Де знайти таблицю «Освіта дієприкметників»?

Дійсне причастя – це причастя, яке показує ознаку того предмета, який сам виробляє або виробляв дію: учень, малюючий, малював або намалював картину.

Пасивні причастя – це причастя, яке показує ознаку того предмета, який зазнає дію з боку іншої особи або предмета: картина, рисуемая або намальована учнем.

При утворенні дієприкметників враховуються такі чинники:

1. Перехідність або непереходность дієслова

 • Від перехідних дієслів утворюються і дійсні і пасивні дієприкметники;
 • від неперехідних – тільки дійсні.

2. Вид дієслова

Активні і пасивні дієприкметники зберігають вигляд того дієслова, від якого вони утворені: читати – читає, читає, читає (Несоверш. вид); прочитати – прочитав, прочитаний (Соверш. вид).

 • При цьому від дієслів недоконаного виду утворюються дієприкметники як сьогодення, так і минулого часу.
 • Від дієслів доконаного виду утворюються тільки дієприкметника минулого часу.

3. Відмінювання дієслова

 • Суфікси дійсних і пасивних дієприкметників теперішнього часу залежать від дієвідміни дієслова.

4. Зворотність або невороття дієслова

 • Від зворотних дієслів пасивні дієприкметники не утворюються;
 • дійсні причастя, утворені від зворотних дієслів, зберігають у всіх часах постфікси -ся незалежно від того, який звук (голосний або приголосний) знаходиться перед ним: купатися – що купається.

Таблиця освіти можливих форм дієприкметників

Дієслова
Причастя
дійсні
пасивні
справжнього
часу
пройшов
часу
справжнього
часу
пройшов
часу

перехідні

 • недоконаного виду
 • досконалого вигляду

+

-

+

+

+

-

+

+

неперехідні

 • недоконаного виду
 • досконалого вигляду

+

-

+

+

-

-

-

-

1. Дійсні причастя нашого часу утворюються від основи теперішнього часу за допомогою суфіксів-ущ-(-ющ-) для дієслів 1-го дієвідміни,-ащ-(-ящ-) для дієслів 2-го дієвідміни:

Перший дієвідміна: віз-ут - віз-ущ-ий, робота-ют - робота-ющ-ий, бор-ють-ся - бор-ющ-ійся.

Друга дієвідміна: держ-ат - держ-ащ-ий, вид-ят - вид-ящ-ий, будів-ят-ся - будів-ящ-ійся.

2. Дійсні дієприкметника минулого часу утворюються від основи невизначеної форми за допомогою суфікса-ВШ-, якщо основа закінчується на голосний звук, і суфікса-ш-, якщо основа закінчується на приголосний: чита-ть - чита-ВШ-ий, вигляді-ть - вигляді-ВШ-ий, ніс-ти - нес-ш-ий.

Дійсні причастя теперішнього і минулого часу від зворотних дієслів зберігають постфікс-ся: борються – бореться; боротися – боровся.

Відмінкові та родові закінчення дієприкметників ті ж, що і у прикметників.

Примітка. Причастя на-щий (Могет, лежачий) проникли в літературну мову зі старослов'янської мови. У давньоруській мові цим причетний відповідали причастя на-чий (Могутній, лежачий), які пізніше перетворилися в звичайні прикметники, тобто втратили значення часу дії. Тому в російській мові є такі пари: стоїть - стоячий, поточний - текучий, колючий - колючий. Перше слово кожної пари – старослов'янського походження, друге – російського.

Пасивні дієприкметники утворюються від перехідних дієслів.

1. Пасивні дієприкметники теперішнього часу утворюються від основи теперішнього часу за допомогою суфікса-ем-для багатьох дієслів 1-го відмінювання і суфікса-ім-для дієслів 2-го дієвідміни: чита-ють - чита-ем-ий; бачать - вид-ім-ий.

Примітка. Від деяких дієслів 1-го дієвідміни пасивні дієприкметники теперішнього часу утворюються за допомогою суфікса-ом-: вед-ут – вед-ом-ий; влек-ут – влек-ом-ий. Ці причастя носять книжковий характер.

2. Пасивні дієприкметники минулого часу утворюються від основи невизначеної форми дієслова:

а) За допомогою суфікса-нн-, якщо основа невизначеної форми дієслова закінчується на-а (-я),-е: чита-ть - чита-нн-ий; посе-ть - посе-нн-ий; вигляді-ть - вигляді-нн-ий.

б) За допомогою суфікса-енн (-енн-), якщо основа невизначеної форми дієслова закінчується на приголосний звук або на і (причому суфікс-і-опускається): забрав-ти - забрав-енн-ий; запекти-ь - Запекти-енн-ий; розфарбувати-ть - розфарбовані-енн-ий; висвітлив-ть - освещ-енн-ий; переконай-ть - Переконаний-енн-ий; прослави-ть - Прославляючи-енн-ий. При цьому у дієслів 2-го дієвідміни відбуваються чергування звуків (з - ш, із - ж, т - ч - щ, д - ж -жд, в - вл і т.д.).

в) Від деяких дієслів пасивні дієприкметники минулого часу утворюються за допомогою суфікса-т-: ми-ть - ми-т-ий; ві-ть - ві-т-ий; мя-ть - ма-т-ий; трону-ть - трону-т-ий; тере-ть - тер-т-ий; замкнув-ть - замкнув-т-ий; моло-ть - моло-т-ий; коло-ть - коло-т-ий.

Додатково по темі «Освіта дієприкметників. Суфікси дієприкметників »:

 • Глави «Дійсні причастя» і «пасивних дієприкметників» в посібнику Є.І. Літневской «Короткий курс російської мови для школярів» (див. після розділу «Дієслово») – детальна інформація про освіту деяких форм дієприкметників (варіанти, виключення, важкі випадки).
 • Глава «Форми дієприкметників і їх освіта» в посібнику Н.С. Валгіна, Д.Е. Розенталя «Сучасна російська мова» – теоретичний матеріал для поглибленого вивчення даної теми.
 • Зведена таблиця «Освіта дієприкметників»

Джерело:

 • Розділ «Причастя» в підручнику «Граматика російської мови» під редакцією Л.В. Щерби

Додатково на Генон:

 • Що таке причастя як частина мови?
 • Які синтаксичні ознаки дієприкметника?
 • Які морфологічні ознаки дієприкметника?
 • Як розрізняти причастя і віддієслівні прикметники?
 • Які є правила правопису Н і НН у дієприкметниках та віддієслівних прикметників?
 • Скільки Н пишеться в коротких причастя та коротких віддієслівних прикметників?
 • Де знайти вправи до теми «Наголос у причастиях і віддієслівних прикметників»?
 • Які правила правопису дієприкметників на-анний і-енний?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті дієприкметників?
 • Які бувають помилки у вживанні дієприкметників і причетних оборотів?
 • Як змінюється правопис дієприкметників при переході їх у прикметники?
 • Коли пишеться буква Е перед Н (НН) в причастиях і віддієслівних прикметників?
 • Коли пишеться буква А перед Н (НН) в причастиях і віддієслівних прикметників?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply