Які бувають фобії і манії? – Ч. 2

207 Копрофемія – вид статевого збочення, при якому статеве задоволення досягається проголошенням лайливих і нецензурних слів у присутності особи протилежної статі


208 Копрофобія (Coprophobia) – боязнь фекалій, страх перед випорожненнями


209 Корофілія – різновид жіночого гомосексуалізму з виборчим потягом до дівчаток-дівам


210 Корофобія – страх перед танцями


211 космікофобію (Kosmikophobia) – боязнь космічних явищ


212 коулрофобія (Coulrophobia) – боязнь клоунів


213 Кремнофобія (Cremnophobia) – боязнь прірв


214 Кріофобія (Cryophobta) – боязнь холоду, льоду і морозу


215 Крісталлофобія (Crystallophobia) – боязнь дотику до скляних предметів


216 Крометофобія – боязнь грошей


217 Ксантофобія (Xanthophobia) – боязнь жовтого


218 Ксенофобія (Xenophobia) – боязнь іноземців


219 Ксерофобія (Xerophobia) – боязнь посухи


220 Ксірофобія (Xyrophobia) – боязнь бритви


221 Лаканофобія – страх перед овочами


222 Лаліофобія (Laliophobia) – боязнь говорити


223 Лалофобія – нав'язливий страх остраху вимовляти слова у зв'язку з побоюванням виникнення заїкання


224 Латерофобія – боязнь лежати на одному боці


225 Лаханофобія (Lachanophobia) – боязнь овочів


226 Левофобія (Levophobia) – боязнь всього, що з лівої сторони тіла


227 лейкофобія (Leukophobia) – острах білого


228 Лепрофобія (Leprophobia) – боязнь прокази


229 Леукофобія – острах білого кольору


230 Лігірофобія (Ligyrophobia) – страх перед голосними звуками


231 Лігофобія – боязнь страх перед темрявою


232 Лігрофобія (Lygophobia) – боязнь темних місць


233 Лілапсофобія (Lilapsophobia) – боязнь ураганів


234 Лімнофобія (Limnophobia) – боязнь озер


235 Ліссофобія – страх зійти з розуму


236 Літікафобія (Liticaphobia) – боязнь судових процесів


237 логофобии (Logophobia) – боязнь слів, нав'язливий страх остраху порушення здатності вимовляти потрібні слова


238 Локіофобія – боязнь народити дитину


239 Луіфобія (Luiphobia) – боязнь сифілісу


240 Лутрафобія – страх перед видрами


241 Лютрафобія (Lutraphobia) – боязнь видр


242 Магейрокофобія (Mageirocophobia) – боязнь готувати їжу


243 Макрофобія (Macrophobia) – боязнь довго чекати


244 Малевзіофобія (Maleusiophobia) – страх перед пологами


245 Маніофобія – страх божевілля, нав'язливий страх остраху психічного розладу


246 Мастігофобія (Mastigophobia) – страх перед покаранням, страх прочуханки


247 Мегалофобія (Megalophobia) – боязнь великих предметів


248 Медомалакуфобія (Medomalacuphobia) – боязнь втрати ерекції


249 Медортофобія (Medorthophobia) – боязнь пеніса в стані ерекції


250 Меланофобія (Melanophobia) – боязнь чорного


251 Мелофобія (Melophobia) – боязнь музики


252 Менінгітофобія (Meningitophobia) – боязнь захворювань мозку


253 Менофобія (Menophobia) – боязнь менструації


254 Мерінтофобія (Merinthophobia) – боязнь виявитися пов'язаним


255 Металлофобія (Metallophobia) – боязнь металевих предметів


256 Метатесіофобія – боязнь страх перед змінами


257 Метеорофобія (Meteorophobia) – боязнь метеорів


258 Метілофобія (Methyphoba) – боязнь алкоголю


259 Метрофобія (Metrophobia) – боязнь поезії


260 Механофобія (Mechanophobia) – боязнь машин


261 мізофобія – страх забруднення, прагнення уникнути дотику до навколишніх предметів


262 Мікофобія – страх перед грибами


263 Мікофобія (Mycophobia) – боязнь грибів


264 Мікрофобія (Microphobia) – боязнь маленьких предметів


265 Мірмекофобія (Myrmecophobia) – боязнь мурашок


266 Міфофобія (Mythophobia) – боязнь міфів і казок


267 Мнемофобія (Mnemophobia) – боязнь спогадів


268 Молізмофобія (Molysmophobia) – боязнь інфекції


269 Монопатофобія (Monopathophobia) – боязнь певної хвороби


270 Монофобія (Monophobia) – боязнь самотності


271 Моторофобія (Motorophobia) – боязнь автомобілів


272 Моттефобія (Mottephobia) – боязнь молі


273 Музофобія (Musophobia) – боязнь мишей


274 Мусофобія – страх перед мишами


275 мутизм – симптомокомплекс, що проявляється у відмові від мови, німоті при збереженні розуміння мови оточуючих і відсутності органічних поразок центрів мови в головному мозку


276 Нарцисизм – (самозакоханість, аутоеротізм) сексуальний потяг до власного тіла, досить часто супроводжуване мастурбацією.


277 Некроманія – патологічний потяг до осквернення трупів


278 Некросадізм – (вампіризм) вид статевого збочення, при якому сексуальне задоволення досягається оскверненням або спотворення трупів


279 Некрофетішізм – вид статевого збочення, при якому сексуальне задоволення досягається лише в тому випадку, якщо поряд знаходитися труп, або хворий створює його у своїй уяві


280 Некрофілія – вид статевого збочення у вигляді сексуального потягу до трупів


281 Некрофобія – нав'язливий страх остраху трупів і похоронних приладдя


282 Некрофобія (Necrophobia) – боязнь смерті (трупів?)


283 Неофармофобія (Neopharmaphobia) – боязнь нових ліків


284 Неофілія – нав'язливе потяг до нового, незвичного


285 Неофобія (Neophobia) – боязнь всього нового, нав'язливий страх остраху нового (зміни роботи, навколишнього оточення і т.д.)


286 Нефофобія – боязнь хмар


287 Нефофобія (Nephophobia) – боязнь хмар


288 Ніктогілофобія (Nyctohylophobia) – боязнь лісів, темних заростей


289 Ніктофобія – нав'язливий страх остраху темряви.


290 Ніктофобія (Nyctophobia) – боязнь настання ночі


291 Нозокомефобія (Nosocomephobia) – боязнь лікарень


292 Нозофілія – ідея про наявність того чи іншого захворювання з наслідками, що випливають з неї уявленнями про способи лікування і самолікування


293 нозофобіі – страх каліцтва, невиліковної хвороби, зараження


294 Номатофобія (Nomatophobia) – боязнь імен


295 Носокомефобія – страх перед лікарнями


296 Ностоманія (ностопатія) – нав'язливе або імпульсивне прагнення повернутися на Батьківщину


297 Ностофобія (Nostophobia) – боязнь повертатися додому


298 Нуклеомітуфобія (Nucleomituphobia) – боязнь ядерної зброї


299 Нумерофобія (Numerophobia) – боязнь чисел взагалі


300 Обезофобія (Obesophobia) – боязнь розтовстіти


301 обсессій – нав'язливий стан (явище)


302 Одонтофобія (Odontophobia) – боязнь зубів, зубних операцій, боязнь лікувати зуби


303 Оенофобія (ойнофобія) (Oenophobia) – страх перед вином


304 Оксіфобія – боязнь гострих предметів


305 Октофобія (Octophobia) – боязнь числа 8


306 олігофазія – знижена мовна активність


307 Олфактофобія (Offactophobia) – боязнь нюхати, страх перед запахами


308 Омброфобія (Ombrophobia) – боязнь потрапити під дощ


309 Омметафобія (омматафобія) (Ommetaphobia) – боязнь очей


310 онанофобия – боязнь шкідливих наслідків онанізму


311 Онейрогмофобія (Oneirogmophobia) – боязнь нічний еякуляції


312 Онейрофобія (Oneirophobia) – боязнь снів


313 оніоманія – нав'язливе потяг робити покупки, не погодившись з необхідністю і наслідками


314 Ономатологія – нав'язливе повторення окремих слів


315 Ономатоманія – нав'язливе потяг до пригадування власних імен, дат, назв предметів, рідкісних слів


316 Опіофобія (Opiophobia) – боязнь лікувати (у лікарів)


317 Оптофобія (Optophobia) – боязнь відкривати очі


318 Орнітофобія (Ornithophobia) – боязнь птахів


319 осмофобію (Osmophobia) – боязнь тілесних запахів


320 Остраконофобія (Ostraconophobia) – боязнь молюсків


321 Офідіофобія (Ophidiophobia) – боязнь змій


322 Охлофобія (Ochlophobia) – опинитися в натовпі


323 Палілалія – розлад мови у вигляді багаторазового повторення окремих фраз слів або складів


324 Панафобія (Panophobia) – боязнь всього


325 Панофобія – боязнь всього на світі


326 Папафобія (Papaphobia) – боязнь папи римського


327 Папірофобія (Papyrophobia) – боязнь паперу


328 Паразітофобія (Parasitophobia) – боязнь паразитів


329 Параліпофобія (Paralipophobia) – боязнь не виконати свій обов'язок


330 Параскаведекатріафобія – боязнь п'ятниці, 13-е


331 Парафобія (Paraphobia) – боязнь сексуального збочення


332 Партенофобія (Parthenophobia) – боязнь невинних дівчат


333 патофобіей (Pathophobia) – боязнь хвороб взагалі


334 Патройофобія (Patroiophobia) – боязнь спадковості


335 Педіофобія (Pediophobia) – страх перед ляльками


336 Педофобія (Pedophobia) – страх перед дітьми


337 Пеладофобія (Peladophobia) – боязнь облисіти


338 Пеніафобія (Peniaphobia) – боязнь бідності


339 Пентерафобія (Pentheraphobia) – боязнь тещі або свекрухи


340 Петтофобія – страх перед суспільством


341 пігмаліонізм – патологічний потяг до статуй, скульптурам жінок


342 Пірофобія – боязнь вогню, пожежі


343 Плакофобія (Placophobia) – боязнь могил, страх перед надгробними плитами


344 Плутофобія (Plutophobia) – боязнь багатства


345 Пнігофобія (Pnigophobia) – боязнь опинитися задушеним


346 Погонофобія – боязнь страх перед бородами


347 Погонофобія (Pogonophobia) – боязнь бородатих


348 Поліозофобія (Poliosophobia) – боязнь поліомієліту


349 Політікофобія (Politicophobia) – боязнь політиків


350 Поліфобія (Polyphobia) – боязнь багатьох речей


351 Порфірофобія (Porphyrophobia) – боязнь пурпурного


352 Потамофобія (Potamophobia) – боязнь річок або води, що біжить


353 Прімейзодофобія (Primeisodophobia) – боязнь втратити цноту


354 Проктофобія (Proctophobia) – боязнь геморою


355 Прософобія (Prosophobia) – боязнь прогресу


356 Псіхофобія (Psychophobia) – боязнь душі


357 Псіхрофобія – боязнь холоду


358 Птеромеранофобія – боязнь літати


359 Птеронофобія (Pteronophobia) – боязнь пташиного пір'я, патологічна боязнь лоскоту, боязнь бути защекоченним пташиним пером


360 Рабдофобія – боязнь покарання


361 Рабдофобія (Rhabdophobia) – боязнь фізичного або морального покарання


362 Радіофобія (Radiophobia) – боязнь радіації


363 Ранідафобія – боязнь жаб


364 Ріпофобія (Rhypopnobia) – боязнь забруднитися, боязнь бруду, нечистот


365 Рітіфобія (Rhytiphobia) – страх перед зморшками


366 Русофобія (Russophobia) – боязнь російських


367 Сайдерофобія – страх перед зірками


368 Сатанофобія (Satanophobia) – боязнь сатани


369 Селафобія (Selaphobia) – боязнь спалахів світла


370 Селахофобія (Selachophobia) – боязнь акул


371 Селенофобія (Selenophobia) – страх перед місяцем


372 Сеплофобія (Seplophobia) – боязнь гниючої матерії


373 Сідеродромофобія (Siderodromophobia) – боязнь їздити на поїзді (у залізничному транспорті), особливо при прискореному русі


374 Сімболофобія (Symbolophobia) – боязнь символів


375 Сімметрофобія (Symmetrophobia) – боязнь симетрії


376 Сінгенезофобія (Syngenesophobia) – боязнь родичів


377 Сіністрофобія – страх перед лівшами


378 Сінофобія (Sinophobia) – боязнь китайців


379 Сітофобія – страх прийняття їжі


380 Скатофілія – патологічний потяг до маніпуляцій з каловими масами


381 Сколеціфобія (Scoleciphobia) – боязнь черв'яків


382 Сколінофобія (Scolionophobia) – боязнь школи


383 Скопофобія – боязнь виглядати смішним


384 Скоптофобія (Scoptophobia) – боязнь пильного розглядування іншими


385 Скотомафобія (Scotomaphobia) – боязнь осліпнути


386 Скотофобія (Scotophobia) – боязнь темряви


387 Скріптофобія – боязнь писати публічно


388 Сомніфобія (Somniphobia) – боязнь спати


389 Сотеріофобія (Soteriophobia) – боязнь залежності від інших


390 Софофобія (Sophophobia) – боязнь вчитися


391 Соціофобія (Sociophobia) – боязнь суспільства


392 Спацефобія (Spacephobia) – боязнь порожнього простору


393 Спектрофобія – боязнь дзеркал


394 Стаурофобія (Staurophobia) – боязнь хрестів та розп'ять


395 Стенофобія (Stenophobia) – боязнь вузьких коридорів


396 Суіцідофобія – боязнь вчинити самогубство


397 Сцелерофобія (Scelerophobia) – боязнь злодіїв


398 Сціопофобія (Sciopophobia) – боязнь тіней


399 Талассофобія (Thalassophobia) – морів і океанів


400 танатофобія (Thanatophobia) – страх раптової смерті


401 Таурофобія (Taurophobia) – боязнь биків

402 тафефобія (Taphephooia) – боязнь бути похованим заживо


403 Тахофобія – боязнь швидкості


404 Театрофобія (Theatrophobia) – боязнь театрів


405 Тевтофобія (Teutophobia) – боязнь німців


406 Текстофобія (Textophobia) – боязнь тканин


407 Телефонофобія (Telephonophobia) – боязнь телефонів


408 Теологікофобія (Theologicophobia) – боязнь теології


409 Теофобія (Theophobia) – боязнь релігії


410 Тепеофобія (Teleophobia) – боязнь релігійних церемоній


411 Тератофобія (Teratophobia) – боязнь виродків


412 Тестофобія – боязнь здавати іспити


413 технофобії (Technophobia) – боязнь техніки


414 токсікофобіей (Toxicophobia) – боязнь отруєння


415 Томофобія (Tomophobia) – боязнь хірургічної операції


416 Тонітрофобія – боязнь грому


417 Топофобія (Topophobia) – 1. Певних місць; залишитися одному в приміщенні; 2. Страх, що не вдасться врятуватися, якщо настане пожежа або землетрус, або що нікому буде надати допомогу


418 Травматофобія (Traumatophobia) – боязнь травми


419 Тріпанофобія (Trypanophobia) – боязнь поранення (боязнь ін'єкцій?)


420 Тріскадекафобія (трискайдекафобія) (Triskadekaphobia) – боязнь числа 13


421 Тріхофобія – Потрапляння волосся в їжу, на одяг, на поверхню тіла


422 Тропофобія (Tropophobia) – боязнь переїжджати


423 Туннелефобія – боязнь їхати чи йти через тунель


424 Уранофобія (Ouranophobia) – боязнь раю (боязнь дивитися в небо?)


425 Урофобія (Urophobia) – боязнь мочитися


426 Фагофобія (Phagophobia) – боязнь їсти, ковтати


427 Фазмофобія – боязнь привидів, духів, дияволів


428 Фалакрофобія (Phalacrophobia) – боязнь облисіння


429 Фармакофобія (Pharmacophobia) – боязнь лікуватися


430 Фасмофобія (Phasmophobia) – боязнь привидів


431 Фебріфобія (Febriphobia) – боязнь грипу


432 Фенгофобія (Phengophobia) – боязнь сонячного світла


433 Філемафобія (Philemaphobia) – боязнь цілуватися


434 Філософобія (Philosophobia) – боязнь філософії


435 Філофобія (Philophobia) – боязнь закоханості


436 Фобіофобія (Phobophobia) – боязнь фобій


437 Фобофобія – боязнь переляку, страху, боязнь відчувати страх


438 фонофобія (Phonophobia) – боязнь говорити по телефону


439 Фотоаугліафобія (Photoaugliaphobia) – боязнь яскравого світла


440 фотофобія (Photophobia) – боязнь світла


441 Франкофобія (Francophobia) – боязнь французів


442 Фронемофобія (Phronemophobia) – боязнь думати


443 Фтізіофобія (Phthisiophobia) – боязнь туберкульозу


444 Фтіріофобія (Phthiriophobia) – боязнь вошей


445 Хайрофобія – боязнь засміятися на похоронах


446 Харпаксофобія – боязнь розбійників, грабіжників


447 Хаетофобія (Chaetophobia) – боязнь волосся


448 Херофобія (Cherophobia) – боязнь веселощів


449 Хіонофобія (Chionophobia) – боязнь снігу


450 Хірофобія (Chirophobia) – боязнь рук


451 Хорофобія (Chorophobia) – боязнь танцювати


452 Хорофобія (Chorophobia) – боязнь холери


453 Хрометофобія (Chrometophobia) – боязнь грошей, боязнь доторкатися до грошей


454 Хромофобія (Chromophobia) – боязнь квітів взагалі


455 Хронометрофобія (Chronometrophobia) – боязнь годин


456 Хронофобія (Chronophobia) – боязнь часу і годин


457 Ценофобія (Cenophobia) – боязнь порожніх кімнат


458 Цібофобія (Cibophobia) – боязнь їжі


459 Ціклофобія (Cyclophobia) – боязнь велосипедів


460 Ейзоптрофобія – боязнь дзеркал


461 Ейкофобія (Eicophobia) – боязнь околиць свого будинку


462 Ейсоптрофобія – боязнь побачити себе в дзеркалі


463 Ейсоптрофобія (Eisoptrophobia) – боязнь власного відображення в дзеркалі


464 Екклезіофобія (Ecclesiophobia) – боязнь церков


465 Екофобія (Ecophobia) – боязнь свого будинку


466 Елевтерофобія (Eleutherophobia) – боязнь свободи


467 Електрофобія (Electrophobia) – боязнь електрики


468 Енетофобія (Enetophobia) – боязнь шпильок, колючих предметів


469 Еніссофобія (Enissophobia) – боязнь критики


470 Енозіофобія (Enosiophobia) – боязнь згрішити


471 Еноклофобія – боязнь натовпу


472 Ентомофобія – страх перед комахами


473 Еозофобія (Eosophobia) – боязнь дня


474 Еософобія – страх перед сходом, денним сонцем


475 Епістаксіофобія (Epistaxiophobia) – боязнь нежиті (боязнь кровотечі з носа?)


476 Ергазіофобія (Ergasiophobia) – боязнь оперувати (у хірургів)


477 Ергофобія (Ergophobia) – страх перед роботою


478 Ерейтофобія – страх почервоніти


479 Еремофобія – боязнь бути самим собою


480 Ерітрофобія (Erythrophobia) – страх почервоніти (боязнь червоного?)


481 Еротофобія (Erotophobia) – боязнь любові (сексу?)


482 Еуфобія (евфобія) – боязнь почути гарні новини


483 Ефебіфобія (Ephebiphobia) – боязнь підлітків


484 Ецлесіофобія – боязнь церкви


485 юдофобії (Judeophobia) – боязнь євреїв


486 Яібофобія – боязнь паліндромів


487 Японофобія (Japanophobia) – боязнь японців


488 Ятрофобія (latrophobia) – боязнь ходити до лікаряДжерело: ml.livejournal.com/970057.html


Category: Медицина і здоров'я

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply