Де в інтернеті можна знайти словник термінів Forex і словник-жаргонів трейдера? – Ч. 4

Options exchange – опціонна біржа.

Option price – ціна опціону, змінюється в залежності від попиту і пропозиції на ринку.

Oscillator – осцилятора: технічний індикатор, що показує стан перекупленість або перепроданность ринку. При досягненні осцилятора максимального значення ринок знаходиться в стані перекупленності, при мінімальному – у стані перепроданості.

Output index – індекс випуску продукції.

Overbought – т.зв. «Перекупленість» ринку і зазвичай застосовується по відношенню до осцилятора. При досягненні осцилятора максимального значення вважається що ринок піднявся занадто високо і велика ймовірність його зниження.

Overnight – угода на термін до початку наступного робочого дня.

Oversold – т.зв. «Перепроданность» ринку і зазвичай застосовується по відношенню до осцилятора. При досягненні осцилятора мінімального значення вважається що ринок опустився дуже низько і велика ймовірність його підвищення.

P

Par value – номінальна вартість.

Paris - т.зв. «Париж», жаргонна назва французьких франків.

Personal Income – дані про динаміку зміни особистих доходів громадян.

Pip (Point) – мінімальна величина зміни вартості валюти; як правило це 0.01 або 0.0001 від цілої частини в котируванні валют.

Position Limit - максимально допустимий розмір відкритої позиції.

Pound – т.зв. «Паунд», жаргонна назва англійського фунта.

PPI (producer price index) – індекс цін виробника товарів і послуг. Відображає середня зміна цін, отримане національними виробниками товарів і послуг. Інфляційний індикатор публікується Міністерством праці США.

Price-earning ratio (PE ratio; PER) – відношення ринкової ціни акції компанії до її чистого прибутку

Principal – принципал: учасник ринку, який здійснює операції на власні кошти.

Preffered stocks – привілейовані акції, власники яких мають преймущественно право на доходи і власність компанії в порівнянні з власниками звичайних акцій.

Productivity and Costs – дані про динаміку індексу продуктивності і витрат (витрат).

Profit Taking – закриття позиції з прибутком.

Put and call options (PAC straddle) – «Стредл», одночасна купівля опціонів «пут» і «колл».

Put options – «Пут»: опціон, що представляє покупцеві право продати певну кількість цінних паперів за фіксованою ціною протягом обумовленого терміну.

Pyramiding – побудова торговельної піраміди. Торгова тактика, яка складається в поступовому збільшенні наявної відкритої позиції.

Q

Quotation – котирування, складається з двох цифр (bid / ask) одна з яких вказується ціну покупки, а інша ціну продажу, даного активу в даний момент часу на ринку.

R

Rally – «Ралі»: стрімке зростання цін (котирувань) на ринку.

Range – розмах ціни. Вищий і нижчий рівні ціни (курсу), досягнуті протягом певного періоду часу.

Redemption yield – поточний дохід по цінному паперу при її погашенні.

Registred representative (RR) – член біржі.

Recession – спад, зниження ділової активності.

Resistance – опір: рівень ціни, на якому очікується вихід на ринок значної кількості продавців або сконцентровані накази на продаж.

Retail price – роздрібна ціна: ціна за якою товар продається в роздрібному магазині, на відміну від оптових цін.

Retail price index (RPI) – індекс роздрібних цін. Стандартний показник зміни споживчих цін у Великобританії. Розраховується щомісячно на основі 100.000 цін на 600 товарів і послуг з зважуванням відповідно до частки в витратах населення.

Retail sales – роздрібна торгівля. Звіт про роздрібну торгівлю, містить дані про обсяг товарів, проданих роздрібними торговельними підприємствами за звітний місяць (США) Збільшення цього показника свідчить про розвиток економіки.

Resistance level – рівень опору: верхній рівень ціни цінного паперу або валюти. Зазвичай при його досягненні ціна змінює напрямок руху на протилежний.

Retracement – «Ретрейсмент» або корекція. Це відкат від напрямку початкового тренду в протилежному напрямку на деяку величину, зазвичай на 50% або ін, а потім відновлення руху в напрямку початкового тренду.

Risk Control – використання правил торгівлі для обмеження втрат.

Rollover – перенесення відкритої позиції на наступну дату поставки (валютування).

S


S & P 500 (Standart and Poor'' s 500 stock Index) – індекс Стандард енд Пур: фондовий індекс для акцій 500 компаній, розраховується і публікується агенством «Стандард енд Пур корпорейшн».

S and P (Standart and Poor'' s Corporation) – «Стандард енд Пур корпорейшн», провідна фірма по встановленню рейтингів цінних паперів.

Scalper – трейдер, який заробляє прибуток від незначних (мінімальних) змін ціни (курсу).

SEAQ (Stock Exchange Automated Quotation) – електронна система інформації про ціни на лондонській фондовій біржі.

Short position – коротка позиція (по відношенню до певної валюти). Відкрита позиція, при якій кількість проданої валюти перевищує кількість купленої тієї ж валюти.

Slippage – прослизання. Ситуація, коли стоп-ордер виконується за більш гіршого курсом, ніж було замовлено при його виставлянні брокеру. Таке явище зустрічається під час швидко мінливого ринку. Наприклад, це може відбуватися після виходу важливих фундаментальних даних, під час виступів відомих політичних діячів. Виконати ордер по заданому курсу не представляється можливим, якщо котирування долає заданий рівень різким стрибком. Величина прослизання може варіюватися від одного пункту до декількох десятків пунктів. Часто прослизання має місце при відкритті торгівлі в неділю ввечері, коли курси відкриття відрізняються від курсів закриття.

Soft currency – валюта, обмінюється на інші валюти з деякими обмеженнями.

Speculator – біржовий спеулянт: людина, готова ризикувати коштами при здійсненні торгових операцій задля отримання прибутку.

Spike – спайк. Значна відмінність подальшої котирування від попередньої. Графічне зображення кульмінаційного моменту на ринку, що характеризує найбільш жорстке «зіткнення» покупців і продавців. Характеризує нервозність ринку. Спайки можуть з'являтися в моменти виходу особливо важнихдля ринку новин. Проте бувають ситуації, коли спайки з'являються на екрані без вагомих причин; таке зустрічається на вузькому ринку. Це або «пустощі» операторів, або спеціальне розхитування ринку.

Spot Date – дата-спот. На ринку Форекс – дата поставки валют на другий робочий день з моменту укладання угоди.

Spread – спред: різниця між ціною продавця (ask) і покупця (bid) в двостороннього котирування.

Stop Order – наказ брокеру на укладання угоди при досягненні ціною зазначеного рівня.

Square – «Сквер» (сленг). Відсутність відкритих позицій.

Sterling – т.зв. «Стерлінг», жаргонна назва англійського фунта.

Stock broker – фондовий брокер.

Stock exchange transaction – угода на фондовій біржі.

Stock index options – опціонний контракт на основі фондових індексів.

Stock holder – акціонер.

Stock market index – індекс курсів акцій.

Stop order – наказ (брокеру) продавати або купувати актив за ринковою ціною, як тільки вона досягне певного рівня.

Strike price – ціна опціону в даний момент часу.

Support – підтримка. Рівень ціни, на якому очікується вихід на ринок значного числа покупців або сконцентровані накази на покупку.

Support level – рівень підтримки: нижній рівень ціни цінного паперу або валюти. Зазвичай при його досягненні ціна змінює напрямок руху на протилежний.

Swissy – т.зв. «Свісс», жаргонна назва швейцарських франків.

T

T-bills (treasury bills) – короткострокові боргові зобов'язання казанчейства США з терміном погашення до року. Векселі з терміном погашення 13 і 26 тижнів випускаються щотижня, з терміном погашення 52 тижні – раз на місяць. Продаються зі знижкою до номіналу, який становить 10 тис USD.

T-bonds (treasury bonds) – казначейські облігації; в США довгострокові облігації з терміном більше 10 років і мінімальним номіналом 1 тис. дол; відсотки виплачуються 2 рази в рік, а основна сума – при погашенні; ставки за 30-річними казначейськими облігаціями є загальноприйнятим орієнтиром для короткострокових процентних ставок.

Technical Analysis – технічний аналіз: використання цінового графіка і технічних індикаторів для прогнозування ситуації на ринку.

Technical Indicators – технічні індикатори: математичні формули, що використовуються для побудови допоміжних графіків, які полегшують аналіз ринку.

Times Share Indices – індекси курсів акцій газети «Нью-Йорк Таймс» (Велика Британія).

Technical analysis – технічний аналіз це вивчення динаміки ринку, зазвичай за допомогою цінових графіків, також враховує вивчення обсягу та відкритого інтересу.

Trade Balance – дані про стан торговельного балансу.

Trader – торговець, що здійснює операції на свої кошти або на кошти, які йому довірили інвестори.

Treasure Budget – виконання федерального бюджету.

Triple A – особливо надійні цінні папери.

Treasury bonds – довгострокові казаначейскіе зобов'язання зі строком погашення до десяти років.

Treasury note – середньострокові боргові зобов'язання уряду США зі строком погашення від одного до десяти років з виплатою відсотків кожні півроку і номінальною вартістю 1000 USD.

Trend – тенденція. Сталий довгострокове рух ціни (курсу) на ринку в певному напрямку.

Trend lines – лінії тренда, це проведені на графіку прямі лінії, що проходять через западини при висхідній тенденції і через піки – при низхідній. Ці лінії визначають крутизну поточної тенденції. прорив лінії тренда зазвичай є сигналом про зміну тенденції.

Two Way Quote – двостороння котирування, при якій дилер котирує курс купівлі і курс продажу.

U

Unemployment rate – рівень безробіття. Щомісяця публікується індекс; відображає частку незайнятих у загальній кількості працездатного населення.

Unlisted security – цінні папери, не зареєстровані на біржі.

Uptick – рух ціни вгору.

V

Value date – дата валютування: дата виконання умов угоди. Для безготівкових конверсійних операцій дата валютування означає день, в який буде вироблений реальний обмін грошових коштів у вигляді отримання купленої або поставки проданої валюти контрагентові. Датою валютування є тільки робочі для даної валюти дні.

Volatility – волатильність (мінливість, непостійність). Цей термін характеризує ступінь мінливості курсу валюти в певний період часу. Наприклад, коли на ринку відбуваються різкі коливання курсу з великою амплітудою, то говорять, що волатильність висока.

Volume – обсяг: рівень активності торгів по валюті, ф'ючерсах або опціонах. Збільшення обсягу в напрямку поточного цінового тренда служить підтвердженням цього тренда.


W

Wage index – індекс заробітної плати.

Wholesale Trade – дані про динаміку оптових продажів.

Y

Yard – ярд. На ринку Форекс – 1 мільярд доларів США (сленг).

Yield – дохід у вигляді відсотків на вкладений капітал, що розраховується на термін один рік.

Джерела інформації:

 • Термінологія ринку Форекс;
 • Словник термінів FOREX;
 • Словник російської біржового жаргону;
 • Словник трейдера;
 • Тлумачний словник біржовика;
 • Англо-російський словник біржових термінів;
 • Англо-російський словник біржових та економічних термінів;
 • Фінансовий словник.

Додатково по темі на Vidpo.net:

 • Що таке фінанси?
 • Що таке долар?
 • Що таке Форекс?
 • Де безкоштовно скачати літературу по Forex?
 • Які існують постулати успішної торгівлі на валютному ринку?
 • Де в Інтернеті знайти online-словник термінів валютного ринку Forex?
 • Де в Інтернеті знайти online-калькулятор перерахунку валют?
 • Де скачати книгу А. Елдера «Як грати і вигравати на біржі»?
 • Де скачати книгу Джеррі М. Розенберг «Інвестиції. Термінологічний словник »?
 • Де в Інтернеті знайти on-line словник термінів валютного ринку Forex?
 • Які офіційні сайти основних вітчизняних і світових бірж?
 • Що означає механічна система роботи трейдера на Форекс?
 • Де знайти історію виникнення валютного ринку Forex?
 • Які існують постулати успішної торгівлі на валютному ринку?
 • Що таке спред (у фінансовій термінології)?
 • Що таке беттінг (у фінансовій термінології)?
 • Що таке рівні Фібоначчі і як їх використовувати у валютному трейдингу?

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply