Фермерське господарство: чи є виплати фермерам дивідендами?

fermerskoe hozjajstvo javljajutsja li vyplaty 1 Фермерське господарство: чи є виплати фермерам дивідендами?

Виплату розподіленого прибутку членам фермерських господарств податківці на місцях, як правило, схильні вважати дивідендами. Та й самі господарства нерідко називають їх також. Тим не менш, ні в перш действовавшем Законі України «Про селянське (фермерське) господарство» від 20.12.91 р. № 2009-ХII, ні у отриманому йому на зміну нині діючому Законі № 973, доходи членів фермерських господарств не названі дивідендами. За посиланням можна дізнатися деякі аспекти щодо умов та порядку створення фермерських господарств, в цій же статті ми обговоримо питання юридичної природи прибутку від діяльності такого виду підприємницької діяльності.

Та й накази та листи міністерств і відомств, у тому числі і ДПАУ, не використовують цей термін для характеристики виплат членам фермерського господарства. Водночас відповідь на питання, чи можна вважати виплати членам дивідендами, принципово важливий для цілей оподаткування. Ціна питання – так званий податок на дивіденди.

Як відомо, п. 4 ст. 9 Закону про ФСП встановлено, що для сільськогосподарських товаровиробників – платників ФСП зупинено дію низки законодавчих актів України та їх окремих норм з питань оподаткування, у тому числі і Закону про податок на прибуток, за винятком пп. 7.7, 7.8, 13.1, 73.2, 13.6, 13.7 і 13.8.

Що потрапив в перелік виключень п. 7.8 якраз і регламентує порядок оподаткування дивідендів. Отже, у питанні дивідендних виплат платник ФСП зобов’язаний керуватися Законом про податок на прибуток.

Визначення дивідендів дано в п. 1.9 Закону про податок на прибуток, з якого стає зрозуміло, що виплата дивідендів здійснюється на користь власників корпоративних прав (у нашому випадку – власників інвестиційних сертифікатів). Так в чому ж полягає суть корпоративних прав? Про це можна дізнатися з п.1.8. ст.1 Закону про податок на прибуток, з якого випливає, що отримання власниками корпоративного права доходу у вигляді дивідендів не пов’язано з якими їх активними (підприємницькими) діями, а обумовлено участю у формуванні статутного фонду. Можна сказати, що корпоративні права зумовлюють отримання так званого пасивного доходу у вигляді дивідендів, які по суті є платою за користування емітентом корпоративних прав внесками власників таких прав до статутного фонду (капіталу) підприємства.

У свою чергу, Закон № 973 не ставить право члена фермерського господарства на отримання частини його прибутку в залежність від внеску до складеного капіталу. У той же час, як ми відзначали, таку залежність, визначаючи в статуті порядок розподілу прибутку, можуть передбачити самі його члени.

Внаслідок цього, якщо статут передбачає в якості критерію для розподілу прибутку між усіма членами селянського господарства, трудовий внесок, незалежно від здійснення такими членами внесків до складеного капіталу, то в такому випадку зазначені виплати не можуть називатися дивідендами. В іншому випадку якщо передбачена пропорційна виплата в залежності тільки від частки учасника в капіталі, то в цій частині такі виплати слід розцінювати як дивіденди.

Проілюструємо сказане на прикладі. Припустимо, фермерське господарство складається з 10 членів, з яких тільки три брали участь у формуванні складеного капіталу (їх частки відповідно становлять 20, 35 і 45). Господарство за підсумками року отримало прибуток у розмірі 100 тис. грн. Статутом передбачено наступний порядок розподілу отриманого прибутку: 50 розподіляються порівну між усіма членами, інші 50 розподіляються тільки між членами, що брали участь у формуванні складеного фонду, пропорційно їх внескам.

Простий розрахунок (100000 х 50: 10) показує, що в цьому випадку кожен з членів фермерського господарства отримає по 5000 грн. доходу, отриманого при розподілі прибутку. Крім того, три члена додатково отримають відповідно 10 000 грн. (50000 х 20), 17500 грн. (50000 х 35) і 22 500 грн. (50000 х 45), тобто з розрахунку розміру їх внесків. Ці доходи слід вважати дивідендами.

Щоб уникнути можливих суперечок з контролюючими органами про характер виплат на користь членів, все що оформляються документи повинні однозначно вказувати на наявність або відсутність зв’язку такої виплати із внеском члена до складеного капіталу.


Category: Економіка

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply