Для чого потрібно складати бізнес-план

dlja chogo potribno skladati biznes plan 1 Для чого потрібно складати бізнес план

Успішно будувати і розвивати свій бізнес вдається, якщо мати стратегічний план підприємства. Для чого потрібно складати бізнес-план? Він включає в себе основоположні цілі, місію, бажаний рівень прибутковості, становище на ринку або в галузі і комплекс необхідних заходів для його здійснення.

Будь-який бізнес передбачає отримання високого доходу з мінімальними ризиками, а також залежить від впливу часу. Довгострокові вкладення більш ризиковані, але мають тенденцію до стабільності, короткострокові відрізняються мінімальний ризик, але максимальну прибутковість.

Для того щоб справа була системним, впорядкованим, організованим необхідно складати всілякі плани, що визначають його розвиток. Так, стратегічний план – глобальна лінія розвитку підприємства включає в себе безліч окремих етапів, спрямованих на вирішення конкретних завдань для зростання.

Бізнес-план включає в себе маркетингове дослідження ринку, спрямоване на вивчення попиту на пропонований планом продукт, конкурентоспроможність підприємства, розрахунок необхідного початкового капіталу, визначення собівартості товару, рентабельності його виробництва, планованого прибутку, джерел фінансування та заключного аналізу із застосуванням оцінки поточного розміру вкладеного капіталу .

На підставі затвердженого бізнес-плану складаються бюджетні лінії розвитку підприємства, якими керуються у подальшій реалізації проекту. Будь-яке відхилення в негативну сторону від статей витрат загрожує неспроможністю аналізу, позитивне – свідчить про правильному шляху зростання.

Бізнес-план включає в себе кілька основоположних обов'язкових розділів:

dlja chogo potribno skladati biznes plan 1 1 Для чого потрібно складати бізнес план

Перший. Маркетингове дослідження. Воно ставить своєю метою визначити зрілість галузі та конкурентоспроможність підприємства. Так, галузь може мати різні види розвитку: ембріональну, зростаючу, зрілу, старіючу. При цьому положення підприємства на ринку буде визначатися категоріями: слабке, нестійке, сприятливе, сильне, домінуюче. Залежно від впливу цих факторів один на одного підбирається позиція і стратегія подальших дій. Наприклад, при поєднанні галузі, що знаходиться в зростаючій фазі, і нестійкості підприємства, тактика його розвитку може звучати як «Знаходь свою нішу і оборонятися», а в разі, коли галузь зріла, підприємство сильне – «Розвивайся разом з галуззю, утримуй позиції». Ідеальним випадком для бізнесу є ситуація, коли галузь знаходиться в ембріональному стані, а положення підприємства вже доминирующе. У цьому випадку необхідно швидко робити інвестиції в розвиток продукту, поки конкуренти не спохватилися. Є маса методів аналізу, наприклад, SWOT-аналіз. Важливо розуміти який з цих видів найбільш ефективно відобразить необхідність впровадження пропонованого товару в ринок.

Другий важливою складовою бізнес-плану є визначення необхідних заходів для його здійснення. Вони включають в себе перелік потрібного обладнання, технологічний процес, який забезпечить випуск даного продукту, визначення кадрового складу (основний, допоміжний і адміністративний персонал), можливих постачальників обладнання та технологій. Визначення географічного місця розташування підприємства і необхідних площ. Опис необхідних структурних підрозділів та взаємозв'язки між ними. Форм звітності та взаємодії. Логістичних параметрів, що визначають зберігання готової продукції та організаційні особливості збуту. Потенційних покупців. І багато іншого.

Найбільш важлива частина – економічна. Вона включає в себе формування планованих витрат на виробництво, в тому числі на придбання основних фондів і оборотний капітал. Також складається із сукупності статей доходу і витрати. Плановані статті повинні бути ретельно прописані і визначені у своєму кількісному і ціновому вираженні. Так, статті доходів можуть включати в себе доходи від основного виду діяльності – прямі продажі, і супутнього – додатковий сервіс, наприклад транспортні послуги, експедиція та інше.

Статті витрат повинні бути розбиті на максимальне число складових, конкретизуючи кожен вид необхідних витрат. В укрупненому варіанті вони вигладять так: витрати на виробництво, витрати на збут, адміністративні витрати, транспортні витрати, представницькі витрати, комунікаційні витрати та інші.

Прибуток визначається як різниця сукупності планованих доходів і витрат. Ретельне визначення статей витрат має величезне значення для складання, в майбутньому, бюджетних планів. Крім того, повинна бути визначена рентабельність капіталу і прибутку по відношенню до поточних витрат. Обов'язковий розрахунок строку окупності, а також зіставлення поточної вартості капіталу з показниками в бізнес-плані.

dlja chogo potribno skladati biznes plan 2 1 Для чого потрібно складати бізнес план

Поточна вартість капіталу визначається пасивно його розміром, наприклад, якщо би капітал поклали в банк на депозит і за індексом середньої прибутковості по країні він би приніс певну кількість доходів. Саме цю величину необхідно зіставити з планованою прибутком проекту.

Передостанній етап – Це аналіз ризиків. За своєю важливістю він займає перше місце в будь-яких планованих інвестиціях. Цей аналіз включає в себе загальну оцінку тенденцій розвитку ринку, які впливають на попит і пропозицію, макроекономічних показників – глобальні зміни в економічній ситуації світу та окремих країн, і більш дрібні фактори, наприклад, залежність від одного конкретного постачальника сировини або падіння попиту зважаючи на виникнення потенційних конкурентів і інше.

І завершальний етап – Визначення джерел фінансування. Це можуть бути власні або позикові кошти, а також програми соінвестірованія із залученням партнерів. Крім аналізу потенційної можливості залучення коштів, необхідно врахувати в загальній рентабельності проекту та їх вплив на показники прибутковості. Тепер зрозуміло, для чого потрібно складати бізнес-план, на сайті http://kredit-prost.ru дізнаєтеся все про кредити, а на сайті http://biznes-prost.ru все про бізнес від А до Я.


Category: Бизнес и финансы

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply