Де в інтернеті знайти Сучасний тлумачний словник російської мови Єфремової?

Короткий опис і посилання на основні словники для використання on-line можна побачити нижче.

Великий енциклопедичний словник – універсальне енциклопедичне видання, найбільше в вітчизняній практиці за широтою охоплення тем і змісту. Він містить 100 000 статей і адресований самому широкому колу читачів. У словнику відображені всі сфери життя суспільства – історія і сучасність, економіка і географія, наука і техніка, живопис і література, кіно і музика. Читач знайде статті з області права і політики, гуманітарних і природничих наук, медицини, філософії, релігії. 30000 статей відведено біографіям історичних особистостей і політиків, діячів науки і мистецтва, театру і кіно, лауреатів Нобелівських премій, академіків провідних академій світу, письменників, зірок сцени, спортсменів і т.д. Також містить статті про провідних компаніях планети. 5000 статей про рослинний і тваринний світ, про різноманіття життя на Землі. Дані в статтях наводяться за станом на 2003 рік.

 • Великий енциклопедичний словник (БЕС) – on-line на ресурсі Словопедія
 • Великий енциклопедичний словник (БЕС) – on-line на ресурсі ВсеСлова.ру
 • Великий енциклопедичний словник (БЕC) – on-line на ресурсі slovorus.ru

Тлумачний словник живої великоруської мови В.І. Даля

«Словник живої великоросійської мови» В.І. Даля – самий знаменитий російський тлумачний словник. Незважаючи на існування словників-попередників, діалектних, диахронических, жаргонних словників, багатотомних сучасних лексикографічних описів, час від часу виявляється, що Словник Даля відображає російську мову точніше або повніше. Це збори російської лексики, що відноситься, по перевазі, до діалектів і професійним жаргонів, складене дилетантом-самоучкою, який неодноразово закликав писати як говоримо, ратував за повне позбавлення російської мови від іншомовних запозичень. Тлумачний словник містить деяку кількість недостовірного матеріалу (окказіональних слів), часом грішить проти граматики (наприклад, приставка регулярно називається приводом), але парадоксально точно передає як мовні реалії XIX століття, так і виразність донині існуючих говірок.

 • Тлумачний словник В.І. Даля – on-line на ресурсі Словопедія
 • Тлумачний словник В.І. Даля – on-line на ресурсі ВсеСлова.ру
 • Тлумачний словник В.І. Даля – on-line на ресурсі slovorus.ru
 • Тлумачний словник В.І. Даля – on-line на ресурсі vidahl.agava.ru
 • Тлумачний словник В.І. Даля - on-line на ресурсі slova.ru

Сучасний тлумачний словник російської мови Т.Ф. Єфремовій

Сучасний тлумачний словник російської мови під редакцією Т.Ф. Єфремової – найповніший серед існуючих тлумачних словників за обсягом словника (близько 160 000 словникових статей та понад 253 000 семантичних одиниць). Словник словника відображає лексичний склад російської мови рубежу XX-XXI століть. Крім загальновживаної, в словник увійшла і основна термінологічна лексика, у тому числі запозичена в останні роки. Груба, жаргонна і лайлива лексика не включалася.

 • Тлумачний словник російської мови під ред. Т.Ф. Єфремової – on-line на ресурсі Словопедія
 • Тлумачний словник російської мови під ред. Т.Ф. Єфремової – on-line на ресурсі ВсеСлова.ру
 • Тлумачний словник російської мови під ред. Т.Ф. Єфремової – on-line на ресурсі Slovorus.ru
 • Тлумачний словник російської мови під ред. Т.Ф. Єфремової – on-line на ресурсі Efremova.info

Тлумачний словник російської мови Д.Н. Ушакова

Тлумачний словник російської мови під редакцією Д.М. Ушакова – кращий тлумачний словник російської мови радянської епохи. В авторський складу колективу увійшли такі філологи вітчизняного мовознавства, як Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.І. Ожегов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларін і Б.В. Томашевський. Крім загальновживаних слів, у словнику наведені терміни, що використовуються в науці і техніці, а також слова, що позначають явища і реалії культурного і суспільного життя. Словникова стаття включає тлумачення слова, граматичну і стилістичну характеристики, етимологічну довідку.

 • Тлумачний словник Д.Н. Ушакова – on-line на ресурсі Словопедія
 • Тлумачний словник Д.Н. Ушакова – on-line на ресурсі ВсеСлова.ру
 • Тлумачний словник Д.Н. Ушакова - on-line на ресурсі Slovorus.ru
 • Тлумачний словник Д.Н. Ушакова – on-line на ресурсі Ushdict.narod.ru

Словник Брокгауза і Ефрона

Найбільша дореволюційна російська універсальна енциклопедія, випущена акціонерним видавничим товариством «Ф.А. Брокгауз – І.А. Єфрон ». «Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» мав стійку репутацію однієї з найкращих у світі універсальних енциклопедій. Він не тільки не поступався німецькому «Брокгаузу», французькому «Ларусі» або англійської (в той час) «Британіці», але в чомусь і перевершував їх, відрізняючись широтою тематичного охоплення і глибиною викладу новітніх (на початок XX століття) наукових відомостей . «Малий енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» являє собою значну добірку статей з 86 томів великого Брокгауза.

 • Ф.А. Брокгауз, І.А. Ефрон. Енциклопедичний словник- on-line на ресурсі Словопедія
 • Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона – on-line на ресурсі ВсеСлова.ру

Словник синонімів Н. Абрамова

Н. Абрамов – псевдонім гебраіста і перекладача Н.А. Переферковіча (1871-1940), під яким учений виступав як лексикограф. Мета його книги – дати більш-менш повний вибір російських синонімів, тобто слів, подібних за загальним значенням, але різних за відтінками. Книга повинна служити посібником при відшуканні забутих виразів. Призначаючи свій Словник виключно для практичного вжитку осіб, які знають російську мову, автор дбав не стільки про точні визначеннях відтінків у різних синонімів, скільки про повноту синонімічних гнізд, надаючи чуттю користується вгадати потребное: мова рідко вважається з філософськими визначеннями і разграничениями, особливо в області синонімів , звичайно і виникають саме з неточних, фігуральних оборотів.

 • Словник російських синонімів – on-line на ресурсі Словопедія
 • Словник синонімів Н. Абрамова – on-line на ресурсі ВсеСлова.ру

Словник С.І. Ожегова

Словник російської мови С.І. Ожегова – перший однотомний тлумачний словник російської мови, що вийшов в нашій країні після 1917 року. Вперше в російській лексикографії був створений словник особливого типу – нормативне загальнодоступне посібник, покликаний сприяти підвищенню культури мови широких мас і бути керівництвом до правильного вживання слів, правильному утворення форм, правильній вимові і написанню. У цьому словнику з усього різноманіття лексики сучасної російської літературної мови був відібраний основний її склад, в компактній і популярній формі описані норми російської літературної мови, що склалася до середини 40-х років XX століття. Робота над словником, який вийшов у світ вперше в 1949 р., почалася напередодні Великої Вітчизняної війни. У підготовці першого видання брали участь проф. Г.О. Винокур, В.А. Петросян, а також акад. С.П. Обнорський як головний редактор словника.

З 1949 року багаторазові перевидання словника свідчать про те, що ця книга потрібна широкому читачеві. Люди найрізноманітніших професій отримують тут різноманітні необхідні відомості про сучасній російській мові: тлумачення значень слів, вказівки на сферу їх вживання, їх граматичні форми, стилістичну характеристику, фразеологічні зв'язку і т.д.

С.І. Ожегов до кінця життя працював над словником, удосконалюючи його структуру і склад.

В переробленому і доповненому вигляді словник виходив при його житті два рази – 1952 р. і 1960 р. (інші видання були стереотипними). І друге, і четверте видання словника, виправлені автором, істотно відрізнялися від першого як за обсягом (він збільшився майже на 40 авт. Аркушів), так і за змістом. С.І. Ожегов припускав підготувати до друку нове, дополннное і перероблене видання, але смерть перешкодила йому здійснити цей задум.

Після смерті С.І. Ожегова в 1964 р. Видавництво визнало за необхідне продовжити роботу з удосконалення словника в тому напрямку, який було визначено С.І. Ожегова. Було прийнято рішення підготувати нове, доповнене і перероблене, видання. З проханням виконати цю роботу видавництво звернулося до доктора філологічних наук, проф. Н.Ю. Шведової, яка в 1952 р. здійснювала лексікологіческой редакцію другого видання.

У підготовці 9-го видання брав участь канд. філологічних наук Л.І. Скворцов: їм був прочитаний весь текст словника і внесений ряд поправок і доповнень. Це видання містить 57 000 слів, включаючи похідні в гніздах. Дається короткий тлумачення кожного значення слова, наводяться приклади вживання слова в мові, фразеологічні сполучення, даються основні граматичні форми, стилістичні послід, що вказують на сферу вживання слова.

 • Тлумачний словник російської мови (С.Н. Ожегов, Н.Ю. Шведова) – on-line на ресурсі Словопедія
 • Тлумачний словник російської мови С.Н. Ожегова – on-line на ресурсі ВсеСлова.ру

Окрім вищеперелічених, також для роботи on-line в Інтернеті, є і спеціалізовані словники

(Юридичні, фінансові, церковних термінів, будівельні, філософські, етимологічні і т.д.).

Цими словниками on-line можна скористатися на перерахованих нижче ресурсах:

1. Колекція словників on-line на ресурсі Словопедія:

 • Енциклопедія Кольєр
 • Етимологічний російськомовний словник Фасмера
 • Словник церковних термінів
 • Новітній філософський словник
 • Великий бухгалтерський словник
 • Фінансовий енциклопедичний словник
 • Повна популярна біблійна енциклопедія
 • Cловарь-довідник по Стародавньої Греції, Риму і міфології
 • Біографічний словник Франції
 • Словник наркотичного сленгу
 • Словник російських особистих імен
 • Словник російських технічних скорочень
 • Словник будівельника
 • Абревіатури
 • Словник епітетів
 • Етимологічний словник Крилова

2. Колекція словників on-line на ресурсі ВсеСлова.ру:

 • Юридичний словник
 • Медичний словник
 • Філософський словник
 • Психологічний словник
 • Фінансовий словник

Додатково по темі на Vidpo.net:

 • Які психологічні словники є в Інтернеті?
 • Де в Інтернеті можна почитати психологічний словник?
 • Які філософські словники є в Інтернеті?
 • Які медичні словники є в Інтернеті?
 • Де можна почитати Тлумачний словник В.І Даля?
 • Які словники словники російських синонімів є в Інтернеті?
 • Де можна почитати Словник церковних термінів?
 • Де знайти «Ілюстрований енциклопедичний словник сексологічних термінів і понять» і «Тлумачний енциклопедичного словника сексологічних і еротичних термінів»?
 • Як записуються, схиляються і вимовляються абревіатури?
 • Де в Інтернеті можна знайти збірник абревіатур?
 • Де в Інтернеті можна розшифрувати абревіатуру?

Category: Культура і мистецтво

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply