Хто такий апатрид?

Людина без громадянства називається – апатрид

Апатрид – фізична особа, що не має якого-небудь громадянства або підданства і не володіє доказами, які могли б установити належність його до якого-небудь громадянства або підданства.

Людина стає апатридом з різних причин, але завжди це відбувається внаслідок втрати особою громадянства і непридбання їм нового.

Людина може стати апатридом в наступних випадках:

- При народженні (у тому числі від батьків апатридів, якщо закони держави народження не мають на увазі набуття особою громадянства цієї держави).

- При позбавленні громадянства державою. Позбавлення громадянства з боку держави може відбуватися за політичними, етичних мотивів або з міркування безпеки.

- При втраті отриманих раніше привілеїв громадянства. (Наприклад у випадку громадянства, отриманого у шлюбі).

- При добровільній відмові від громадянства.

- У разі припинення існування держави.

Особи без громадянства в Російській Федерації (як і іноземні громадяни) користуються національним режимом. У той же час вони, як і іноземці, не мають деяких політичних прав (наприклад, виборчих).

Документами, що засвідчують особу без громадянства в Російській Федерації, є:

1) документ, виданий іноземною державою і визнаний відповідно до міжнародного договору Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу особи без громадянства;

2) дозвіл на тимчасове проживання;

3) дозвіл на проживання;

4) інші документи, передбачені федеральним законом або визнані у відповідності з міжнародним договором Російської Федерації в якості документів, що засвідчують особу без громадянства.

Під іншими документами, визнаними згідно з міжнародним договором Російської Федерації в якості документів, що засвідчують особу без громадянства, маються на увазі документи, згадані в ст.ст. 27, 28 Конвенції про статус апатридів. Зокрема, таким документом є документ під назвою certificat d `apatrid.

Згідно зі ст. 1 Конвенції про статус апатридів, такий статус не поширюється на біженців.

Джерело інформації:

  • wikipedia.org – апатрид;
  • slovari.yandex – Велика радянська енциклопедія. Апатриди.

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply