Як діляться податки за способом стягнення?

Класифікація податків

Податки можуть бути класифіковані по ряду ознак.

Перш за все податки поділяються за способом стягнення: на прямі, які стягуються з доходів платника податків, і непрямі, коли остаточним платником виступає покупець товарів, робіт, послуг. Соот-носіння цих груп багато в чому залежить від стану економіки та проведеної податкової політики. Переважання прямих податків характерно для стабільної економіки, в період економічних кри-зисів відбувається зростання непрямих податків.

Прямі податки підрозділяються на реальні, що сплачуються з урахуванням не дійсного, а передбачуваного середнього доходу платника, і особисті, стягнуті з реально одержуваного доходу. До реальних відносять поземельний, побудинкових, промисловий, податок на цінні папери. Особисті податки включають: прибутковий, податок на прибуток корпорацій, податок на доходи від грошових капіталів, податок на приріст капіталу, на надприбуток, податок зі спадщини і дарування, майнові податок, подушний податок.

Непрямі податки поділяються на індивідуальні, універсальні, митні збори.

Податки можуть групуються-тися залежно від суб'єкта сплати: податки, що сплачуються фізичними особами, і податки, що сплачуються юридичними особи-ми.

По об'єкту оподаткування податки поділяються таким обра-зом: податки на майно, податок на землю (рента), податок на капітал, податок на засоби споживання та ін

Основою наступну класифікацію-онного ознаки є джерело сплати податків: заробітна пла-та, виручка, прибуток або прибуток, собівартість.

Істотним при-знаком класифікації податків є їх підрозділ по рів-ню бюджетів: федеральні, регіональні і місцеві податки. У відповідності з Податковим кодексом РФ з урахуванням змін і доповнень встановлені наступні податки за рівнями бюджету.

Федеральні податки: 1) ПДВ; 2) акцизи; 3) податок на доходи фізичних осіб; 4) податок на прибуток організацій; 5) податок на видобуток корисних копалин; 6) водний податок.

Регіональні податки: 1) податок на майно організацій; 2) податок на гральний бізнес; 3) транспортний податок.

Місцеві податки: 1) земельний податок; 2) податок на майно фізичних осіб.

Джерела:

  • Румянцева Є. Є. Нова економічна енциклопедія. М.: ИНФРА, 2005. С. 339 – 341.
  • "Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша)" від 31.07.1998 N 146-ФЗ / / УПС Консультант +. Ст. 13, 14, 15.

Додатково на Генон:

  • Які ознаки у податку?
  • У чому відмінність неподаткових доходів бюджету від податкових?

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply