Як визначити довжину прямокутника по його периметру і ширині?

Периметр – це загальна довжина кордону фігури (найчастіше на площині). Має розмірність довжини. Іноді периметром називають кордон геометричної фігури.

Прямокутник – це чотирикутник на площині, всі кути якого прямі (дорівнюють 90 °), а сторони попарно паралельні.

Протилежні сторони прямокутника рівні. Довжиною прямокутника зазвичай називають довжину довшої пари його сторін, а шириною – довжину коротшої пари сторін. Периметр прямокутника дорівнює подвоєною сумі його довжини і ширини.

Рішення задачі

Введемо позначення:

x – ширина прямокутника,

y – довжина прямокутника,

p – периметр прямокутника.

Тоді

2 · (x + y) = p => x + y = p / 2 => y = p / 2 – x.

Джерела:

  • ru.wikipedia.org – поняття прямокутника і його властивості;
  • ru.wikipedia.org – поняття периметра;
  • ru.wikipedia.org – поняття і властивості паралелограма.

Додатково в базі даних Генона:

  • Що таке периметр і напівпериметр?
  • Які властивості прямокутника?
  • Як знайти площу і периметр прямокутника?
  • Як знайти периметр прямокутного трикутника?
  • Як знайти площу прямокутника по довжині діагоналей і куту між ними?


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply