Як продати вексель? Що необхідно для того, щоб продати вексель?

jak prodati veksel shho neobhidno dlja togo shhob 1 Як продати вексель?  Що необхідно для того, щоб продати вексель?

Як продати вексель?

  1. Незважаючи на різні ризики багато фізичні та юридичні особи при розрахунку з контрагентами, а також при оплаті різних товарів і послуг використовують векселі.
  2. Продати вексель також можна заклавши його в банк з метою переведення в готівку або отримання кредиту. Також вексель може забезпечувати участь у різних тендерах, конкурсах та аукціонах.
  3. Також продати вексель можна і за допомогою обміну цінних паперів одного підприємства на інше.
  4. Можна тримати векселя в закритому обороті, наприклад, при операціях по взаємозаліках, а можна продати вексель на ринку цінних паперів, або перевів у готівку вексель пустити у вільний обіг.
  5. Також вексель можна використовувати в бартерних обмінах, при оплаті лізингу або іпотеки.
  6. Будь-які види операцій з купівлі-продажу або обміну майна, розрахунок за послуги та інші види взаєморозрахунків доступні при забезпеченні векселем.

Іншими словами, будь-яких обмежень у частині купівлі-продажу векселів не існує.

Що необхідно для того, щоб продати вексель?

Єдине, що необхідно для того, щоб продати вексель, це наявність договору з пунктом, в якому передбачається придбання векселя однієї зі сторін. Так наприклад, при укладенні договору покупець векселя повинен в обов'язковому порядку надати свої реквізити і платіжне доручення для перерахування необхідної суми грошових коштів на вексельний рахунок.

Також при придбання векселів необхідно пам'ятати про те, що вартість усіх випущених векселів протягом певного часу може істотно змінюватися. Ці зміни ціни векселя головним чином залежать від фіксованої суми векселя, а також на який термін вексель дійсний. Таким чином, продати вексель можна з вартістю, значно перевищує його номінальну суму.

Також, щоб купити або продати вексель, слід пам'ятати про те, що ціна векселя може бути нижче його номінальної вартості. Договір купівлі-продажу векселя повинен бути складений не пізніше одного дня з моменту перерахування покупцем грошових коштів на вексельний рахунок. В іншому випадку така угода юридично вважатиметься недійсною.

Всі умови за векселем, а також сам вексель повинен складатися тільки при виконанні перерахованих вище умов, а саме тільки після того як на вексельний рахунок надійдуть кошти, перераховані контрагентом в якості оплати векселя, а також складено договір. Причому необхідною умовою при складанні векселя є наявність однієї і тієї ж дати при перерахуванні грошових коштів на вексельний рахунок. Після укладення договору та перерахування грошових коштів на вексельний рахунок, бланк векселя видається безпосередньо покупцеві, а також особам, уповноваженим здійснювати які-небудь дії від імені покупця, в тому числі з правом підпису під фінансовими документами. Підпис покупця або уповноваженої особи під накладної на векселі має бути поставлена не пізніше ніж на один день після складання векселя.

У випадку, якщо ви бажаєте продати вексель за договором купівлі-продажу, то покупець такого векселя отримує право власності на нього без права вимоги грошової суми безпосередньо від векселедавця. Оскільки в цьому випадку фактично право володіння векселем переходить до покупця, то зазначене в ньому фізичне чи юридична особа буде володіти рядом прав, встановленим даним векселем. Таким чином, обидві особи надалі позбавляються права пред'явлення зазначеного векселя в якості засобу для оплати. Якщо ж продати вексель згідно з договором купівлі-продажу у якому окремим пунктом передбачається також і придбання всіх прав, засвідчуваних даним векселем, то в цьому випадку фактично відбуваються дві паралельні угоди.

Одна з них надає покупцеві фактичне право володіння векселем, а друга угода передає покупцеві також всі права вимоги (цесії) відповідно до умов векселя. Обидві ці угоди неможливо розділяти, оскільки набуваючи право, яке засвідчується векселем, продавець (векселедержатель) втрачає право володіння цінним папером і зобов'язаний передати її безпосередньо покупцеві.


Category: Бизнес и финансы

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply