Де в інтернеті можна знайти словник термінів Forex і словник-жаргонів трейдера? – Ч. 2

Ціна, за якою клієнт може купити потрібну йому валюту (велика цифра в двостороннього котирування).

asset – актив.

aussie – т.зв. «Оссі», жаргонна назва австралійських доларів.

B

back-office – підрозділ банку або брокерської компанії, що виконує бухгалтерські операції, своїм власним або клієнтськими рахунками, що включають в себе торгівлю іноземною валютою, акціями, облігаціями або цінними паперами. Ці операції включають в себе складання щоденного балансу по рахунку по певним вимогам для даного виду активу.

Bank Of England (BOE) – Центральний банк Великобританії.

Bank Of Japan (BOJ) – Центральний банк Японії.

Bar Chart – зображення цінового графіка у вигляді столбиковой діаграми.

Basis Point – базисний пункт. Сота частка відсотка; використовується відносно процентних ставок.

Bear – «Ведмідь». Учасник ринку, що грає на пониження ціни.

Bear Market – «Ведмежий» ринок, який характеризується зниженням цін (котирувань).

Beige Book – так звана «Бежева книга». Це звіт ФРС про динаміку економічного розвитку США, яка служить індикатором подальших дій грошової влади.

benchmark interest rate – основна процентна ставка.

Bid Price – пропозиція ціни; пропонована покупцем. Ціна, за якою клієнт може продати його цікавить валюту (менша цифра в двостороннього котирування).

bider – брокер / дилер бажаючий придбати актив (покупець) у продавця.

«Big Bang» – реорганізація Лондонської біржі 27 жовтня 1986 року.

Big Board – Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE).

bill rate – ставка відсотка по короткострокових казначейських зобов'язаннях, векселями
blue chips найбільш ліквідні акції. Зазвичай акції провідних компаній.

bond – облігація (державна цінний папір), боргове зобов'язання, цінний папір приносить власникові встановлений заздалегідь дохід.

bond average – зведений фондовий індекс для облігацій.

bond market – ринок облігацій.

borrowing – запозичення коштів у контрагента в іноземній валюті, на певний період часу і під певний відсоток на грошовому ринку.

balance of trade (BOT) – торговий баланс. Облік торговельних угод резидентів з нерезидентами, тобто товарного експорту та імпорту країни за певний період. Характеризує зміни торговельного дефіциту балансу.

breakout – т.зв. прорив чи пробій вище рівня опору або нижче рівня підтримки.

broker – брокер; фірма або особа з купівлі / продажу цінних паперів або товарів на біржі, який набуває і продає цінні папери для третіх осіб і діє від імені дилера.

brokerage company – брокерська компанія. У її функції входить зведення воєдино покупця і продавця, наприклад, іноземної валюти і здійснення між ними конверсійної або позичково – депозитної операції. Зазвичай, за своє посередництво вони знімають комісію у вигляді відсотка від суми угоди.

Bull – «Бик». Учасник ринку, який грає на підвищення ціни.

Bull Market – «Бичачий» ринок, який характеризується підвищенням цін (котирувань).

Bundes (Устар.) – т.зв. «Бундес», жаргонна назва німецьких марок.

Bureau of Competition – Управління конкуренції (у Федеральної торгової комісії США).

Bureau of Foreign and Domestic Commerce – Бюро зовнішньої і внутрішньої торгівлі США.

Bureau of Government Financial Operations – Бюро урядових фінансових операцій.

Bureau of Internal Revenue – Податкове управління США.

Bureau of Labor Statistics – Міністерство праці США.

Bureau of Old-Age and Survivors Insurance – Управління пенсійного забезпечення.

Bureau of Public Debt – Бюро державного боргу (Міністерства фінансів США).

Bureau of the Customs – Митне управління США.

Bureau of the Mint – Управління Монетного двору (Міністерства фінансів США).

Business Inventories – дані про промислові запаси.

C


Cable – т.зв. «Кейбл», «кабель»: жаргонна назва англійського фунта.

Call deposit – депозит до запитання, кошти розміщуються в банк на невизначений термін, проте повернення коштів можливий при попередньому повідомленні

Capital market – ринок, на якому торгуються довгострокові боргові зобов'язання з терміном погашення більше року.

Call options – «Колл» опціон, що представляє покупцеві право купити певну кількість цінних паперів за фіксованою ціною протягом обумовленого терміну.

CBI (Confederation of British Industry) – Конфедерація британської промисловості.

CBOE (Chicago Board Options Exchange) – Чиказька опціонна біржа.

CBOT (Chicago Board Of Trade) – Чиказька товарна біржа.

CD (Certificate of deposit) – депозитний сертифікат.

Central Bank – Центральний банк. Однією з функцій Центрального банку є управління валютними резервами, проведення валютних інтервенцій, що роблять вплив на рівень обмінного курсу, а також на рівень процентних ставок по вкладеннях в національній валюті. Найбільшим впливом на світові валюти володіють FED, Deutsche BundesBank, ECB, BOJ, Bank of England.

Chain Store Sales – дані про динаміку оптових продажів.

Chart – графік. Графічне представлення змін ціни (курсу).

Chartist – т.зв. «Чартистів»: біржовий фахівець використовує графіки та індикатори в якості одного з інструментів для прогнозування руху ринкових цін

Close price – ціна останньої угоди в кінці торгового дня

CME (Chicago Mercantile Exchange) – Чиказька товарна біржа. На біржі торгують валютними, фінансовими і товарними ф'ючерсами і ф'ючерсними опціонами.

Confirmation – усне або письмове підтвердження брокера про зроблену угоду.

Consumer price index – індекс цін на споживчі товари

Commercial Bank – комерційний банк. Такі банки проводять основний обсяг валютних операцій ринку FOREX. Ці банки можуть виконувати заявки своїх клієнтів на купівлю / продаж валюти, а також проводити ці операції самостійно за рахунок своїх власних коштів. Вони акумулюють сукупні потреби ринку у валютних конверсіях, а також в залученні / розміщенні коштів і виходять з ними на інші банки.

Commission – комісійну винагороду брокера за ведення операцій від імені клієнта.

Commodity – товар.

Commodity exchange – товарна біржа.

Common stock – звичайні акції.

Consolidation – консолідація. Фігура теханализа, що характеризує рух ціни (курсу) в сторону без певної зростаючої чи спадної тенденції.

Constraction Spending – індекс динаміки витрат на будівництво.

Consumer Confidence дані про динаміку споживчих очікувань.

Consumer Credits – дані про динаміку зміни обсягів споживчих кредитів.

CPI (consumer price index) – індекс споживчих цін, рівень інфляції. Відображає середнє. зміна цін на заданий набір споживчих товарів за місяць.

Corporate bonds – облігації компаній.

Country Risk – ризик, пов'язаний зі зміною політичної та економічної ситуації в країні.

Credit Risk – ризик невиконання кредитних зобов'язань.

Cross-Rate – крос-курс. Курс обміну двох валют, жодна з яких не є доларом США.

the Curb – Американська фондова біржа AMEX.

Currency Swap – валютний своп. Одночасне укладання двох протилежних за напрямом операцій по обміну двох валют з різними термінами їх постачання.

Current Account – Дані про стан статей платіжного балансу.

Currency exchange – валютна біржа. У деяких країнах функціонують валютні біржі, у функцію яких входить здійснення обміну валют для фізичних та юридичних осіб і формування валютного курсу. Наприклад, Московська міжбанківська валютна біржа.

D


Day Order – наказ на проведення операції, дійсний протягом дня.

Day Trading – торгові операції, що здійснюються протягом одного дня.

DAX (англ. German Stock Index) – індекс Німецькій фондової біржі.

Dealer – професійний учасник ринку цінних паперів, що займається купівлею і продажем цих паперів за свій рахунок або за кошти компанії (банку), в якій працює.

Deutsche Bundesbank – Бундесбанк, Центральний банк Німеччини.

Direct Quote – пряме котирування. Подання вартості одиниці іноземної валюти в одиницях національної валюти.

Discount Rate – процентна ставка, з якою центральний банк надає кредити фінансовим установам країни.

Divergence – дивергенція. Розбіжність між тенденціями на ринку, зображуваними ціновим графіком і графіком технічного індикатора.

Diversification – диверсифікація. Торгівля на декількох ринках (декількома інструментами) для зменшення цінових ризиків.

DJIA (Dow Jones Industrial Average) – індекс Доу Джонса для акцій промислових компаній.

DJTA (Dow Jones Transportation Average) – індекс Доу Джонса для акцій транспортних компаній.

DJUA (Dow Jones Utility Average) – індекс Доу Джонса для акцій комунальних компаній.

Double Bottom – «Подвійне дно». Фігура теханализа, коли курс двічі опускався на деякий рівень, а потім знову піднімався.

Double Top – «Подвійна вершина». Фігура теханализа, коли курс двічі піднімався на деякий рівень, а потім знову опускався.

Downtick – рух ціни вниз.

Durable Goods – дані про динаміку попиту на товари тривалого попиту.

E


ECB (European Central Bank) – Європейський центральний банк.

Elliott Wave Analysis – метод теханализа ринків, заснований на хвильової теорії Еліота (Ralph Nelson Elliott).

Employment Situation – статистика ринку праці.

EOE (European Options Exchange) – Європейська опціонна біржа, розташована в Амстердамі; перша Європейська біржа почала торгувати деривативами.

Equity – залишок грошових коштів на торговому рахунку, расcчитать у валюті страхового депозиту.

EU (Europe Union) – Європейський союз.

Exchange rate – курс обміну однієї валюти на іншу.

Eurocurrency – валюта, що знаходиться на депозитних рахунках у банках країн, відмінних від країни-емітента валюти.

Exchange risk – ризик зміни вартості валюти (валютний ризик).

Existing Home Sales – дані про динаміку продажів нерухомості на вторинному ринку.

Expiration date – дата закінчення опціону.

F

Factory orders – дані про динаміку індексу виробничих замовлень.

FalseBreakout – помилкове пробиття. Короткострокове рух курсу через деяку умовну межу (попередня вершина або дно, рівень консолідації), а потім повернення та рух у протилежний бік.

Fed, FRS (Federal Reserve System) – «Фед», Федеральна резервна система США: Центральний банк США, що поєднує федеральний і регіональний елементи. Включає Рада керуючих, 12 регіональних резервних банків у спеціальних округах з декількох штатів, 24 відділення резервних банків і близько 5600 комерційних банків – членів системи (причому банки національного рівня зобов'язані бути членами ФРС, банки рівня штату – за бажанням). ФРС через раду керівників, резервні банки, Комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) здійснює заходи грошово-кредитній політиці США.

Fibonacci Sequence – послідовність чисел, отримана італійським математиком Леонардо Фібоначчі. Дані числа широко використовуються в теханалізу для визначення цінових рівнів (підтримки і опору) на ринку.

Financial derivatives – деривативи або фінансові похідні – це контракти для майбутніх операцій з фінансовими інструментами грошового ринку, які існують в двох формах: фінансові ф'ючерси і фінансові опціони.


Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply