Де знайти лінгвістичні завдання-білінгви?

Лінгвістичні завдання – особливий жанр лінгвістичної навчальної літератури; в тому ж значенні вживаються терміни «самодостатні лінгвістичні завдання» і «самодостатні завдання».

Самодостатнє завдання являє собою особливий тип завдання, істотно відрізняючись від завдань і вправ перевірочного характеру, які здавна використовувалися в процесі викладання лінгвістичних дисциплін.

У терміні «самодостатнє завдання» істотні обидва складові його слова:

 • це завдання, тому що, на відміну від різного роду вправ і завдань, її потрібно вирішувати, тобто відповідь не лежить на поверхні, а досягається в результаті певних логічних операцій, при цьому вирішальний може довести правильність відповіді;
 • самодостатність завдання виявляється в тому, що весь матеріал, необхідний для її вирішення, міститься в умові і від вирішальної не потрібно ніяких додаткових спеціальних знань або підготовки. Для вирішення самодостатніх лінгвістичних завдань не треба знати мову, якому вони присвячені, і лінгвістику теж знати не треба: всі необхідні дані є в умові. До них треба додати тільки знання рідної мови і логічне мислення.

Самодостатня лінгвістична задача втілює, таким чином, принцип проблемного навчання, моделюючи в спрощених умовах багато елементів творчої діяльності лінгвіста, і є ефективним засобом розвитку навичок лінгвістичного аналізу.

Оригінальний жанр самодостатньою лінгвістичної задачі почав складатися в 1950-ті роки і вперше був представлений задачником Г. Глісона в 1955 році.

Велику роль у створенні жанру зіграв видатний лінгвіст, нині академік РАН А.А. Залізняк, що опублікував серію завдань у 1963 році, а згодом запропонував чимало чудових завдань для традиційної олімпіади з лінгвістики і математики для школярів. Саме з цієї олімпіадою і пов'язана подальша теоретична і практична розробка жанру.

Перша традиційна олімпіада з лінгвістики була проведена в 1965 році на відділенні структурної та прикладної лінгвістики МГУ за ініціативою талановитого лінгвіста О.М. Журінськая, тоді студента 4-го курсу. Їм же були підготовлені майже всі завдання першої олімпіади. А.Н. Журінськая і надалі продовжував займатися складанням завдань і розробкою теорії самодостатніх завдань і по праву вважається теоретиком жанру.

Починаючи з другої олімпіади в складанні завдань беруть участь і інші лінгвісти.

Кожна задача – оригінальне авторське твір, проте вона обов'язково перевіряється, обговорюється і рецензується задачного комісією, колективом однодумців-ентузіастів, в роботі якого на рівних правах беруть участь і відомі вчені, і студенти. Одна з цілей перевірки завдання – переконатися у відсутності паразитичних рішень, які є серйозним недоліком завдання. Часто виявлення паразитичного рішення вимагає великої уважності і відстороненого погляду на мовний матеріал.

З 1989 року традиційна олімпіада з лінгвістики проводиться спільно МДУ та РДГУ. До теперішнього часу накопичено понад 1000 задач, і їх авторами є десятки лінгвістів.

Вирішальний завдання знайомиться з використовуваними в лінгвістиці способами аналізу мовного матеріалу, самостійно «відкриває» багато лінгвістичні поняття, хоча в самому матеріалі задачі спеціальні терміни не використовуються, тому завдання доступні для початківців.

Важлива й інша особливість задач: вони знайомлять вирішального з великим колом мовних явищ, що належать самим різним мовам. Кожна задача містить яке-небудь цікаве явище якоїсь мови, відкрити це явище – і означає вирішити задачу.

Завдання охоплюють матеріал більше двохсот мов світу. Вони зачіпають різні розділи лінгвістики: фонетику і графіку, морфологію і синтаксис, семантику та історію мови; дають уявлення про основні системах писемності; знайомлять з деякими проблемами сучасної лінгвістики; відображають зв'язок лінгвістики з математикою.

Одним з найбільш поширених типів самодостатньою лінгвістичної задачі є задача-білінгва. Її вирішення найбільш прямолінійно відтворює діяльність лінгвіста, осмислюють матеріал незнайомої мови. Умова такої задачі – слова або фрази незнайомої мови з перекладом на іншу мову (наприклад, російська). Завдання-білінгва зазвичай ілюструє якесь граматичне явище незнайомої мови, яке пропонується виявити в результаті аналізу умови задачі. Правильність проведеного аналізу перевіряється виконанням контрольних переказів – з російської на незнайомий мову і з незнайомого на російську.

Таким чином, на лінгвістичній олімпіаді перевіряємо рівень мовної підготовки та лінгвістичних знань школяра (цих знань у нього може бути достатньо чи не бути зовсім), а його здатність логічно міркувати та вміння використовувати мовну інтуїцію.

Наприклад, за час існування Московської традиційної олімпіади з лінгвістики (1965-2011) було створено понад 1000 задач, підготовлених 160 авторами. Олімпіадні задачі складають не лише лінгвісти, але й філологи, математики, представники зовсім далеких від мовознавства професій, а також студенти, іноді – школярі.

Двадцять сім авторів мають на своєму рахунку 10 і більше завдань. Список членів почесного «клубу 10»:

М. Є. Алексєєв Б. Л. Іомдін
В. М. Алпатов І. Б. Іткін П. М. Аркадьєв А. Е. Кибрік В. І. Бєліков А. С. Паніна С. А. Бурлак О. Ч. Піперскі
А. Д. Вентцель В. А. Плунгян М. С. Гельфанд А. К. Поліванова К. А. Гілярова В. В. Раскін А. Н. пуголовків М. Л. Рубінштейн І. А. Держанскій Е. Н. Саввіна Б. Ю. Городецький В. А. Терентьєв Г. А. Дурново Я. Г. Тестелец А. Н. Журінськая І. Н. Шахова А. А. Залізняк

Починаючи з 1991 року авторам завдань присуджується «приз решательскіх симпатій». Його удостоюється той, чиє завдання найбільше сподобалася школярам.

Олімпіада, тур

Класи

Автор задачі

Тема завдання

XXII, 1 10, 11 М. С. Суханова Японський календар XXIII, 2 8 М. Є. Алексєєв цезских мову XXIV, 2 11 М. С. Гельфанд Позначення силогізмів XXV, 1 8, 9 І. Н. Шахова Індійські грошові одиниці XXVI , 2 8, 9 Г. А. Дурново Сабейського писемності XXVII, 1 8, 9 С. А. Бурлак Мова орхоно-єнісейських пам'яток XXVII, 1 9, 10 Л. Л. Федорова Писемність піктів XXVIII, 2 10, 11 Б. Л . Іомдін полабських мову XXIX, 1 8, 9 Ю. Є. Галямін Арабська мова XXX, 1 9 А. Б. Шлуінскій Циганська мова XXXI, 2 8, 9 П. М. Аркадьєв Японська писемність XXXII, 1 11 Б. Л. Іомдін італійські діалекти XXXIII, 2 9, 10, 11 І. А. Держанскій Назви фігур в японських шахах XXXIV, 1 8, 9 П. М. Аркадьєв Японський таємну мову «бабібу» XXXV, 2 8, 9 К. А. Гілярова Румунська мова XXXVI, 1 11 Т. Е. Руссіта Дитяча мова XXXVII, 1 11 С. А. Бурлак Мова канадських ескімосів XXXVIII, 1 11 Т. Т. Червенка таїтянський мову XXXIX, 1 11 С. В. Малишев Коптська мова
XL, 1 8 П. Літтелл
Тендзі (модифікація шрифту Брайля для японської мови) XLI, 2 8, 9
М. С. Булах
Амхарська мова

Завдання двадцять восьмого традиційної олімпіади з лінгвістики:

I тур:

№ 1 (для 8-го класу). [Іспанська мова. Автор – М. М. Руссо]

№ 2 (для 8-го класу). [Баскська мова. Автор – Ю. Б. Коряков]

№ 3 (для 8-го і 9-го класу). [Литовська мова. Автор – І. Б. Іткін]

№ 4 (для 8-го і 9-го класу). [Російська мова. Автор – Г. А. Дурново]

№ 5 (для 9-го класу). [Польська мова. Автор – І. Б. Іткін]

№ 6 (для 9-го класу). [Мова керу. Автор – С. В. Бауман]

№ 7 (для 9-го і 10-го класу). [Андійський мову. Автор – Я. Г. Тестелец]

№ 8 (для 10-го класу). [Угорська мова. Автор – Є. В. Ясінська]

№ 9 (для 10-го класу). [Мова керу. Автор – С. В. Бауман]

№ 10 (для 10-го і 11-ого класу). [Давньогрецька мова. Автор – Я. Г. Тестелец]

№ 11 (для 10-го і 11-ого класу). [Бежтінскій мову. Автор – Я. Г. Тестелец]

№ 12 (для 11-го класу). [Валлійська мова. Автор – Т. А. Майсак]

№ 13 (для 11-го класу). [Мова керу. Автор – С. В. Бауман]

№ 14 (для 11-го класу). [Грузинська мова. Автор – Т. І. Резникова]

II тур:

№ 1 (для 8-го і 9-го класу). [Ітельменского мову. Автор – Я. Г. Тестелец]

№ 2 (для 8-го і 9-го класу). [Мова калам. Автор – К. А. Гілярова]

№ 3 (для 8-го і 9-го класу). [Табасаранскій мову. Автор – Я. Г. Тестелец]

№ 4 (для 8-го, 9-го і 10-го класу). [Мова есперанто. Автор – В. В. Мельников]

№ 5 (для 9-го і 10-го класу). [Мова тохарська А. Автори – С. А. Бурлак та І. Б. Іткін]

№ 6 (для 10-го класу). [Арабська мова. Автор – Я. Г. Тестелец]

№ 7 (для 10-го і 11-го класу). [Ненецький мову. Автор – В. І. Бєліков]

№ 8 (для 10-го і 11-го класу). [Полабських мову. Автор – Б. Л. Іомдін]

№ 9 (для 11-го класу). [Давньогрузинські мову. Автор – Я. Г. Тестелец]

№ 10 (для 11-ого класу). [Уйгурський мову. Автор – І. Б. Іткін]

№ 0 (для всіх класів). [Різні мови]

Завдання тридцять сьомий традиційної олімпіади з лінгвістики (крім власне завдань представлені кращі рішення, виконані учасниками олімпіади):

I тур:

№ 1 (для 8-го класу). [Мова юта. Автор – О. В. Федорова]
Краще рішення

№ 2 (для 8-го і 9-го класу). [Російська мова. Автор – Е. А. Ренковская]
Краще рішення

№ 3 (для 8-го і 9-го класу). [Мови: лаоський, тірійо, тайорре. Автор – О. В. Федорова]
Краще рішення
Краще рішення

№ 4 (для 8-го і 9-го класу). [Англійська мова. Автор – Б. Л. Іомдін]
Краще рішення
Краще рішення

№ 5 (для 8-го і 9-го класу). [Давньоруський мову. Автор – В. Є. Борисов]
Краще рішення

№ 6 (для 9-го класу). [Сербська мова. Автор – А. Ч. Піперскі]

№ 7 (для 10-го класу). [Калааллісут мову. Автор – В. І. Бєліков]
Краще рішення

№ 8 (для 10-го класу). [Назви хімічних сполук. Автор – С. В. Цітовскій]
Краще рішення

№ 9 (для 10-го і 11-го класу). [В'єтнамська мова. Автор – І. С. гроно]
Краще рішення

№ 10 (для 10-го і 11-ого класу). [Калааллісут мову. Автор – С. А. Бурлак]
Краще рішення

№ 11 (для 10-го і 11-ого класу). [Мова яки. Автор – І. А. Держанскій]
Краще рішення

№ 12 (для 11-го класу). [Мова рапануї. Автор – А. В. Нікулін] (Сергій Малишев (11М, школа № 1741))

№ 13 (для 11-го класу). [Калааллісут мову. Автор – С. А. Бурлак]
Краще рішення

 • Завантажити всі завдання першого туру одним файлом

II тур:

№ 1 (для 8-го класу). [Чжуанський мову. Автор – О. В. Федорова]

№ 2 (для 8-го і 9-го класу). [Амхарська мова. Автор – А. Ч. Піперскі]

№ 3 (для 8-го і 9-го класу). [Давньоруський мову. Автор – І. Б. Іткін]

№ 4 (для 8-го і 9-го класу). [Японська мова. Автор – А. С. Паніна]

№ 5 (для 8-го і 9-го класу). [Баскська мова. Автор – Н. Б. Абросимова]

№ 6 (для 9-го класу). [В'єтнамська мова. Автор – А. Ч. Піперскі]

№ 7 (для 10-го класу). [Мова гєез. Автор – М. С. Булах]

№ 8 (для 10-го і 11-го класу). [Російська мова. Автор – А. С. Паніна]

№ 9 (для 10-го і 11-го класу). [Давньоіндійського. Автор – С. А. Бурлак]

№ 10 (для 10-го і 11-ого класу). [Арабська мова. Автор – В. Л. Цуканова]

№ 11 (для 10-го і 11-ого класу). [Вепської мови. Автор – І. Б. Іткін]

№ 12 (для 10-го і 11-го класу). [Адигейський мову. Автор – П. М. Аркадьєв]

№ 0 (для всіх класів). [Англійська, німецька, французька мови]

 • Завантажити всі завдання другого туру одним файлом

Джерела:

 • Стаття «Лінгвістичні завдання» з онлайн енциклопедії «Кругосвет» (там же наводяться 10 завдань з рішеннями)
 • Матеріали офіційного сайта Московської традиційної олімпіади з лінгвістики

Додатково:

 • Інформація про авторів лінгвістичних задач
 • Лінгвістичні завдання на сайті elementy.ru (кожна задача супроводжується докладним коментарем, підказками і аналізом рішення):

  • Завдання «Фінікійське і грецьке письмо» (автори Борис Іомдін, Олександр Піперскі)
  • Завдання «Шрифт Брайля» (автор Олександр Бердичівський)
  • Завдання «Рунічні написи» (автор Олександр Піперскі)
  • Завдання «Магнітна аномалія острова Калімантан» (автори Борис Іомдін, Олександр Піперскі)
  • Завдання «Мавпи Кемпбелла» (автор Олександр Бердичівський)
  • Завдання «Слов'янські місяці» (авто Олександр Піперскі)
  • Завдання «Білоруська орфографія» (автор Антон Сомин)
  • Завдання «Бліссімволіка» (автор Олександр Піперскі)
  • Завдання «тагальська прикметники» (автори Борис Іомдін, Олександр Піперскі)
 • Збірник завдань Традиційною олімпіади з лінгвістики з 1965 по 1976 рік, PDF, 5 Мб, поширюється вільно)
 • Збірник В.М. Алпатова та ін «Лінгвістичні завдання» (155 завдань). М., «Просвещение», 1983 (djvu)
 • Для загального розвитку завдання зі словами:
  • Анаграми
  • Антіфрази
  • Логогріфи
  • Метаграмми
  • Омографи
  • Омоніми
  • Псевдонауковий маячня
  • Шаради

Додатково на Генон:

 • Де знайти завдання Турніру імені М.В. Ломоносова з лінгвістики?
 • Де скачати книги для читання для підготовки до олімпіади з російської мови?
 • Де знайти книги з лінгвістичними завданнями для школярів?
 • Де скачати книги для читання для підготовки до олімпіади з російської мови?
 • Де скачати збірники із завданнями олімпіад з російської мови?
 • Де знайти завдання олімпіади «Інтелект» для учнів 2-11 (12) класів?
 • Які є книги по історії походження слів російської мови?
 • Де знайти завдання Міжнародної Олімпіади з основ наук з російської мови?
 • Де знайти завдання Міжнародної Олімпіади з основ наук з літератури?
 • Де скачати завдання з літератури олімпіади для школярів «Підкори Воробйови гори!»?
 • Де знайти завдання Відкритої міжнародної Олімпіади школярів з російської мови?
 • Де знайти архів завдань турніру імені М.В. Ломоносова з лінгвістики (1979-2011)?
 • Коли буде проходити відкрита міжнародна олімпіада школярів з російської мови в 2011-2012 навчальному році?
 • Які є олімпіади з лінгвістики для школярів?
 • Які є олімпіади з російської мови для школярів?
 • Де знайти матеріали шкільного та муніципального етапів всеросійської олімпіади школярів 2011/2012 навчального року?
 • Де дізнатися офіційні сайти олімпіад для школярів?
 • Де знайти перелік олімпіад для школярів?
 • Де подивитися календар олімпіад для школярів?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply