Як по довжині кола знайти площу круга?


При даному радіусі R довжина кола L і площу круга S визначаються за формулами:

(1) L = 2πR,

(2) S = πR2.

Ці формули можна переписати у вигляді:

(3) R = L / (2π),

(4) R = √ (S / π).

Для обчислення довжини окружності по площі круга підставимо у формулу (1) вираз (4):

(5) L = 2 √ (πS).

Для обчислення площі круга по довжині його окружності підставимо у формулу (2) вираз (3):

(6) S = L2 / (4π).

Додатково на Генон:

  • Як знайти довжину кола? Як знайти площу круга? (В одній відповіді)
  • Чим відрізняється коло від окружності?
  • Яке точне значення числа пі?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply