Яка мінімальна величина статутного капіталу закритого акціонерного товариства (ЗАТ)?

Акціонерні товариства: відкриті і закриті

Широко поширеною формою підприємництва в со-тимчасових умовах є акціонерні товариства (АТ). Біль-шінство з них створено шляхом приватизації державних і муніципальних підприємств. Статутний капітал АТ поділено на визначене число акцій. Його учасники (акціонери) не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерні товариства можуть бути відкритими і закритими. Учасники відкритого акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. Таке АТ може проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх вільний продаж. При цьому воно зобов'язане щорічно публікувати для загального відома го-довой звіт, бухгалтерський Батанов, рахунок прибутків і збитків.

У закритому акціонерному товаристві (ЗАТ) акції розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб. Таке суспільство не має права проводити відкриту підписку на випущені їм акції. Акціонери ЗАТ мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими його акціонерами.

Установчим документом як відкритого, так і закритого акціонерних товариств служить статут, затверджений засновниками. У ньому крім загальних відомостей повинні міститися умови про кате-горіях випускаються товариством акцій, про їх номінальною стоїмо-сті і кількості; про розмір статутного капіталу суспільства; про права акціонерів, склад і компетенцію органів управління товариством та порядок прийняття ними рішень та ін [ 1] Мінімальний статутний капітал повинен становити не менш тисячократним суми МРОТ (мінімального розміру оплати праці) на дату реєстрації в ВАТ і не менш кратної суми МРОТ на дату реєстрації в ЗАТ. Число акціонерів в ЗАТ повинно бути не більше 50 чоловік. [2]

Джерела:

  1. Економіка підприємства: Підручник для вузів. / Под ред. проф. Горфінкеля В.Я., проф. Швандара В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 670 с. С. 86-87.
  2. Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства". / / УПС Консультант +. Ст. 7, 26 (див. також: ru.wikisource.org).

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply