Де знайти схему аналізу драматичного твору для середніх класів?

Родова специфіка, «прикордонне» положення драми (між літературою і театром) зобов'язує вести її аналіз по ходу розвитку драматичної дії (в цьому принципова відмінність аналізу драматичного твору від епічного чи ліричного). Тому пропоновані схеми носять умовний характер, так як особливості драматичного твору можуть проявитися по-різному в кожному окремому випадку саме в розвитку дії.

Орієнтовна схема аналізу драматичного твору (для середніх класів)

1. Загальна характеристика твору: історія створення, життєва основа, задум, літературна критика.

2. Сюжет, композиція твору:

 • основний конфлікт, етапи його розвитку;
 • характер розв'язки (комічний, трагічний, драматичний).

3. Аналіз окремих дій, сцен, явищ твору.

4. Збір матеріалу про персонажів:

 • зовнішність героя;
 • поведінку;
 • мовна характеристика: зміст промови (про що говорить?), манера мови (як говорить?), стиль мовлення, словник;
 • самохарактеристика, характеристика персонажа іншими героями, авторські ремарки;
 • роль декорацій, інтер'єру у розвитку образу.

5. Висновки:

 • тема, ідея, сенс заголовку, система образів твору;
 • жанр твору, художнє своєрідність.

Ще один варіант аналізу драматичного твору (для старших класів)

1. Загальна характеристика драматичної дії (характер, план і вектор руху, темп, ритм і т.д.). «Наскрізне» дію і «підводні» течії.

2. Тип конфлікту. Сутність драматизму і зміст конфлікту, характер протиріч (двоплановість, зовнішній конфлікт, внутрішній конфлікт, їх взаємодія), «вертикальний» і «горизонтальний» план драми.

3. Система дійових осіб, їх місце і роль у розвитку драматичного деіствіе і вирішення конфлікту. Головні і другорядні герої. Позасюжетні і внесценіческіе персонажі.

4. Система мотивів і мотівочное розвиток сюжету і мікросюжетів драми. Текст і підтекст.

5. Композиційно-структурний рівень. Основні етапи у розвитку драматичної дії (експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка).

6. Особливості поетики (смисловий ключ заголовка, роль театральної афіші, сценічний хронотип, символіка, сценічний психологізм, проблема фіналу). Ознаки театральності: костюм, маска, гра і постсітуатівний аналіз, рольові ситуації та ін

7. Жанрова своєрідність (драма, трагедія чи комедія). Витоки жанру, його ремінісценції та новаторські рішення автором.

8. Способи вираження авторської позиції (ремарки, діалогічність, сценічність, поетика імен, лірична атмосфера та ін)

9. Контексти драми (історико-культурний, творчий, власне-драматичний).

10. Проблема інтерпретацій і сценічна історія.

Джерело:

 • filolog.sch551.edusite.ru – схеми аналізу драматичних, ліричних творів.

Додатково на Генон:

 • Яка інформація з російської мови є в базі даних Генона?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply