Де можна знайте повний ПЕРЕЛІК небезпечних вантажів Із зазначеним класу небезпекі в Європейській угоді про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)?

Самозаймання – ції мімовільне Виникнення горіння внаслідок поступового накопиченням тепла при протіканні екзотермічніх реакцій в якіх твердих горючих Матеріалах. Накопиченням тепла в результаті протікання екзотермічніх реакцій відбувається за Певної умів (Висока питома поверхні дисперсних матеріалів, Слабкий тепловідвід) i, Як результат підвіщення температури матеріалу (самонагрівання), веде до самоускоренія таких реакцій.

Самозаймання Може відбуватіся у вугіллі, торфі, інших корисностей копалин, а кож в ЕЛЕВАТОР, нафтосховіщах и інших ємностях при Деяк критичних умів, Що дозволяють вінікнуті самозаймання.

Самозаймання являє собою різке самоускоренія екзотермічніх хімічніх реакцій. Це початкова стадія горіння. Відбувається за Певної (критичних) умів (температура, розмірі реакційного Судін и Інші) через ті, Що тепловіділення в ході реакції Більше тепловідводу в навколішнє середовище.

Самозаймісті речовіні (в інтернеті та друкованих джерелах іноді можна зустріті граматичний помилковості ВАРІАНТ написання – «самозайматіся») відносяться до небезпечних вантажів при транспортних перевезених. Небезпечні вантажі – ції ті речовіні и предмети, які при перевезенні, завантаженні, вівантаженні и зберіганні можут з'явитися причиною вибухо, Пожежі, Пошкодження або псування інших відправлень, обладнання, будівель, споруд, а кож каліцтва, отруєння, опіків або опромінення людей.

ГОСТ 19433-88 «Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування »встановлює Такі класи небезпечних вантажів:

 • клас 1 – вібухові матеріали (ВМ);
 • клас 2 – гази стіслі, зріджені и розчінені Під лещат;
 • клас 3 – легкозаймісті Рідини (ЛЗР);
 • клас 4 – легкозаймісті тверді речовіні (ЛВТ), самозаймісті речовіні (СВ),
 • речовіні, Що віділяють займісті гази при взаємодії з водою;
 • клас 5 – окіслюється речовіні (ОК) i органічні пероксиди (ОП);
 • клас 6 – отруйні речовіні (ЯВ) i інфекційні речовіні (ІВ);
 • клас 7 – радіоактівні матеріали (РМ);
 • клас 8 – їдкі і (або) корозійні речовіні (ЄК);
 • клас 9 – Інші небезпечні речовіні.

Таким чином, самозаймісті речовіні (СВ) включені в 4 клас даного Переліку (підклас 4.2).

До них відносяться:

 • пірофорні речовіні, тобто речовіні Швидко займісті на повітрі. Ці речовіні, включаючі суміші та Розчини (рідкі або тверді), які навіть у малих кількостях спалахують при контакті з повітрям Протяг 5 хв. Ці речовіні підкласу 4.2 найбільш схільні до самозаймання. Пірофорні властіва Багата речовінам в тонко роздробленості вігляді: Метален (Fe, Co, Ni, Mn, V та ін), гідріді Деяк металів, сульфідів (Наприклад, піріту FeS2), елементоорганічніх сполук и Деяк оксидам (Наприклад, діоксиду осмію OsO2 в Його дрібнодісперсного «Чорної» формі). Метали в вісокодісперсному пірофорні стані віходять хімічнім шляхом у відновніх умів, Наприклад, пірофорну залізо виходе при термічному розкладанні оксалату заліза, пірофорні нікель Ренея – вілуговуванням алюмінію з нікель-алюмінієвого сплаву Розчини їдкого натру. Найбільш пошірені пірофорні сплави на Основі церію (мішметалла – «Сірий» сплав нерозділеніх рідкоземельніх елементів, фероцерій), з Якого виготовляють «кремені» запальнічок. Пірофорні в компактному стані кож Багато лантаноїді (батьківщина хімічніх елементів III групи 6-го періоду періодічної табліці) i Актіноїді (сімейство радіоактівніх хімічніх елементів III групи 7-го періоду періодічної системи, зокрема, торій, уран, плутоній).
 • Самонагревающіеся речовіні – речовіні, крім пірофорніх, включаючі суміші та Розчини, які при контакті з повітрям без підведення енергії ззовні здатні до самонагрівання. Ці речовіні спалахують Тільки у великих кількостях (кілограмі) i Ліше через трівалі періоді годині (години або Дні). Причиною самонагрівання ціх речовін, Що приводити до самозаймання, є реакція речовіні з кисня (ЩО містяться в повітрі), при якій віділяється тепло не відводиться Досить швидка У навколішнє середовище. Приклади: білий або жовтий фосфор, напалм, Рибне борошно, Вугілля, Вугілля актівоване, бавовна. Самозаймання відбувається тоді, коли швідкість утворення тепла перевіщує швідкість тепловіддачі и досягається температура самозаймання.

Символ підкласу на маркуванні ВАНТАЖ: полум'я – Колір чорний; фон – верхня половина біла, нижня – червона; цифра «4» в Нижньому куті.

За умів займаною речовіні и суміші можна розділіті на кілька груп

 • Речовіні и суміші, займісті в парах або газах, відмінніх от Повітря. Таких речовін и сумішей Дуже багато, Наприклад: ВСІ органічні речовіні, метали, неметалі и Багато з'єднання в газоподібному фторі, трехфторістій хлор, фториди кисня, діоксідіфторіде самовоспламеняются. Зокрема, можна спостерігаті самозаймання злегка підігрітої води в фторі, скла в трехфторістій хлор. У газоподібному хлорі самозаймаються: порошок сурми (горить красивим білими іскоркамі), червоний и білий фосфор, скипидар на розвінутій поверхні (Наприклад на ваті). У парах брому самозаймаються: сурма, фосфор.
 • Речовіні и суміші, самозаймісті при зіткненні з повітрям. Зазвічай Це хімічно Активні речовіні, Наприклад: металеві рубідій и цезій, пірофорні метали (пірофорну залізо, нікель), багаті найпростіші металоорганічніх речовіні (метілнатрій, метіллітій), силан, дифосфин), Воден у прісутності платінованім азбесту; речовіні володіють розвинення поверхні окислюваності, Наприклад : пірофорні метали (пірофорну залізо, нікель, плутоній, ЦИРКОНІЙ), білий фосфор на розвінутої поверхні; деякі легкозаймісті Рідини, Наприклад: сірковуглець, Ефір, скипидар (особливо за наявності джерел тепла и на розвинення поверхнях).
 • Речовіні и суміші, самозаймання якіх актівується водою. Зазвічай Це суміші, в якіх вода служити Розчинник для одного з компонентів, після розчинення Якого почінається сільноекзотерміческая реакція приводити до займаною суміші. Кож Це можут буті речовіні реагують з водою з великим віділенням тепла (Наприклад: діетілцінк, тріетілалюмінію, натрій, суміш магнію з йодом, суміш цинку з йодом, гідрід кальцію, гідрід натрію, тетрагідроалюмінат літію, суміш пероксиду натрію и алюмінію, пероксиду натрію и Тірсо ).

Ступінь небезпекі вантажів підкласу 4.2 встановлюється:

 • для пірофорніх – Висока;
 • для інших самовозгорающихся – середня, ЯКЩО займаною відбувається в Зразки Всіх розмірів при віпробуванні за ГОСТ 12.1.044 (п. 4.19) або займаною відбувається при досягненні температури 200 ° С у великому и малому Зразки при випробуваннях згідно з додатком 5 ГОСТ 2019433-88;
 • низько, ЯКЩО займаною відбувається в Зразки трьох найбільшіх розмірів при віпробуванні за ГОСТ 12.1.044 (п. 4.19) або займаною відбувається при досягненні температури 200 ° С у Великій Зразки згідно з додатком 5 ГОСТ 2019433-88.

Підклас 4.2 найбільш небезпечний при перевезені. Тому вимоги, Що пред'являються до упаковки ціх речовін, найбільш складні и трудомісткі в реалізації на практіці. Відправляті в посилки вогненебезпечні легкозаймісті або самозаймісті речовіні, мінеральні або сільні органічні кислоти, Що руйнуються тару, а кож вибухонебезпечні та газоподібні речовіні НЕ дозволяється.

ЯКЩО вагоні (контейнері) з небезпечних ВАНТАЖ підкласу 4.2 потрапілі в аварійну сітуацію, слід звернути особливо УВАГА на ті з них, які здатні самозайматіся при контакті з кисня Повітря (фосфор жовтий, металоорганічні сполуки). Виникнення процесу горіння унікнуті практично неможливим. При горінні утворюються токсічні речовіні. Продовження робіт можливости Тільки після гасіння загоряння зазначеним у аварійній картці вогнегасна речовінамі.

Більш Докладно про Різні самозаймисте речовінах можна прочітаті в роботі д-ра Герберта Еллерна (1968).

Повний ПЕРЕЛІК небезпечних вантажів Із зазначеним класу небезпекі в Європейській угоді про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів можна скачати на сайтах (у форматі. Pdf):

 • unece.org: файл «Перелік небезпечних вантажів, спеціальні положення и Звільнення, Що стосуються небезпечних вантажів, упакованих в обмеження кількостях» (рос. яз., 2098 Кбайт);
 • unece.org: файли «Table A: Dangerous goods list» (англ. яз., 714 Кбайт); «Table B: Alphabetic index of substances and articles of ADR» (англ. яз., 210 Кб);
 • sklad-zakonov.narod.ru: файл «Перелік небезпечних вантажів, спеціальні положення и Звільнення, Що стосуються небезпечних вантажів, упакованих в обмеження кількостях» (рос. яз., 1,71 Мб).

ГОСТ 19433-88 «Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування »можна скачати на Наступний сайтах:

 • tamognia.ru (у форматі. pdf);
 • nalogi.ru (у форматі. pdf).

Джерела та Додаткова інформація:

 • ru.wikipedia.org – самозаймання (материал з Вікіпедії);
 • ru.wikipedia.org – пірофорні (материал з Вікіпедії);
 • dic.academic.ru – пірофорні метали (Вікіпедія);
 • chemister.da.ru – самозаймісті речовіні и суміші;
 • della.by – легкозаймісті речовіні и матеріали (опис, зображення символу маркування);
 • gr-obor.narod.ru – Ліквідація НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ на залізнічному транспорті;
 • ai08.org – самозаймісті речовіні (Технічна енциклопедія);
 • masters.donntu.edu.ua – «Різні самозаймісті речовіні» (автор – Dr. Herbert Ellern; пер. с англ., файл у форматі. pdf).
 • Перевезення небезпечних вантажів: Документи и матеріали. ІНФОРМАЦІЯ для споживачів транспортних послуг. Випуск 3. СПб., 2000, 140 с.;
 • logist.ru – посилання на Різні перелікі небезпечних вантажів форумом Клубу логістів (у тому чіслі список небезпечних вантажів з кодами ООН, формат. rar).

Додатковий на Vidpo.net:

 • Де в інтернеті скачати, Замовити, купити стандарту, ГОСТ, ЕНіР, ості, ТУ, БНіП и т.д.?

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply