Як правильно оформити курсову роботу: ГОСТ і докладна інструкція

kak pravilno oformit kursovuju rabotu gost i 1 Як правильно оформити курсову роботу: ГОСТ і докладна інструкція

Всі студенти вищих і середніх спеціальних навчальних закладів обов’язково повинні знати, як правильно оформити курсову роботу. Адже грамотної підготовки і змісту ще недостатньо, щоб робота була визнана виконаною на відмінно. Найчастіше якісна робота, що відображає суть досліджуваної проблеми і розкриває тему, може бути оцінена на чотири або три бали, або зовсім відхилена і відправлена ​​на доопрацювання якраз через невідповідність нормам оформлення.

Де шукати зразки оформлення курсової роботи?

Головний документ в Росії, що регламентує оформлення курсової роботи – це Держстандарт (ГОСТ). Він містить докладний виклад вимог до оформлення курсових робіт (як і інших документів). Студент, який бажає отримати оцінку «відмінно» і прагне зробити свою роботу бездоганною, повинен звернутися до ГОСТу і дотримати всі зазначені в ньому вимоги.

Раніше дізнатися, як правильно оформити курсову роботу по ГОСТу, було дещо проблематично, хоча і можливо. Сьогодні шукати і купувати друковану збірку Держстандарту зовсім необов’язково – достатньо завантажити електронну версію документа на нашому сайті.

Знаючи, як правильно оформити курсову роботу по ГОСТу, можна не турбуватися про причіпках з боку викладачів. Адже будь-які методичні вказівки пишуться відповідно з Держстандартом. А значить, жоден викладач і жоден фахівець з нормоконтролю не зможе зажадати від студента того, про що не було б сказано в Гості.

Даний документ містить всі вимоги, які можуть бути пред’явлені до оформлення курсової роботи, включаючи:

 • розмір і тип використовуваних шрифтів;
 • параметри відступів і інтервалів;
 • параметри заголовків і підзаголовків, правила їх оформлення;
 • розміри полів, параметри посторінковою нумерації;
 • правила оформлення титульного аркуша та змісту;
 • правила вставки списків і таблиць;
 • правила вставки посилань, виносок і приміток;
 • правила вставки в текст графічних об’єктів – малюнків, діаграм, графіків;
 • вимоги до структури роботи і манері подачі матеріалу;
 • правила оформлення додатків і додаткових матеріалів.

Звернення до правового першоджерела дозволить будь-якому студенту нашої країни правильно оформити курсову роботу з ГОСТу.Образец правильного оформлення в більшості випадків видається працівником кафедри або безпосередньо викладачем, який видав завдання для курсової роботи. 

Структура курсової роботи уніфікована для всієї країни, що полегшує її оформлення і робить перевірку роботи або ознайомлення з нею простіше і доступніше навіть для стороннього викладача або студента. Курсова робота містить наступні елементи:

 • титульний лист із зазначенням реквізитів навчального закладу, а також особистих даних студента і перевіряючого викладача;
 • зміст, побудоване на основі плану роботи та відображає її структуру;
 • введення, де обгрунтовується актуальність роботи, формулюються її цілі і завдання, повідомляється про об’єкт і предмет дослідження;
 • власне текст роботи (від двох і більше глав), включаючи теоретичну і практичну або експериментальну частину;
 • висновок, узагальнююче висновки і результати виконаної роботи;
 • список використаних інформаційних джерел (також званий списком літератури чи бібліографічним списком);
 • в деяких роботах – додатки та додаткові матеріали, посилання на які даються в тексті.

В основному всі ці вимоги містяться в методичних вказівках, що видаються студентам. У них же зазвичай можна знайти і зразки оформлення курсових робіт.

Самостійне оформлення курсової роботи за допомогою програми MS Word

В електронній формі дуже зручно поширювати шаблон курсової роботи – електронний документ, що містить каркас структури, в який студенту потрібно лише «вписати» свої дані, після чого можна заповнити документ текстом.

Втім, не скрізь і не завжди є така можливість. Тому необхідно знати, як правильно оформити курсову роботу в Word. Мається на увазі, що студент, який займається цим, має базові навички роботи на комп’ютері і вміє поводитися з текстовим редактором, тобто не створює, наприклад, абзацний відступ за допомогою декількох прогалин.

Основа грамотного і простого оформлення роботи за допомогою текстового редактора – це використання стилів. Не всі знають, як ними користуватися, і в результаті витрачають багато часу, підганяючи буквально кожен фрагмент (заголовок, підпис, абзац) під потрібні параметри – встановлюючи параметри шрифту та абзацу.

Використання стилів полегшує завдання в рази. Ще до початку роботи можна створити кілька стилів (звичайний, стиль тексту виносок, стиль підписів, стиль табличного тексту і так далі), щоб потім просто застосовувати їх до потрібних фрагментів буквально «одним кліком».

Окреме питання – це стилі заголовків. Оскільки курсова роботи вимагає нумерувати заголовки і підзаголовки, це завдання також можна автоматизувати, створивши в Word новий стиль списку і зв’язавши його з заголовками потрібних рівнів. Важливо також оформити самі стилі заголовків за ГОСТом і використовувати їх для назв розділів і пунктів.

Крім полегшення роботи, це також істотно спростить створення змісту. Вставляти номери сторінок вручну не знадобиться – достатньо буде запустити процедуру автоматичного складання змісту, і MS Word автоматично знайде всі входження заголовків і підзаголовків, щоб розставити номери сторінок у змісті.

Окреме питання в тому, як правильно оформити курсову роботу – титульний лист. Він є «обличчям» роботи і повинен повністю відповідати стандартам оформлення. На титульному аркуші повинна міститися наступна інформація:

 • реквізити навчального закладу;
 • тип роботи (курсова робота, курсовий проект), тема;
 • назва дисципліни, за якою виконується робота;
 • прізвище, ініціали, інформація про навчальній групі, кафедрі та факультеті студента;
 • прізвище, ініціали, посаду, вчений ступінь і звання перевіряючого викладача;
 • інформація про місце і час виконання роботи.

Грамотно оформлена робота – на жаль, порівняльна рідкість у наш час. Недоліки і недбалості при оформленні сильно погіршують враження від роботи – не менше, аніж фактичні та граматичні помилки. Тому робота, оформлена в повній відповідності з ГОСТом, стане зайвим приводом до того, щоб оцінити «курсовик» студента вищим балом.


Category: Освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply