Де знайти приклади стилістиці-синтаксичних помилок?

Стилістиці-синтаксичні помилки в російській мові

Стилістиці-синтаксичні помилки – це порушення зв'язку між членами речення.

1. Порушення зв'язку між членами простого речення:

 • Порушення зв'язку між підметом і присудком

  Неправильно: Виставка-перегляд відкритий щодня.
  Правильно: Виставка-перегляд відкрита щодня.

  Неправильно: Кілька хлопців вийшли з лісу.
  Правильно: Кілька хлопців вийшло з лісу.

  Неправильно: Зв'язок з революціонерами: Миколою Івановичем, Сашком, Софією та іншими – справили величезний вплив на світогляд Павла.
  Правильно: Зв'язок з революціонерами: Миколою Івановичем, Сашком, Софією та іншими – справила величезний вплив на світогляд Павла.

 • Відмінкове неузгодженість імен
  Неправильно: Він ніколи не бачив таких очей, немов присипані попелом, наповнені непереборне тугою.
  Правильно: Він ніколи не бачив таких очей, немов присипані попелом, наповнені непереборне тугою.
 • Однорідні члени повинні узгоджуватися в відмінку з узагальнюючим словом

Неправильно: У зустрічі брали участь делегати від наступних країн: Англія, Франція, Італія.

Правильно: У зустрічі брали участь делегати від наступних країн: Англії, Франції, Італії.

 • Поєднання як однорідних членів інфінітива та іменника:
  Неправильно: Ця книга навчила мене чесності, сміливості і поважати друзів.
  Правильно: Ця книга навчила мене чесності, сміливості й повазі до друзів.
 • Загальне залежне слово при однорідних членах речення, які мають різне управління
  Неправильно: Трест організував і керує підприємствами.
  Правильно: Трест організував підприємства і керує ними.
 • Порушення порядку слів при використанні подвійних порівняльних спілок
  Неправильно: Народні маси не тільки створюють матеріальні блага, але і великі скарби культури.
  Правильно: Народні маси створюють не тільки матеріальні блага, але і великі скарби культури.
 • Пропуск необхідних слів
  Неправильно: Владик абияк прибив дошку і побіг у волейбол.
  Правильно: Владик абияк прибив дошку і побіг грати у волейбол.
 • Порушення меж речення (правило нестроге, порушення можуть диктуватися стильовими особливостями)
  Приклад: Мисливець поклав рушницю, прив'язав собаку. І пішов до звіра.
  Краще: Мисливець поклав рушницю, прив'язав собаку і пішов до звіра.

2. Порушення зв'язку між членами складного речення:

 • Захаращення складного речення підрядними
  Приклад: Лікарі вважають, що хвороба настільки серйозна, що доводиться побоюватися за життя хворого.
  Краще: Лікарі вважають хвороба настільки серйозною, що доводиться побоюватися за життя хворого.
 • Різнотипність частин складного речення
  Неправильно: У доповіді висунуто два положення: 1) все більшого значення набуває зміцнення моральних засад суспільства; 2) роль в цій роботі широких верств інтелігенції.
  Правильно: У доповіді висунуто два положення: 1) все більшого значення набуває зміцнення моральних засад суспільства; 2) велику роль в цій роботі відіграють широкі верстви інтелігенції (або: необхідно залучити до цієї роботи найширші верстви інтелігенції).
 • Змішання головного і придаткового пропозиції
  Неправильно: Останнє, на чому я зупинюся, це на питанні про Ленський.
  Правильно: Останнє, на чому я зупинюся, це питання про Ленський.
 • Неправильне поєднання простого і складного речення
  Неправильно: П'єса викриває «темне царство» і як Дикі і Кабанихи жорстоко ставляться до залежних від них людям.
  Правильно: П'єса викриває «темне царство», показує, як Дикі і Кабанихи жорстоко ставляться до залежних від них людям.
 • Неправильне об'єднання причетного обороту і придаткового определительного пропозиції
  Неправильно: На столі у Манілова лежала книга, відкрита на одній і тій же сторінці і яку він ніколи не читав.
  Правильно: На столі у Манілова лежала відкрита на одній і тій же сторінці книга, яку він ніколи не читав.
 • Відрив придаткового определительного пропозиції зі словом який від визначається іменника
  Неправильно: З розмови Лізи і Софії ми дізнаємося про Чацького, що виросло в цьому будинку, який (будинок або Чацький?) Зараз десь подорожує.
  Правильно: З розмови Лізи і Софії ми дізнаємося про вирослому в цьому будинку Чацького, який зараз десь подорожує.
 • Невиправдане повторення однакових спілок
  Приклад: Деякі критики вважали, що автор такий молодий, що навряд чи зможе переконливо вирішити поставлену проблему.
  Краще: Деякі критики вважали, ніби автор такий молодий, що навряд чи зможе переконливо вирішити поставлену проблему.
 • Неправомірне зіткнення близьких за значенням підрядних союзів
  Приклад: Він вважав, що ніби ми його неправильно зрозуміли.
  Краще: Він вважав, що ми його неправильно зрозуміли (або Він вважав, ніби ми його неправильно зрозуміли).
 • Невірне вживання спілок і союзних слів
  Неправильно: Питання обговорювалося на нараді, де було прийнято відповідне рішення.
  Правильно: Питання обговорювалося на нараді, на якому було прийнято відповідне рішення.
 • Змішання прямої і непрямої мови
  Неправильно: Корчагін твердо заявляє, що до будьонівців я обов'язково перейду.
  Правильно: Корчагін твердо заявляє, що до будьонівців він обов'язково перейде (чи Корчагін твердо заявляє: «До будьонівців я обов'язково перейду»).

Джерело:

 • Стилістиці-синтаксичні помилки в «Короткому граматичному довіднику з російської мови»

Додатково:

 • Цікавий матеріал за темою «Стилістика-синтаксичні помилки»
 • Вправи до теми «Помилки в побудові та вживанні складних речень» (стилістиці-синтаксичні помилки)
 • Електронні вправи до теми «Граматичні і стилістичні помилки» з онлайн перевіркою (в рубриці «Підказка» – інструкція по виконанню) на сайті orfo.ru
 • Вправи до теми «Стилістичні помилки та їх типи» (з підручника Балашової Л.В., Дементьєва В.В. «Курс російської мови»)
 • Перелік стилістичних помилок на сайті orfo.ru
 • Таблиця «Стилістичні помилки та їх типи» (класифікація запропонована д.ф.н., проф. Балашової Л.В. та д.ф.н., проф. Дементьєвим В.В.)

Додатково на Генон:

 • Де знайти перелік мовних помилок?
 • Де знайти приклади мовних помилок?
 • Де знайти перелік граматичних помилок?
 • Де знайти приклади граматичних помилок?
 • Як розрізняти граматичні та мовні помилки?
 • Які є типи лексичних помилок?
 • Які є типи синтаксичних помилок?
 • Як розрізняти граматичні та орфографічні помилки?
 • Які бувають помилки у вживанні та утворенні дієслів?
 • Які є міфи та легенди, засновані на мовних помилках?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті дієприкметників?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті займенників?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті дієприслівників?
 • Які бувають помилки, пов'язані з лексичної сполучуваністю слів?
 • У яких словах російської мови часто припускаються помилок у наголосі?
 • Які бувають синтаксичні помилки в узгодженні в російській мові?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті імен числівників?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті імен іменників?
 • Які бувають мовні помилки, пов'язані з вживанням фразеологізмів?
 • Які бувають помилки у вживанні дієприкметників і причетних оборотів?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті імен прикметників?
 • Які бувають помилки у вживанні дієприслівників та дієприслівникових обертів?
 • Які бувають лексичні помилки, пов'язані з нерозумінням значення слова?
 • Які професійні помилки переписувачів і складачів були узаконені в мові?
 • Які бувають лексичні помилки, пов'язані з вживанням паронімів, синонімів?
 • Які бувають лексичні помилки, пов'язані з вживанням омонімів і багатозначних слів?
 • Які мовні помилки, засновані на нерозумінні іноземних слів, були узаконені в мові?
 • Які бувають синтаксичні помилки в побудові і вживанні речень із однорідними членами?
 • Де знайти вправи до теми «Помилки в побудові і вживанні речень із однорідними членами»?
 • Які бувають синтаксичні помилки в побудові і вживанні пропозицій з причетними оборотами?
 • Де знайти вправи до теми «Помилки в побудові і вживанні пропозицій з причетними оборотами»?
 • Які бувають синтаксичні помилки в побудові і вживанні пропозицій з прямою і непрямою мовою?
 • Де знайти вправи до теми «Помилки в побудові і вживанні пропозицій з прямою і непрямою мовою»?
 • Де знайти вправи до теми «Помилки в побудові і вживанні пропозицій з дієприслівниковими зворотами»?
 • Де знайти вправи до теми «Синтаксичні помилки в російській мові»?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply