Де в інтернеті можна знайти статті по логістиці?

 • adviss.ru – понад 20 книг, методичок, посібників з логістики. Статті по логістиці (більше 120) та реферати (близько 20) на цьому ж сайті.
 • aup.ru – представлені електронні навчальні та методичні посібники, підручники з логістики та логістичного управління.
 • skladcom.ru – близько 100 статей з питань логістики, класифікації, оборотності, автоматизації складів, сучасного складського обладнання.
 • mclog.ru – 6 статей з логістики сайту "Міжнародного центру логістики". На цій же сторінці є посилання для перегляду списку книг з логістики з анотаціями.
 • ououou.ru – сторінка з посиланням на скачування книги "Шпаргалка по логістиці".
 • newlibrary.ru – сторінка з посиланням на скачування книги "Логістика" Гаджинский А.М.
 • financepro.ru – сторінка з посиланням на скачування книги "Логістика. Стратегічна кооперація" Іванова Д.А. Книга присвячена міждисциплінарним проблем теорії та практики стратегічної кооперації у виробництві та логістиці на основі концепції управління логістичними ланцюгами. Тут докладно аналізуються різні форми реалізації концепції Supply Chain Management (SCM) в російській і зарубіжній практиці. Концепція Supply Chain Management розглядається з позицій виробничого менеджменту і логістики з урахуванням питань математичного моделювання та оптимізації логістичних ланцюгів. Основу книги складають оригінальні розробки автора для міжнародних та вітчизняних проектів створення систем стратегічної кооперації у виробництві та логістиці, більшість цих розробок отримали визнання на світовому рівні та опубліковані в ряді провідних міжнародних та російських журналів, а також в книгах видавництв Springer, Kluwer.
 • financepro.ru – сторінка з посиланням на скачування книги "Корпоративна логістика (300 відповідей на питання професіоналів)" під редакцією професора В.І. Сергєєва. У роботі викладено широке коло питань корпоративної логістики – від понятійного апарату до процедури європейської сертифікації логістичних менеджерів, включаючи найважливіші області професійної діяльності логіста: управління логістичними процесами в закупівлях і дистрибуції; транспортування; управління логічними ризиками; складування і вантажопереробка; управління запасами; інформаційно-комп'ютерна підтримка логістики; адміністрування логістичних систем та інші.
  Книга забезпечена великою кількістю прикладів і практичних ситуацій, що стосуються професійної діяльності логістів і торгових компаній. Призначена для керівників і фахівців компаній з логістики, маркетингу і менеджменту. Може бути корисна також науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вузів, які навчаються за спеціальністю "Логістика".
 • financepro.ru – сторінка з посиланням на скачування книги "Логістика. Інтегрований ланцюг поставок" Д. Бауерсокса і Д. Клосса. Пропонована книга є одночасно і підручником, і довідником й охоплює все коло питань, що мають відношення до предмета. Виклад матеріалу починається зі всеосяжного опису ролі і змісту логістики в сучасному бізнесі, а також з ключових концепцій і практичних прийомів інтегрованого логістичного менеджменту (перша частина). Потім слід огляд функціональних областей, в сукупності складають систему логістики ділового підприємства, включаючи інформаційний обмін, управління запасами, організацію транспортування і т.д. (Друга частина). Далі детально розбираються два фундаментальні завдання, що стоять перед менеджерами: формування належної структури логістики (третя частина) і загальне керівництво логістичною діяльністю (четверта частина).
  Якість книги перевірена часом і підтверджується її популярністю на Заході: вона (з відповідними доопрацюваннями і оновленням матеріалу) незмінно перевидається в США з 1974 р. Призначена менеджерам і підприємцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів та бізнес-шкіл, науковцям
 • financepro.ru – сторінка з посиланням на скачування книги "Основи логістики" Л. Б. Миротин та В. І. Сергєєва. Цей навчальний посібник побудовано на сучасній концепції товароруху як нового науково-прикладного напряму розвитку економіки. Дається понятійний апарат логістики, описуються об'єкти логістичного управління, операції та функції логістики. Розглядаються логістична місія і місце логістичного менеджменту на фірмі. Велика увага приділяється логістичним системам і їх елементам. Вперше у вітчизняній економічній літературі аналізується методологія логістики, описуються сучасні логістичні системи. Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, менеджерів підприємств і організацій, що займаються логістикою.
 • wywywy.ru – сторінка з посиланням на скачування книги (і аудіокниги) "Введення в комерційну логістику" Л. Миротин та А. Покровського.

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply