Як виражаються синус, косинус, тангенс і котангенс подвійного кута?

Тригонометричні функції подвійного кута:

  • sin 2α = 2 sin α cos α = tg α / (1 + tg2α),
  • cos 2α = cos2α – sin2α = 2 cos2α – 1 = 1 – 2 sin2α = (1 – tg2α) / (1 + tg2α),
  • tg 2α = 2 tg α / (1 – tg2α),
  • ctg 2α = (ctg2α – 1) / 2 ctg α.

Джерела:

  • antidemidovich.ru – Антідемідовіч: Тригонометричні функції подвійного кута
  • oldskola1.narod.ru – Тригонометричні функції подвійного кута

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply