Яка залежність між ВВП і безробіттям?

ВВП і безробіття

Безробіття – це соціально-економічне явище. Сучасні економісти розглядають безробіття як природну і невід'ємну частину ринкового господарства. Безробіття – недовикористання праці як одного з головних чинників виробництва, що призводить до зниження потенціалу виробництва валового національного продукту.

Рівень безробіття залежить від рівня внутрішнього валового продукту (ВВП). Точна природа цього взаємозв'язку була виявлена вперше Артур Оукен і відома тепер під назвою закону Оукена.

Згідно з цим законом, на кожні 2% зменшення фактичного ВВП порівняно з потенційним ВВП припадає підвищення рівня безробіття на 1 процентний пункт (див. формулу закону Оукена).

Ця закономірність може використовуватися для прогнозування змін безробіття на основі даних про циклічних коливаннях ВВП.

Практика показує, що закон Оукена виконується далеко не завжди, тобто не є універсальним економічним законом. Швидше це не закон, а тенденція з безліччю обмежень по країнам, регіонам, світу в цілому і періодами часу.

Джерела:

  • Стаття «Закон Оукена» у Вікіпедії
  • Берендеева А.Б., Миколаєва О.Є., Дубровська Т.А. Економіка. Вид-во: ИвГУ Іваново, 2009. С. 250-251
  • Румянцева Е.Е. Нова економічна енциклопедія. М.: ИНФРА, 2005. С. 38-39

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply