Які бувають фобії і манії?

Список фобій і маній:


1 Аблутофобія (аблютофобія) (Ablutophobia) – боязнь плавати, страх перед купанням


2 авіафобія (Aviophobia) – страх перед польотами


3 Агіофобія (Hagiophobia) – боязнь священних предметів


4 Агірофобія (Agyrophobia) – боязнь вулиць (перетинання вулиць?)


5 Агліофобія – боязнь болю


6 Агорафобія (Agoraphobia) – боязнь відкритих просторів, велелюддя


7 Агрізоофобія (Agrizoophobia) – боязнь диких тварин


8 айхмофобія (Aichmophobia) – боязнь голок і колючих предметів


9 акарофобіей (Acarophobia) – страх перед Чесанов, боязнь свербежу


10 акарофобіей (Acarophobia) – боязнь комах


11 Аклюрофобія (Aclurophobia) – боязнь кішок


12 акрофобія (Acrophobia) – боязнь висоти


13 Акустікофобія – боязнь шуму


14 Алексія – втрата здатності читати


15 Алекторофобія (Alektorophobia) – страх перед курми


16 Алліумфобія (Alliumphobia) – боязнь часнику


17 Аллодоксафобія (Allodoxaphobia) – боязнь думок


18 Альгінофобія (Algiophobia) – боязнь болю


19 Амаксофобія (Amaxophobia) – боязнь вести машину


20 Аматофобія – боязнь пилу


21 Амнезіфобія (Amnesiphobia) – боязнь втрати пам'яті


22 Анаблефобія – страх подивитися вгору


23 Анартрія – втрата членороздільної мови


24 Ангінофобія (Anginophobia) – боязнь захлинутися (боязнь ангіни?)


25 англофобія – страх перед англійцями


26 Ангрофобія (angrophobia) – боязнь гніву


27 Андрофобія (Androphobia) – боязнь чоловіків


28 Анемофобія (Anemophobia) – боязнь повітря


29 Анкраофобія (Ancraophobia) – боязнь вітру


30 анонімів – заперечення наявності імені


31 Антлофобія (Antlophobia) – боязнь повені


32 антропофобія (Anthropophobia) – боязнь людей взагалі


33 Антрофобія (Anthrophobia) – боязнь квітів


34 Ануптафобія – страх залишитися незаміжньою (неодруженим)


35 Апейрофобія (Apeirophobia) – боязнь нескінченності


36 Апіфобія (Apiphobia) – боязнь бджіл


37 Аракібутірофобія – страх, що арахісове масло прилипне до піднебіння


38 Арахнефобія (Arachnephobia) – боязнь павуків


39 Арітмофобія – боязнь чисел


40 Арсонфобія – боязнь вогню


41 Асімметріфобія (Asymmetriphobia) – боязнь асиметричних речей


42 Астенофобія (Asthenophobia) – непритомності або слабкості


43 Астрофобія (Astrophobia) – боязнь зірок


44 атазагорафобію (Athazagoraphobia) – боязнь забути щось або бути забутим


45 Атазагорафобйя (Athazagoraphobia) – боязнь бути непоміченим


46 Ателофобія (Atelophobia) – боязнь недосконалості


47 Атефобія (Atephobia) – боязнь руїн


48 Атіхіфобія (Atychiphobia) – боязнь невдачі


49 Атомософобія (Atomosophobia) – боязнь атомного вибуху


50 Аулофобія (Aulophobia) – боязнь флейти


51 аурорафобія (Auroraphobia) – боязнь північного сяйва


52 Аурофобія (Aurophobia) – боязнь золота


53 Аутомісофобія – боязнь бути брудним


54 Афенфосмофобйя (Aphenphosmophobia) – боязнь дотику


55 Ацерофобія – боязнь кислого


56 Ачлуофобія – боязнь темряви


57 Аероакрофобія (Aeroacrophobia) – боязнь висоти


58 аерофобія – боязнь протягів


59 аерофобія (Aerophobia) – боязнь шкідливих парів


60 Баллістофобія – боязнь ракет, куль, метальних предметів


61 Баллістофобія (Ballistophobia) – боязнь кулі


62 Басофобія – боязнь втрати здатності стояти


63 Батофобія (Batophobia) – боязнь високих будівель


64 Батрахофобія (Batrachophobia) – боязнь жаб


65 Баціллофобія – страх перед мікробами


66 Бібліофобія (Bibliophobia) – боязнь книг


67 Бленнофобія – боязнь слизу


68 Богіфобія – боязнь привидів


69 Большефобія – страх перед більшовиками


70 Ботанофобія (Botanophobia) – боязнь рослин


71 Бромідросіфобія – боязнь запахів тіла


72 Бронтофобія (Brontophobia) – боязнь грому і блискавки


73 Булімія – надмірне (хворобливе) підвищення апетиту


74 Буфонофобія (Bufonophobia) – страх перед жабами


75 вакцинофобією (Vaccinophobia) – боязнь щеплень


76 Венустрафобія – боязнь красивих жінок


77 вермінофобію (Verminophobia) – боязнь бактерій і мікробів


78 Вестіфобія (Vestiphobia) – боязнь одягатися


79 Віккафобія (Wiccaphobia) – боязнь чаклунів і чаклунок


80 Віргінітіфобія (Virginitiphobia) – боязнь згвалтування


81 Гадефобія (Hadephobia) – страх перед пеклом


82 гамаксофобія – Колісного транспорту


83 Гамофобія – боязнь перед весіллям


84 Гамофобія (Gamophobia) – боязнь одруження


85 Гарпаксофобія (Harpaxophobia) – боязнь грабіжників


86 Гедонофобія (Hedonophobia) – боязнь радості


87 Геліофобія – боязнь сонця


88 Геліофобія (Geliophobia) – боязнь сміху


89 Геліофобія (Heliophobia) – боязнь сонця


90 Гелленологофобія (Hellenologophobia) – боязнь складної наукової термінолгогіі


91 Геллофобія (Heliophobia) – боязнь греків


92 Гелофобія – боязнь сміху


93 Гемофобія (Homophobia) – боязнь крові


94 Генуфобія (Genuphobia) – боязнь колін


95 геронтофілія – вид статевого збочення, при якому об'єктом сексуального потягу є особи старечого віку


96 геронтофобія (Gerontophobia) – боязнь старіння


97 Герпетофобія (Herpetophobia) – боязнь рептилій


98 Гетерофобія (Heterophobia) – боязнь представників протилежної статі


99 Гефірофобія (Gephyrophobia) – боязнь мостів


100 Гіалофобія (гіелофобія) – боязнь скла


101 Гідраргіофобія – боязнь ртутних препаратів


102 гідрофобний (Hydrophobia) – водобоязнь


103 Гілефобія (Hylephobia) – боязнь матеріалізму


104 Гілофобія (Hylophobia) – боязнь лісів


105 Гімнофобія (Gymnophobia) – боязнь наготи


106 Гінофобія (Gynophobia) – боязнь жінок


107 Гіпенгіофобія (Hypengyophobia) – боязнь відповідальності


108 Гіпертріхофобія – боязнь волосся


109 Гіпнофобія (Hypnophobia) – боязнь бути загіпнотизовані


110 Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия (Hippopotomonstrosesquippedaliophobia) – боязнь довгих слів


111 Гіппофобія (Hippophobia) – боязнь коней


112 гленофобія – боязнь погляду ляльки


113 Глоссофобія (Glossophobia) – боязнь публічних виступів


114 Гнозіофобія (Gnosiophobia) – боязнь знання


115 Гобофобія (Hobophobia) – боязнь жебраків і жебраків


116 Годофобія (Hodophobia) – страх перед подорожами


117 Гоміхлофобія (Homichlophobia) – боязнь туману


118 Гоміцідофобія – боязнь скоїти вбивство


119 Гомофобія (Homophobia) – cтрах перед гомосексуальністю


120 Гоплофобія (Hoplophobia) – боязнь вогнепальної зброї


121 Гормефобія (Hormephobia) – боязнь шоку


122 Графофобія (Graphophobia) – боязнь писати


123 Дейпнофобія (Deipnophobia) – боязнь обіду і обідніх розмов


124 Декстрофобія (Dextrophobia) – боязнь всього, що з правого боку тіла


125 Дементофобія (Dementophobia) – боязнь божевілля


126 Демонофобія (Demonophobia) – боязнь демонів


127 Дендрофобія (Dendropriobia) – боязнь дерев


128 дентофобіей (Dentophobia) – боязнь дантистів


129 Дерматозіофобія (Dermatosiophobia) – боязнь шкірних захворювань


130 Дерматофобія – боязнь захворіти шкірною хворобою


131 Децідофобія (Decidophobia) – боязнь приймати рішення


132 Діабетофобія (Diabetophobia) – боязнь діабету


133 Дідаскалейнофобія (Didaskaleinophobia) – страх перед школою, страх ходити в школу


134 Дизартрія – нездатність до правильної артикуляції мовлення, змащена, запинається, «спотикається» мова


135 Дікефобія (Dikephobia) – боязнь справедливості


136 Дінофобія (Dinophobia) – боязнь нудоти


137 Діплофобія – боязнь роздвоєння як оптичного феномену


138 Діпсофобія (Dipsophobia) – боязнь пити


139 Діптерофобія – боязнь мух


140 Дісабіллофобія (Dishabillophobia) – боязнь роздягнутися при людях


141 дисморфофобія (Dysmorphophobia) – боязнь непривабливості власного тіла


142 Дістіхіфобія (Dystychiphobia) – боязнь нещасного випадку


143 Доксофобія (Doxophobia) – боязнь подяки


144 Доксофобія (Doxophobia) – боязнь висловлювати свою думку


145 Доматофобія (Domatophobia) – боязнь будинків взагалі


146 Дорафобія (Doraphobia) – боязнь хутра або шкіри тварин


147 Дромофобія – боязнь вуличного руху


148 Ересіфобія (Heresyphobia) – боязнь ідей, що відрізняються від загальноприйнятих


149 Зелофобія (Zeiophobia) – боязнь ревнощів


150 Земміфобія (Zemmiphobia) – боязнь щурів


151 Зоопатія – маячня у вигляді удаваного знаходження на тілі якої-небудь тварини.


152 Зоосадізм – вид статевого збочення, при якому сексуальне збудження або оргазм досягається катуванням чи вбивством тварини


153 Зоофілія – (скотолозтво) вид статевого збочення, при якому об'єктом сексуального потягу є тварина


154 Зоофобія – нав'язливий страх остраху тварин, частіше певного типу


155 Зоофобія (Zoophobia) – боязнь тварин


156 Іатрофобія – боязнь докторів


157 Ідеофобія (tdeophobia) – боязнь ідей


158 Іерофобія (Hierophobia) – боязнь священиків


159 Ізолофобія (Isolophobia) – острах залишитися на самоті


160 Іллінгофобія (Illyngophobia) – боязнь запаморочення при погляді вниз


161 Іофобія (lophobia) – боязнь отрути


162 Ісідеродромофобія – боязнь дорожніх колій


163 Ісолофобія – боязнь страх перед самотністю


164 Іхтіофобія (Ichthyophobia) – боязнь риб


165 Кайнофобія (каінофобія, каінолофобія, каінотофобія) (Cainophobia) – боязнь новин, новизни


166 Кайрофобія – боязнь нових ситуацій, пов'язаних із зміною місця, появою незнайомих людей, до обстановки, що вимагає підвищеної уваги, висуваючи підвищені вимоги


167 Какоррафіофобія (Kakorrhaphiophobia) – боязнь поразки


168 Калігінефобія (Caligynephobia) – боязнь красивих жінок


169 канцерофобія (Cancerophobia) – нав'язливий страх остраху захворювання злоякісним новоутворенням


170 кардіофобія (Cardiophobia) – боязнь інфаркту


171 Карнофобія (Carnophobia) – боязнь м'яса


172 Карцінофобія – страх перед раковими захворюваннями


173 Катагелофобія (Katagelophobia) – боязнь бути осміяним


174 Катісофобія (Kathisophobia) – боязнь сидіти


175 Катоптрофобія (Catoptrophobia) – боязнь дзеркал


176 Каетофобія – боязнь волосся


177 Кентофобія – боязнь новин


178 Кіберфобія (Cyberphobia) – боязнь комп'ютерів


179 Кібофобія – боязнь їжі


180 Кімофобія – боязнь хвиль і хвилеподібних рухів


181 Кінетофобія (Kinetophobia) – боязнь рухатися


182 Кінофобія (Cynophobia) – боязнь сказу (боязнь собак?)


183 Кіонофобія – боязнь снігу


184 Кіпрідофобія (Cypndophobia) – острах венеричних захворювань


185 Кіфофобія – боязнь сутулитися


186 Клаустрофобія – нав'язливий страх остраху знаходження в закритих приміщеннях, замкнутому просторі


187 Клаустрофобія (Claustrophobia) – боязнь замкнутого простору


188 Клептолагія – вид статевого збочення, при якому сексуальне збудження або оргазм досягається при крадіжці


189 Клептоманія – (імпульсивна крадіжка) невмотивоване потяг до злодійства нав'язливе прагнення до крадіжок


190 Клептофобія (Kleptophobia) – боязнь злодіїв, крадіжок


191 Клімакофобія – страх перед сходами


192 Кліноманія – нав'язливе прагнення до лежання в ліжку при відсутності об'єктивних показань до постільної режиму


193 Клінофобія (Clinophobia) – боязнь лягати спати


194 Коітофобія (Coitophobia) – боязнь займатися сексом


195 Койметрофобія (Coimetrophobta) – боязнь кладовищ


196 Койноніфобія (Koinoniphobia) – боязнь кімнат взагалі


197 Колпофобія (Коlpophobia) – боязнь жіночих геніталій


198 Кометофобія (Cometophobia) – боязнь комет


199 Коніофобія – страх перед пилом


200 Контрелтотофобія (Contreltophobia) – боязнь сексуального домагання


201 Копофобія (Kopophobia) – боязнь втоми


202 Копрастазофобія (Coprastasophobia) – боязнь запору


203 Копролагія – вид статевого збочення, при якому сексуальне збудження досягається при вдиханні запаху або розгляданні екскрементів осіб протилежної статі


204 копролалія – імпульсивна вимова лайливих і нецензурних слів.


205 Копропраксія – різновид ексгібіціонізму, що виражається в прагненні до публічного акту дефекації


206 копрофагія – психічний розлад, що виражається в прагненні поїдати кал.


Category: Медицина і здоров'я

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply