Як знайти об'єм циліндра?

Обсяг V циліндра радіусом R і висотою h обчислюється за формулою:

V = πR2h.

Ця формула виводиться як добуток площі основи циліндра s на його висоту h:

V = sh,

де площа підстави визначається за формулою площі круга.

Площа S поверхні циліндра обчислюється за формулою:

S = 2πR2 + 2πRh = 2πR (R + h).

Ця формула виводиться як сума площ двох підстав (обчислюються за формулою площі круга) і площі бічної поверхні, яка обчислюється як добуток довжини кола підстави на висоту циліндра.

Джерела:

  • Обсяг циліндра і конуса – на сайті College.ru
  • Обсяги та площі поверхонь тіл – на сайті "Математика online"

Додатково від Генона:

  • Як обчислити об'єм куба?
  • Як обчислити об'єм конуса?
  • Як визначити довжину кола і площу круга?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply