Де знайти перелік суфіксів прислівників і їхніх значень?

Суфікси прислівників та їх значення

Суфікс-а,-о,-е утворює прислівники зі значенням оцінки дії (співучо, сильно, стрімко, знову, благально, розчулено, пом'якшувально, схвильовано).

Суфікс-і утворює прислівники від основ прикметників, що мають суфікс-ськ-(дружньо, логічно, систематично).

Суфікс-Жди утворює прислівники від кількісних числівників (одного разу, двічі).

Суфікс-учи (-ючи) утворює прислівники від основ дієслів (граючись, крадькома).

Постфікси-то,-небудь,-небудь утворюють прислівники, в яких при самому узагальненому вказівці на місце, час, спосіб дії вони залишаються невизначеними (десь, де-небудь, куди-небудь, колись, якось).

Джерело:

  • irgali.ru – стаття «Значення суфіксів».

Додатково на Генон:

  • У яких іменниках є нульові суфікси?
  • Що таке суфікс?
  • Як знайти в слові суфікс?
  • Що таке нульовий суфікс?
  • Що таке бессуффіксний спосіб утворення слів?
  • За допомогою яких суфіксів утворюються іменники?
  • Які значення суфіксів іменників?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply