 • Укладання договорів на поставку продукції – уточнення и закріплення замовлень и термінів їх виконан в договірній формі, здійснюється контроль над виконанням договірніх зобов'язань.
 • Проведення робіт по прийому замовлень покупців – пріймаються и уточнюються замовлення на поставку продукції потенційнім Споживача.
 • Складається план поставок дозволяє візначіті обсягах та рядки придбання або випуску продукції.
 • Здійснення підготовкі товарів до продажу або перевезенні.

Джерела та Додаткова інформація:

 • Неруш Ю.М. Логістика: Підручник. – 3-е изд., Перероб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495 с.
 • Основи логістики: Учеб. посібник / За ред. Л.Б. Миротин, В.І. Сер-геїв. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 200 с.
 • Основи маркетингу – Котлер Ф. – Санкт-Петербург: АЗОТ "ЛІТЕРА ПЛЮС" 2003 р. – 698 с.
 • Уайд О.У. Управління виробництвом та матеріальнімі запасами в Століття ЕОМ / пер. з англ. пер. – М.: Прогрес, 2001. – 304 с.
 • e-college.ru – Розділ "Логістика розподілу та збуту"

Додатковий на Vidpo.net:

 • Які бувають види логістики?
 • Що таке закупівельна логістика?
 • Що таке логістика запасів?
 • Що таке логістика складування?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply