Як формулюється закон всесвітнього тяжіння?

Відповідно до закону всесвітнього тяжіння гравітаційне тяжіння між будь-якими тілами залежить від відстані між ними і маси кожного з тіл.

Формулювання закону всесвітнього тяжіння (Ньютона):

Між будь-якими двома матеріальними частками діє сила тяжіння (спрямована вздовж прямої сполучає частинки), величина якої пропорційна масі кожної з частинок і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Цю силу називають силою тяжіння або гравітації. Коефіцієнт пропорційності називається гравітаційною постійною і позначається G.

У вигляді формули закон всесвітнього тяжіння записується так:

F = G M1 M2 / R2,

де М1 і М2 – маси частинок, R – відстань між ними, G = 6,6742 · 10-11 м3 / (с2 · кг) – гравітаційна стала.

У векторній формі (жирний шрифт означає векторну величину):

F = G M1 M2 R / R3,

де F – сила діюча на першу частку, R – радіус-вектор других частинки відносно першого.

Закон формулювати для частинок (матеріальних точок), тобто тіл, розмірами яких в умовах задачі можна знехтувати. Для обчислення сили тяжіння між протяжними тілами треба підсумовувати притягання між усіма складовими їх частками. На щастя, для сферично симетричних тіл результат такого підсумовування виходить таким же, як якщо б вся маса тіл була зосереджена в їх центрах.

 • Джерела інформації:
  • Закон всесвітнього тяжіння – з книги Джеймса треф "200 законів світобудови" (Елементи.Ру).
  • Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. – Відповідь на екзаменаційний білет з фізики (Екзамени.ру).
  • Закон всесвітнього тяжіння – у розділі "Астрофізика і її поняття" на порталі "Астрогалактіка". Включає інформацію про припливи.
  • Закон всесвітнього тяжіння – глава з курсу "Основи астрономії" Миколи Олександровича. Включає інформацію про припливи і межі Роша.
  • Закон всесвітнього тяжіння. Рух тіл під дією сили тяжіння – параграф з курсу фізики на порталі College.ru. (Найбільш докладний.).
 • Додатково від Генон:
  • Як формулюється перший закон Ньютона?
  • Як формулюється другий закон Ньютона?
  • Що таке акреція?

  Category: Наука та освіта

  Comments (Прокоментуй!)

  There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

  Leave a Reply