Як знайти точки перетину графіка лінійної функції y = kx + b з осями координат?

Графік лінійної функції, заданої рівнянням

y = kx + b,

обов'язково перетинається з віссю ординат Oy, а з віссю абсцис Ox перетинається за умови k ≠ 0.

Точка перетину з віссю Oy знаходиться підстановкою в рівняння значення x = 0. Очевидно, що ордината точки перетину буде y0 = b.

Задача визначення точки перетину з віссю Ox зводиться до знаходження кореня лінійного рівняння:

kx + b = 0.

Цей корінь існує за умови k ≠ 0 і дорівнює x0 =-b / k.

Таким чином, графік лінійної функції перетинає вісь Oy у точці (0, b), а вісь Ox в точці з координатами (-b / k, 0).

Додатково на Генон:

  • Як вирішити лінійне рівняння?
  • На якій висоті графік лінійної функції перетинає вісь ординат (Oy)?
  • Як знайти координати точок перетину прямої Ax + By + C = 0 з осями координат?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply