Де в інтернеті можна знайти словник термінів Forex і словник-жаргонів трейдера? – Ч. 3

Фінансові похідні використовуються інвесторами для захисту від ризику небажаної зміни цін, включаючи несприятливі зміни курсів обміну валют або банківського відсотка. Їх використовують також біржові маклери і інвестори для отримання прибутку, причому в цьому випадку вони не повинні купувати або продавати обумовлені фінансові інструменти.

Fiscal Policy – фінансово-бюджетна політика.

Fundamental Analysis – фундаментальний аналіз. Використовує макроекономічні показники економіки для прогнозування ситуації на ринку.

Fixed income securities – папери з фіксованим доходом.

Flat yield – поточний дохід за цінними паперами.

Food price index – індекс цін на продовольчі товари.

Floor broker – брокер, член біржі, що безпосередньо бере участь у торзі в торговому залі.

FOMC (Federal Open Market Committee) – Комітет з операцій на відкритому ринку ФРС (Федеральна резервна система) США. Складається з 7 членів Ради керуючих ФРС і президентів 6 федеральних резервних банків (вибираються за принципом ротації). Голова ради керуючих є головою комітету. Комітет один раз в 4-6 тижнів проводить засідання для вироблення політики ФРС на відкритому (грошовому) ринку для впливу на грошовий обіг, обсяг кредитування, процентні ставки, а також на валютному ринку.

Fomc Meeting – засідання Федеральної комісії з операціям на відкритому ринку.

Forward Contract – форвардний контракт. Угода про обмін певної суми однієї валюти на іншу за фіксованою ціною в конкретний момент часу в майбутньому.

FTSE-100 (Financial Times Stock Index) – публікований газетою «Файнешнл Таймс» індекс, заснований на курсах 100 провідних акцій.

Futures Contract – ф'ючерсний контракт. Стандартизований форвардний контракт, що є предметом купівлі / продажу на біржі.

G


Gap – розрив. Діапазон цін, всередині якого не було котирувань, утворює розрив на ціновому графіку.

GDP (Gross Domestic Product) – внутрішній валовий продукт (ВВП). Сукупна вартість товарів і послуг, створених усередині країни за певний період.

Gilt-edges security (about bonds) – першокласний, особливо надійні цінні папери.

GNP (Gross National Product) – внутрішній національний продукт (ВНП). Сумарна вартість товарів і послуг, вироблених як усередині країни, так і за її межами за певний період. Від ВВП відрізняється на величину рівну сальдо розрахунків із зарубіжними країнами.

Good-Till-Cancelled (GTC) Order – наказ на проведення операції, діючий поки не буде скасовано клієнтом або виконаний брокером.

Greenback – т.зв. «Зелена спинка», або «зелененькі», жаргонна назва американського долара.

H


Hard Currency – вільно конвертована валюта, обмінюється без обмежень на інші валюти.

Hedging – хеджування. Поєднання коротких і довгих позицій по різних інструментах, при якому зменшується валютний ризик.

Head and Shoulders – «Голова і плечі». Фігура теханализа, що нагадує лінію плечей, шиї і голови людини.

Housing Starts – динаміка житлового будівництва.

I

IBRD – Світовий банк реконструкції та розвитку.

Import Export Prices – дані про динаміку цін на на американський імпорт / експорт.

IMF – Міжнародний валютний фонд.

Index future – індексний ф'ючерс, термінові операції з контрактами на основі біржових індексів.

Index of activity – індекс активності.

Index of consumption – індекс споживання.

Index of productivity – індекс продуктивності.

Index of welfare – індекс добробуту.

Index Herfindahl – індекс Герфіндаля: характеризує становище окремої фірми в соответствущий галузі.

Index option – індексний опціон: опціонна угода на базі біржового індексу.

Indirect Quote – зворотне котирування. Подання вартості одиниці національної валюти в одиницях іноземної валюти.

Industrial Production – дані про динаміку промислового виробництва.

Interest rate – процентна ставка, позичковий відсоток. Плата за кредит у процентному вираженні до суми кредиту в розрахунку на один рік. Встановлюваний центральним банком небудь країни, процентна ставка підвищує валютний курс відносно валюти цієї країни при її збільшенні, через те що тримати кошти саме в цій валюті стає більш вигідно, отже і попит на цю валюту буде зростати.

Inverse Head and Shoulder – перевернуті «голова і плечі».

Investor – акціонер.

Industrial production – індекс промислового виробництва. Відображає темпи зростання промислового виробництва. З його допомогою оцінюється темпи зростання економіки в цілому.

J

Jobless Claims – дані про кількість зареєстрованих безробітних.

Joint Account – загальний рахунок, об'єднаний рахунок.

K


Kiwi – т.зв. «Ківі», жаргонна назва новозеландських доларів

L


Leading economic indicators – так звані «випереджаючі» (провідні) індикатори (США). Показники економічної активності, предвосхищающие рух ділового циклу. 12 показників руху економічного циклу, що включаються в індекс, який щомісячно публікується міністерством торгівлі (фондові ціни, грошова маса, запозичення, дозволу на нове будівництво, середня тривалість робочого тижня, зміни в товарних запасах та ін.)

Leverage – кредитне плече; співвідношення між позиковими і власними коштами.

Libor – процентна ставка, з якої провідні лондонські банки кредитують один одного.

Limit Position – максимально допустимий розмір відкритої позиції.

Lener'' s index – індекс Ленер (частка прибутку в ціні).

Lending – надання кредиту контрагенту в іноземній валюті, на певний період часу і під певний відсоток на грошовому ринку.

Limit order – обмежений умовами наказ брокеру.

Liquidity – ліквідність: термін означає можливість легко купити або продати дану цінний папір або актив. Висока ліквідність означає більшу активність і обсяг торгів по даній цінному папері або фінансів активу.

Listed company – «Спискова компанія»: компанія, акції якої котируються на фондовій біржі.

Listed security – цінні папери зареєстровані на біржі.

LIFFE (London International Financial Futures Exchange) – Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів.

LME (London Metal Exchange) – Лондонська біржа дорогоцінних металів.

Long Position – довга позиція (по відношенню до певної валюти). Відкрита позиція, при якій кількість купленої валюти перевищує кількість проданої тієї ж валюти.

Loss – збиток.

LSE (London Stock Exchange) – Лондонська фондова біржа.

М

M0 (Great Britain) – грошовий агрегат M0, найвужчий показник грошової маси в обігу. Введений в 1983 році. Включає в себе банкноти і монети в обігу, касову готівку.

M1 (Great Britain) – грошовий агрегат M1 у Великобританії – показник грошової маси включає готівку в обігу плюс стерлінгові рахунки до запитання приватного сектора в банках.

M1 (Unated States) – грошовий агрегат M1 в США – готівка в обігу плюс рахунки до запитання в комерційних банках, дорожні чеки і т.п.

M2 (Great Britain) – грошовий агрегат M2 у Великобританії – складається з М1 плюс термінові ощадні рахунки.

M2 (Unated State) – грошовий агрегат M2 в США – складається з М1 плюс термінові ощадні рахунки, строкові рахунки до 100 000 доларів, одноденні євродепозити, акції взаємних фондів грошового ринку

M3 (Great Britain) – грошовий агрегат M3 у Великобританії – складається з М2 плюс банківські депозити приватного сектору в іноземній валюті.

M3 (Unated State) – грошовий агрегат M3 в США – складається з М2 плюс строкові депозити понад 100 000 доларів і термінові угоди про продаж і наступному викуп цінних паперів.

Margin Account – маржинальний рахунок. Рахунок, власник якого отримує брокерський кредит для здійснення угод.

Margin Call – вимога брокера про внесення додаткового забезпечення на рахунок.


Market order – «Ринковий наказ» про негайне здійсненні угоди по найкращою поточній ціні.

Market place – (Фізичний) ринок, місце торгівлі.

Market price – ринкова ціна, тобто остання ціна, за якою була укладена угода на ринку.

Market value – ринкова (біржова) вартість активу, яка визначається величиною попиту і пропозиції, який встановлений на ринку.

MATIF (Marche a Terme International de France) – Французька міжнародна біржа.

Maturity Date – дата виконання прийнятих раніше зобов'язань.

Margin – маржа (забезпечення). Кошти клієнта, що знаходяться у брокера в якості застави при здійсненні торгових операцій клієнтом.

Member broker – член біржі.

Mechanical System – механічна (комп'ютерна) система торгівлі, яка генерує сигнали входу (виходу) в ринок.

Monetary Policy – грошово-кредитна політика.

Moody'' s Investor Service – «Мудіз інвесторз сервіс» Провідне агенство по встановленню рейтингу цінних паперів, США.

Money market (MM) – операції на грошовому ринку: сукупність операцій по розміщенню вільних або залученню відсутніх коштів на різні терміни (від 1-го дня до року) під визначений відсоток, що обслуговують короткострокову ліквідність банку або компанії і службовці цілям отримання прибутку.

Moving Average – ковзна (динамічна) середня. Індикатор, застосовуваний в теханалізу для визначення тенденції на ринку.


Municipal bonds – муніципальні облігації.


N

NAPM – індекс промислового виробництва.

NAPM Non-Manufact – індекс промислового виробництва в сфері послуг.

Narrow Market – «Вузький ринок». Ринок з невеликою кількістю учасників, що характеризується невисокими обсягами та значними коливаннями цін.

NASDAQ (National Assotiation of Securities Dealers Automated Quatation System) – система електронної позабіржовий котирування акцій США (електронна біржа).

Necessary Margin – необхідну заставу для відкриття позиції.

Net change – нетто-зміну курсу цінного паперу.

New Home Sales – дані про продаж нового житла.

Nikkey Dow Jones average – індекс курсів акцій цінних паперів Токійської фондової біржі (Японія).

NYSE (New York Stock Exchange) – Нью-Йоркська фондова біржа.

NYSE Composite Index – складений індекс курсів акцій Нью-Йоркської фондової біржі.

Про

Off-board security – цінні папери не зареєстровані на біржі.

Old Lady – т.зв. «Стара Леді», жаргонна назва Центрального банку Великобританії.

Open interest – відкритий інтерес: число не ліквідованих до кінця торгового дня відкритих позицій для опціонних або ф'ючерсних контрактів. Зміна відкритого інтересу (зростання або падіння) показує, чи надходять кошти на ринки або виводяться з них. Відкритий інтерес також є мірою ліквідності ринку.

Open position – відкрита позиція: розбіжність вимог та зобов'язань для учасника валютного ринку (банку, компанії або приватної особи). Виникає, наприклад при купівлі однієї валюти за іншу (якщо продати долари – купити на цю суму марки, то виникає відкрита позиція в марках. Після продажу купленої суми в марках позиція в марках вважається закритою).

Options – угода, укладений між двома особами на поставку певного активу за визначеною ціною протягом певного часу, яку необов'язково виконувати. При цьому покупець опціону сплачує за право (але не зобов'язання) придбати актив, а продавець опціону одержує гроші від покупця за зобов'язання надати актив на вимогу.


Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply