Яке значення слова реферат?

Реферат (від лат. refero – доповідаю, повідомляю) – короткий виклад у письмовому вигляді або у формі
публічного виступу змісту книги, наукової праці, результатів вивчення наукової проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел. Як правило, реферат має науково-інформаційне призначення. Реферати, звані також науковими доповідями, одержали поширення в науково-дослідних установах, вищій школі та в системі позашкільної освіти.

У загальноосвітній школі та середніх спеціальних навчальних закладах рефератом називають спеціально підготовлені повідомлення учня на факультативних заняттях та ін

Реферат (автореферат), складений здобувачем наукового ступеня кандидата наук або доктора наук по своїй дисертації, містить основні науково-теоретичні положення дисертаційної роботи.

Джерело:

  • oval.ru – Велика Радянська Енциклопедія.

Додатково на Vidpo.net:

  • Які існують види конспектів?

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply