Як відмінюється дієслово to have (Тhe Present Indefinite Tense)?

Освіта форм теперішнього невизначеного часу (Тhe Present Indefinite Tense)

1. Стверджувальна форма Рrеsent Indefinite утворюється без допоміжного дієслова. У всіх особах однини і множини, крім 3-ї особи однини, форми Рrеsent Indefinite збігаються з основою інфінітива як для правильних, так і неправильних дієслів.

У 3-му особі однини дієслово в Рrеsent Indefinite приймає закінчення-s або-ЕS. Правила вимови і написання цього закінчення ті ж, що і для закінчення множини іменників.

Відмінювання дієслів у Presеnt Indefinite

число

особа

стверджувальна форма

негативна форма

питальна форма

ствердно-підсилювальна

форма

єдиний.

1

I ask

I do not ask

Do I ask?

I do ask

2

You ask

You do not ask

Do you ask?

You do ask

3

He asks

She asks

It asks

He does not ask

She does not ask

It does not ask

Does he ask?

Does she ask?

Does it ask?

He does ask

She does ask

It does ask

множ.

1

We ask

We do not ask

Do we ask?

We do ask

2

You ask

You do not ask

Do you ask?

You do ask

3

They ask

They do not ask

Do they ask?

They do ask

Примітка. Ствердно-підсилювальна форма використовується для підкреслення дії, вираженого в присудок, і перекладається на російську мову за допомогою підсилювачів «все-таки», «таки», «все ж», «дійсно»:

I do see something. – Я дійсно щось бачу.

He does want you to come. – Він все ж хоче, щоб ти прийшла.

They do understand you, dear. – Вони дійсно розуміють тебе, дорога.

2. Наступні групи дієслів утворюють форму 3-ї особи однини Рrеsent Indefinite не за загальним правилом:

1) у дієслів to do, to say приєднання закінчення супроводжується зміною вимови гласною кореня:

do [du:] – does [dΛz]; say [sei] – says [sez];

2) у модальних дієслів ця форма не має закінчення:

I can – he can I ought – she ought

I may – he may I should – she should

I must – he must I would – she would;

З) дієслова tо be і to have утворюють форми Рresеnt Indefinite не за загальними правилами.

Відмінювання дієслова tо be:

число

особа

стверджувальна форма

негативна форма

питальна форма

ствердно-підсилювальна форма

єдиний.

1

I am

I am not

Am I?

I am

2

You are

You are not

Are you?

You are

3

He is

She is

It is

He is not

She is not

It is not

Is he?

Is she?

Is it?

He is

She is

It is

множ.

1

We are

We are not

Are we?

We are

2

You are

You are not

Are you?

You are

3

They are

They are not

Are they?

They are

Відмінювання дієслова to have:

число

особа

стверджувальна форма

негативна форма

вопросітель-ная форма

ствердно-підсилювальна форма

єдиний.

1, 2

I have

You have

I have not

You have not

Have I?

Have you?

I do

You have

3

He has

She has

It has

He has not

She has not

It has not

Is he?

Is she?

Is it?

He has

She has

It has

множ.

1,2,3

We have

You have

They have

We have not

You have not

They have not

Havewe?

Have you?

Havethey?

We do have

You do have

They do have

Примітки:

  • Необхідно відзначити, що подібне відмінювання дієслова to have має місце в тих випадках, коли позначає володіння, статичну характеристику. В американському варіанті англійської мови і в цьому значенні предпочитается дієвідміна to have з допоміжним do за загальними правилами Рrеsent Indefinite (або іншого часу):

Br. E. – I haven't any books in English. – У мене немає книг англійською мовою.

Am. E. – I don't have any books in English. – У мене немає книг англійською мовою.

  • Якщо ж дієслово to have передає динамічне значення (отримувати, приймати, брати, випробовувати і т.д.), нормативно дієвідміна за загальними правилами як в британському, так і американському англійському:

Does he have coffee with hid breakfast? – Він п'є каву за сніданком?

Do you have any difficulties getting there? – Вам важко туди добиратися?

  • У британському англійською в неофіційному стилі дієслову to have часто надається перевага конструкція have got, в якій have грає роль допоміжного дієслова і відмінюється без допоміжного do:

I haven't got any books. – У мене немає книг.

Ця структура особливо вживана для питальних і негативних пропозицій. Ще одним способом виразити негативну форму дієслова to have є використання no замість not a / not any:

I haven't any books. = I haven't got any books. = I have no books.

3. У розмовній мові такі елементи форм Рrеsent Indefinite можуть скорочуватися:

do not = don't

I have = I've

I am = I'm

does not = doesn't

you have = you've

you are = you're

have not = haven't

we have = we've

we are = we're

has not = hasn't

they have = they've

they are = they're

is not = isn't

he has = he's

he is = he's

are not = aren't

she has = she's

she is = she's

do you = d'you

it has = it's

he is = he's

Джерело: А.І. Каменський, І.Б. Каменська. Практична граматика англійської мови (посилання на скачування посібники у форматі doc).


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply