Хто вплинув на формування наукових поглядів М.В. Ломоносова?

Михайло Васильович Ломоносов – не тільки видатний природодослідник, але й значний філософ-матеріаліст ХVIII століття. Свій світогляд і систему природно-наукових поглядів Ломоносов називав «корпускулярної філософією».

У бутність Ломоносова в Московській слов'яно-греко-латинської академії ректором там був архімандрит Герман Концевич, а префектом – Софроній Мегалевіч, за латинську абетку посадив його ієромонах Модест Іполитович. У 1730 році його перевели в латинський граматичний клас Германа Канашевіча; синтаксис викладав йому белец Тарасій Посників; в російській та латинської поезії наставляв ієромонах Феофілакт Кветніцкій; слухав риторику у ієромонаха Порфирія Крайського, який після цього зайняв місце ректора училища. Академік Я.К. Грот у своїй промові на святкуванні в Академії наук ювілею М В. Ломоносова 6 квітня 1865 зазначає: «На щастя Ломоносова, класичне вчення Спаських шкіл поставило його на твердий грунт європейської цивілізації: воно поклало свою печатку на всю його розумову діяльність, відбилося на його ясному і правильному мисленні, на закінченим усім її труді ».

М.В. Ломоносов був одним з учнів Х. Вольфа, хоча і не поділяв деяких його натурфілософських поглядів. (Християн фон Вольф (1679-1754) – знаменитий німецький вчений-енциклопедист, філософ, юрист і математик, один з найбільш помітних філософів у період після Лейбніца і до Канта.) Ломоносов знав і цінував філософське творчість Лейбніца і Декарта («Декарту ми особливо вдячні за те, що він підбадьорив вчених людей проти Арістотеля та інших філософів – в їх праві сперечатися – і тим відкрив дорогу до вільного філософствування »).

Ломоносов повністю поділяв теорію Гюйгенса про хвильову природу світла, на його фізичні погляди вплинули уявлення видатного математика та фізика Л. Ейлера, який вніс значний вклад у розвиток математики, а також механіки, фізики, астрономії та ряду прикладних наук. Відомо про жвавої листуванні Ейлера з Ломоносовим, у творчості якого Ейлер високо цінував «щасливе поєднання теорії з експериментом».

Найбільш повно дидактичні ідеї М.В. Ломоносова відображені в «Проекті регламенту московських гімназій» та в «Проекті регламенту Академічної гімназії», які мають багато спільного між собою. Ці документи розкривають підхід М.В. Ломоносова до розробки проблем організації шкільної справи в країні. Процес навчання М.В. Ломоносов рекомендував будувати на основі певних принципів. У вирішенні цього питання він використовував досвід шкіл України й Білорусії, теоретичні посилки Яна Амоса Коменського. Однак вчений пішов далі і розглянув головні принципи навчання, грунтуючись на теорії пізнання і з урахуванням психології дітей.

Джерела інформації:

  • ru.wikipedia.org – матеріал з Вікіпедії;
  • iu.ru – Християн фон Вольф;
  • iu.ru – філософська думка в Росії в XI-XIX століттях.

Додатково в базі даних Генона про М.В. Ломоносова:

  • Яка біографія Михайла Васильовича Ломоносова?
  • До якого стану став належати Ломоносов в кінці життя?
  • Яку роль у створенні і розвитку Московського університету зіграв М.В. Ломоносов? Чи відвідував Ломоносов Московський університет? (В одній відповіді);
  • Коли виповниться 300 років Михайлу Васильовичу Ломоносову?
  • Який офіційний сайт музею історії МДУ ім. М.В. Ломоносова?
  • Де в Інтернеті знайти офіційний сайт МДУ ім. Ломоносова, а також сайти інших вузів Москви?
  • Що таке олімпіада школярів «Ломоносов» в Московському державному університеті? Як взяти в ній участь? Які пільги мають переможці олімпіади при вступі до вузів? (В одній відповіді)

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply