Як задати загальне питання в англійській мові?

Загальне питання – це таке питання, який має на меті отримати підтвердження або заперечення висловленої в питанні думки і вимагає ствердної або негативної відповіді, тобто відповіді, що містить «так» чи «ні».

Порядок слів в загальному питанні

1. Присудок ставиться перед підметом на початку речення, якщо воно виражене дієсловом tо be або to have в Рrеsent Indefinite або Past Indefinite:

 • Have you a dictionary? – У вас є словник?
 • Were you very busy? – Ви були дуже зайняті?

Якщо присудок виражений обігом there is, дієслово to be ставиться перед словом there, а підмет - після нього:

 • Is there any bread left? – Хліб ще залишився?

2. Перед підметом ставиться допоміжний або модальне дієслово, якщо це дієслово входить до складу присудка:

 • Саn you give me anything to read? – Ви можете дати мені щось почитати?
 • Have you seen the ballet? – Ви бачили цей балет?

Якщо в складі присудка є два або три допоміжних дієслова, то перед підметом ставши першим допоміжне дієслово:

 • Has she been working here for five years? – Вона працює тут уже п'ять років?


3. Якщо присудок виражений дієсловом у Рrеsent Indefinite або в Раst Indefinite (крім дієслів to be і to have), То перед підметом ставиться допоміжне дієслово do (does) або did, а смислове дієслово займає місце після підмета:

 • Does he study at the University? – Він вчиться в університеті?
 • Did you see him yesterday? – Ви бачили його вчора?

4. Якщо дієслово tо have входить до складу фразового присудка (to have breakfast, to have a rest і т.п.) або вжито у модальному значенні, загальне питання утворюється за допомогою допоміжного дієслова tо dо у відповідній формі:

 • What time do you have breakfast? – B котрій годині ви снідаєте?
 • When do you have to be there? – Коли ти повинен там бути?

Примітка: в CШA дієслово to have у всіх функціях утворює питання за допомогою дієслова to do . Ср:

 • British English: Have you any English books? - У тебе є книги на англійській мові?
 • American English: Do you have any English books? - У тебе є книги на англійській мові?

Відповідь на загальне питання

1. Відповідь на загальне питання може бути коротким і повним.

2. Коротка відповідь, крім слів Yes і No, містить підмет, виражене звичайно займенником, і допоміжний або модальне дієслово в стверджувальній / негативній формі. Частка not зазвичай зливається з допоміжним або модальним дієсловом, в так звану скорочену форму:

 • Do you play chess? - Yes, I do. - No, I don't. – Ви граєте в шахи? - Так. - Ні.
 • Can you do it? - Yes, I can. - No, I can't. – Ви зможете це зробити? - Так. - Ні.

3. Коротка відповідь на загальне питання, що містить оборот thеre is, утворюється за загальним правилом:

 • Is there a dictionary on the table?- Yes, there is. – No, there isn't. - На столі є словник? - Так. - Ні.

4. Якщо загальний питання містить невизначений займенник any, то в позитивному короткому відповіді може вживатися займенник some, в негативному - not any або none:

 • Are there any dictionaries in the library? – Yes, there are (some). – No, there are not any (there are none). – В бібліотеці є словники? - Так (є).- Ні.

Загальне питання в негативній формі

1. Загальне питання в негативній формі містить негативну частку not, яка ставиться перед смисловим дієсловом або зливається з допоміжним або модальним дієсловом. Загальне питання в негативній формі висловлює здивування і відповідає в російській мові питання, що починається зі слів «хіба? невже? »:

 • Don't you want to see our park? – Хіба ви не хочете подивитися наш парк?
 • Do you not want to see our park? – Хіба ви не хочете подивитися наш парк?

2. Російському питальні речення в негативній формі відповідає англійське питальне речення, не містить заперечення:

 • Have you seen Jane? – Ви не бачили Джейн?
 • Do you know Jane Morgan? – Ви не знаєте Джейн Морган?

3. Позитивна відповідь на запитання в негативній формі в російській мові містить слово «ні» з наступним затвердженням. В англійській мові ствердну відповідь на подібне питання завжди містить Yes. Ср:

 • Haven't you seen Jane? – Yes, I have. – Хіба ви не бачили Джейн?Ні, бачив.
 • Didn't you finish your work yesterday? – Yes, I did. – Невже ви не закінчили вчора свою роботу? - Ні, закінчив.

Джерело інформації:

 • А.І. Каменський, І.Б. Каменська. Практична граматика англійської мови (посилання на скачування посібники у форматі *. Doc).

Додатково на Генон:

 • Як і коли утворився англійську мову?
 • Як самостійно вивчити англійську мову?
 • Як утворюються числівники в англійській мові?
 • Де скачати аудіоуроки англійської мови?
 • Де безкоштовно і без реєстрації можна дивитися відеоуроки англійської мови?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply