Хто є безробітним за визначенням Міжнародної організації праці?

Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг. Безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї.

Безробіття – це явище, органічно пов'язане з ринком праці. За визначенням Міжнародної організації праці – безробітним визнається будь-який, хто на даний момент не має роботи, шукає роботу і готовий приступити до неї. Однак не всякий непрацюючий чоловік є безробітним. Очевидно, що діти, особи похилого віку та інваліди не відносяться до працездатного населення. Люди, що володіють якимось доходом або просто не бажають працювати, також не вважаються безробітними.

Якщо безробіття – на мікрорівні – для фізичних осіб не залежне від волі працівника призупинення трудової діяльності на тривалий термін з причини неможливості працевлаштування, то на макрорівні – недовикористання праці як одного з головних чинників виробництва, що призводить до зниження потенціалу виробництва валового національного продукту. Усунення безробіття та досягнення повної зайнятості – одна з головних цілей державної економічної політики.

Джерело: Румянцева Є. Є. Нова економічна енциклопедія. – М.: ИНФРА, 2005. – С. 38-39.


Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply