Де знайти приклади аналізу визначено-особистих пропозицій?

1. Виразно-особистими пропозиціями називаються такі пропозиції, у яких є один головний член – присудок, виражений дієсловами 1-го або 2-го особи дійсного або наказового способу (йду, йдеш, йдемо, йдете; іди, ідіть): Ідіть в баню!

В виразно-особистих пропозиціях легко відновлюється за змістом відсутнє підмет – займенник 1-го або 2-го особи (я, ми, ти, ви): Зараз зайду (Можна підставити займенник я).

Приклади:

Люблю грозу на початку травня.

Йдемо завтра в море.

Не з Москви чи будеш?

Чого смієтеся? Над собою смієтеся!

Підведи мене до неї познайомитися.

Ходімо в сад.

Давай удвох пісню заспіваємо.

2. Слід розрізняти односкладні виразно-особисті пропозиції та двоскладного неповні. В виразно-особистих пропозиціях присудок не може бути виражене

 • дієсловом у минулому часі,
 • дієсловом в умовному способі,

оскільки в цих формах немає значення особи.

Аналіз прикладу:

Підійшла. Я волненья не видав … (А. Ахматова)

У пропозиції «Підійшла» неможливо відновити підмет (Ти? Вона? Я?) Значить, ця пропозиція не визначено-особисте, а двоскладного неповне.

Див докладно: Як відрізняти односкладні пропозиції від неповних двусоставних пропозицій?

3. Слід розрізняти звернення в односкладних виразно-особистих пропозиціях і підлягають в двоскладного пропозиціях.

Аналіз прикладу:

Павло, посидимо ще!

Павло посидів ще.

У пропозиції «Павло, посидимо ще! » є тільки присудок-дієслово 1-го особи посидимо, а іменник Павло – це звернення, яке не є членом речення і тому на листі завжди відокремлюється комою (або знаком оклику), значить, ця пропозиція односкладні. У пропозиції «Павло посидів ще » є виконавець дії – підмет Павло, (Що він зробив?) посидів – присудок-дієслово минулого часу. В виразно-особистих пропозиціях присудок не може бути виражене дієсловом у минулому часі. Ця пропозиція двоскладного.

4. Вправи до теми «Виразно-особисті пропозиції»

 • Спишіть. Вкажіть присудок в односкладних виразно-особистих пропозиціях; вкажіть, якими дієслівними формами воно виражене.

1) Люблю грозу на початку травня.

2) Їду чи вночі по темній вулиці, Бурі заслухати у похмурий день …

3) Привчайте себе до стриманості й терпіння.

4) Ос-танемся ще на один день.

5) Не дозволяй душі лінуватися!

6) Давай поговоримо знову про радощі і про стра-данія.

7) – Чого стоїш? – Сказав він [хлопчик] сум-рачние. – Хочу і стою, – сказав Ваня. – Іди, звідки прийшов.

 • Прочитайте, вкажіть присудки і звернення в односкладних виразно-особистих пропозиціях. Спишіть, розставляючи пропущені коми.

1) Шумимо братик шумимо …

2) Постоїмо ще Гриша.

3) Ну солдатів ходімо зі мною.

4) Здійміться вогнищами сині но-чі.

5) Співай моя хороша!

6) Орлятко орлятко взлети вище сонця і степу з висот огляді.

7) На захист миру вставайте люди!

Джерело:

 • Глава «Пропозиції виразно-особисті» в посібнику Земського А.М. та ін "Російська мова. Синтаксис »(пряме посилання на скачування посібники)
 • Стаття ШапіроН.А. «Односкладні речення. Неповні речення »

Додатково на Генон:

 • Що таке повне пропозицію?
 • Які ознаки неповного пропозиції?
 • Де знайти приклад аналізу неповного пропозиції?
 • Як відрізняти односкладні пропозиції від неповних двусоставних пропозицій?
 • Що таке двоскладного пропозиції?
 • Що таке односкладні пропозиції?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply