Як розрахувати коефіцієнт дисконтування?

Дисконтування – це приведення всіх грошових потоків (потоків платежів) до єдиного моменту часу. Дисконтування є базою для розрахунків вартості грошей з урахуванням фактора часу. При цьому майбутні грошові потоки приводяться до поточного періоду з урахуванням зміни вартості грошей з плином часу.

Приведення до моменту в майбутньому називають нарощенням (компаундированием).

Нарощення до певного моменту в майбутньому виконується шляхом множення минулих грошових потоків (потоків платежів) на коефіцієнт нарощення Кs:

КS = (1 + i) n;

Дисконтування виконується шляхом множення майбутніх грошових потоків (потоків платежів) на коефіцієнт дисконтування Kd:

Коефіцієнт дисконтування – коефіцієнт, використовуваний для перетворення майбутніх значень вартості в поточну вартість.

Kd = 1 / (1 + i) n.

де

i – процентна ставка;

n – кількість періодів.

Джерела:

 • ru.wikipedia.org – інформація з Вікіпедії;
 • dic.academic.ru – інформація з «Фінансового словника».

Додатково на Генон:

 • Як расcчитать коефіцієнт термінової ліквідності?
 • Як розрахувати коефіцієнт абсолютної ліквідності?
 • Як розрахувати коефіцієнт дебіторської заборгованості?
 • Як розрахувати коефіцієнт короткострокової заборгованості?
 • Як розрахувати коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних цінностей?
 • Як розрахувати коефіцієнт рентабельності продажів?
 • Як розраховується коефіцієнт автономії?
 • Як розраховується коефіцієнт оборотності оборотних засобів?
 • Як розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності?

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply