Де можна скачати самовчителі по AutoCAD?

AutoCAD – 2-х і 3-хмерная система автоматизованого проектування і креслення компанії Autodesk. Сімейство продуктів AutoCAD є одним з найбільш поширених САПР (система автоматизованого проектування) в світі. Компанія Autodesk займається розробкою САПР AutoCAD більше 20-ти років. За цей час були створені тисячі доповнень і спеціалізовані рішення від сторонніх фірм і самої компанії Autodesk. На даний момент у світі налічується близько шести мільйонів користувачів AutoCAD.

 • Самовчитель AutoCAD 2005 – призначений для всіх, хто вперше стикається з програмою AutoCAD 2005 і бажає навчитися використовувати її функції для плідної праці. Інтерактивні уроки, озвучені професійним диктором, дають можливість безпосередньо брати участь в навчальному процесі й покликані допомогти користувачеві швидко і в повному обсязі опанувати принципами роботи AutoCAD 2005. Диск складається з 8 розділів, які висвітлюють найбільш важливі аспекти роботи з даною програмою.

  Формат: ISO
  Розмір: 41 Mb

 • Самоучитель по AutoCAD 2004
 • Підручник з AutoCAD. Досить докладний підручник AutoCAD. У підручнику розглядаються можливості AutoCAD, особливості створення двох-і тривимірних графічних об'єктів. Самовчитель допоможе в короткі терміни набути навичок креслення в середовищі AutoCAD. Формат файлу файл довідки. Chm

  Розмір файлу: 2,67 МБ

 • Самоучитель по AutoCAD. Ця книга навчить використовувати програму AutoCAD 2006 для створення складних креслень різних механізмів, будівель та інших об'єктів. Чудова особливість книги – націленість на практичне застосування. Книга допоможе дізнатися про все, що необхідно практику для роботи з AutoCAD 2006: освоєння інтерфейсу програми, навчання працювати з електронним листом для малювання, створення і редагування геометричних об'єктів, введення тексту, вказівку розмірів у кресленнях і друк їх на принтері.
  Всі ці знання засновані на ясних, добре продуманих і прозорих для розуміння практичних вправах, які зроблять справжнім знавцем AutoCAD 2006, здатним виконувати будь-які завдання при створенні проектів, що вимагають креслення. М.: Видавництво "Кращі книги", 2006 р. – 240 с.
  Формат: DjVu
  Розмір: 2,7 Mb
 • Самовчитель AutoCAD 2006
  Н. Полещук, В. Савельєва. Книга побудована на основі авторської методики навчання системі AutoCAD. Описуються основні графічні об'єкти, розбираються команди для їхнього створення і редагування. Висвітлено способи розміщення примітивів на площині і в тривимірному просторі, проблеми взаємозв'язку моделі й аркушів креслення. Представлені засоби створення табличних, текстових і розмірних стилів, застосування типів ліній, ваг, штрихувань і запівок. Розглянуто питання організації висновку креслень на принтер, використання підшивок листів для формування архівів проектної документації. Для закріплення матеріалу наведені практичні приклади та вправи. Книга буде корисна для інженерів, конструкторів, технологів, аспірантів і студентів. Формат: DjVu

  Розмір: 12,1 Mb

 • AutoCAD 2004
  Серія: Проектування. Т. Ю. Соколова. Нaстоящее видання є практичним і довідковим керівництвом, основою для самостійного вивчення та освоєння потужної універсальної графічної системи AutoCAD 2004 англо-та російськомовної версій, розроблених компанією Autodesk. У книзі наведені загальні відомості про систему, докладно розглянутий користувальницький інтерфейс, розказано про налаштування робочого середовища та адаптації інструментів AutoCAD 2004. Описуються засоби створення, редагування та оформлення креслень. Докладно описані принципи просторового моделювання, включаючи одержання реалістичних зображень, а також твердих копій креслень.

  Оскільки система AutoCAD 2004 підтримує об'єктно-орієнтовану технологію проектування, в книзі докладно описаний мова програмування AutoLISP. Викладається технологія багатоваріантного конструювання, що включає розробку параметрично-керованих моделей, користувальницького інтерфейсу. Розглянуто робота з графічною базою даних, створення нових команд, технологія розробки об'єктно-орієнтованих систем в стандартній середовищі AutoCAD, адаптованих до конкретного застосування, а також створення власної середовища проектування (наприклад, в електронній промисловості, будівництві, архітектурі, авіа-, автомобілебудуванні та інших областях).

  Книга призначена для користувачів з різним рівнем підготовки, у тому числі студентів і викладачів вузів, інженерів, конструкторів, проектувальників, професійних креслярів і розробників САПР. По суті, книга, супроводжувана електронної навчальної тренінг-системою, представляє готовий навчальний курс з вивчення середовища AutoCAD.
  Формат: PDF

  Розмір: 19 Mb

 • Ілюстрований самовчитель по AutoCAD 2004

  Склад підручника:
  - Передмова
  - Глава 1. Загальні відомості
  - Глава 2. Примітиви
  - Глава 3. Редагування геометрії
  - Глава 4. Властивості
  - Глава 5. Стилі і стандарти
  - Глава 6. Друк
  - Глава 7. Блоки та зовнішні посилання
  - Глава 8. Операції над об'єктами інших форматів
  - Глава 9. Тривимірні побудови
  - Глава 10. Простір аркуша
  - Глава 11. Підвищення ефективності роботи
  - Додаток 1. Перелік команд AutoCAD
  - Додаток 2. Перелік системних змінних
  - Додаток 3. Операції з мережею Інтернет
  - Додаток 4. Супутні програмні продукти Формат: CHM
  Розмір: 12,4 Mb

 • AutoCad 2005 для студента
  Т. Соколова. "AutoCAD для студента "- це практичне і довідкове керівництво, що є основою для самостійного вивчення та підготовки до роботи в потужній універсальній графічній системі AutoCAD 2005. У книзі наведені загальні відомості про систему, докладно розглянутий користувальницький інтерфейс, розказано про налаштування робочого середовища та адаптації інструментів AutoCAD 2005. Описуються засоби створення, редагування та оформлення креслень, принципи просторового моделювання, включаючи одержання реалістичних зображень, а також твердих копій креслень. Книга рекомендується студентам технічних спеціальностей. Серія "Популярний самовчитель"
  Формат: DjVu
  Розмір: 5,4 Mb
 • Самовчитель AutoCAD 2006

  Даний самовчитель призначений для всіх, хто вперше стикається з програмою Autodesk AutoCAD 2006 і бажає навчитися використовувати її функції й можливості для плідної роботи. Інтерактивні уроки, озвучені професійним диктором, можливість безпосередньо брати участь в навчальному процесі допоможуть швидко і в повному обсязі опанувати можливостями програми.
  Диск складається з одинадцяти уроків, які висвітлюють найбільш важливі аспекти роботи з програмою

  Розробник: Multisoft, БізнесСофт, 2005 р.
  Видавець: ИДДК
  1 частина, 61,2 Mb
  2 частина, 61,2 Mb

 • AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 Bible, DjVu, 10,4 Mb
 • Самовчитель AutoCAD 2007
  М.М. Полещук, В.А. Савельєва. Для інженерів, конструкторів, дизайнерів, аспірантів і студентів.

  СПб.: БХВ-Петербург, 2006 р. – 624 с. Книга допоможе вивчити систему AutoCAD 2007 разом з досвідченими авторами-викладачами. Докладно розглянуті нові можливості: гладкі поверхні, редаговані тіла, камери, джерела світла, доповнення в існуючих меню і командах. Описано графічні об'єкти, створювані в двовимірної роботі і тривимірному проектуванні, розібрані команди побудови і редагування. Наведено способи застосування стилів у створенні тексту, розмірів, мультиліній, таблиць, особливості використання типів ліній, ваг, штрихувань, заливань, статичних та динамічних блоків, зовнішніх посилань. Велику увагу приділено візуалізації і анімації, керуванню матеріалами, тонуванню, обліку географічного положення і часу доби. Проаналізовано проблеми взаємозв'язку моделі й аркушів креслення. Висвітлено питання організації виведення креслень на принтер, застосування підшивок аркушів, растрових зображень і DWF-підкладок. Для закріплення матеріалу наведені практичні приклади та вправи.

  Розмір: 14,9 Mb

  Формат: DjVu

 • Збірник російськомовні документації по AutoCAD 2007, 20,1 МБ

  Містить:
  - Як побудувати свій мир-Концептуальне проектування й візуалізація в AutoCAD®
  - Короткий довідник
  - Керівництво по драйверам і периферійних пристроїв
  - Посібник із початку роботи
  - Керівництво по однокористувальницької установці
  - Керівництво по однокористувальницької ліцензуванню
  - Керівництво по мережевому адмініструванню
  - Керівництво користувача
  - Керівництво адміністратора
  - Створення свого світу
  - Короткий довідник
  - Довідник команд

 • AutoCAD 2007. Керівництва по установці і ліцензуванню
  У комплект входять:
  - AutoCAD 2007. Керівництво по однокористувальницької установці (44 с.)
  - AutoCAD 2007. Керівництво по однокористувальницької ліцензуванню (18 с.)
  - AutoCAD 2007. Керівництво адміністратора (126 с.)
  - AutoCAD 2007. Керівництво по мережевому ліцензуванню (62 с.)
  - AutoCAD 2007. Керівництво по драйверам і периферійних пристроїв (88 с.)

  Формат: PDF
  Розмір: 2,5 Mb

 • AutoCAD 2006 для чайників
  Мідлбрук М., Біріз Д. У цій книзі в дохідливій і захоплюючій формі пояснюється використання самої потужної й популярної системи автоматизованого проектування – програми AutoCAD 2006. Від читача потрібно лише знання елементарних прийомів роботи з операційною системою Windows. Прочитавши книгу, ви зможете створювати цілком професійні креслення, майже відрізнити від креслень, виконаних досвідченими користувачами AutoCAD. Тут можна знайти виклад основ автоматизованого проектування, практичні рекомендації, покрокові вправи. У книзі описані всі основні засоби автоматизованого проектування – об'єкти креслення, розмірні елементи, штрихування, шари, компонування, інструменти друку, інструменти обміну за допомогою Internet і багато інші засоби AutoCAD.
  Файл: PDF (57,5 Mb)
 • AutoCAD 2008. Керівництво користувача.

  Автор: Autodesk
  Видавництво: Autodesk, 1832 c.
  Формат: pdf.
  Розмір: 15,2 МБ.

  Офіційне керівництво російською мовою від Autodesk для користувачів AutoCAD 2008 в форматі PDF.

  Посилання

 • AutoCAD 2008 Video російською

  Інтерактивний курс по програмі Autodesk AutoCAD 2008 призначений для користувачів, уперше початківців роботу з цією програмою.

  Завдяки даному курсу, користувач зможе легко та швидко освоїти роботу з програмою, докладно вивчити її інтерфейс і основні дії, необхідні для роботи.

  Даний курс підійде для вивчення ранніх версій AutoCAD 2004-2007.

  Розмір: 165MB

  1 частина
  2 частина

  пароль: soft-best.ws

 • AutoCAD 2008 документація.

  AutoCAD – інструмент архітектора і проектувальника для професійного проектування.

  Документація AutoCad 2008 російською мовою включає в себе наступні розділи:

  - Короткий довідник
  - Нові можливості
  - Керівництво по адаптації AutoCAD
  - Керівництво по драйверам і периферійних пристроїв
  - Керівництво по однокористувальницької установці
  - Керівництво користувача
  - Створення свого світу
  - Початок роботи – 6 сторінок
  - Початок роботи – 188 сторінок
  - Керівництво по однокористувальницької ліцензуванню
  - Керівництво по мережевому ліцензуванню

  Посилання

 • AutoCAD 2009. Керівництво користувача.

  Офіційне керівництво від Autodesk для користувачів AutoCAD 2009, 2015 сторінок докладного опису всіх функцій, команд з прикладами.

  Короткий зміст книги:

  Глава 1 Отримання відомостей з креслень

  Глава 2 Розташування стрічки, меню та інших інструментів

  Глава 3 Вікно команд

  Глава 4 Інструменти навігації. ShowMotion ("Аніматор руху"). Короткий огляд аніматорів руху. Створення та редагування анімованих видів

  Глава 5 Адаптація робочого середовища

  Глава 6 Макроси операцій Створення, організація і збереження креслень

  Глава 7 Створення креслення

  Глава 8 Відкриття або збереження креслення

  Глава 9 Відновлення файлів креслень Відновлення після системного збою

  Глава 10 Дотримання стандартів у кресленнях

  Глава 11 Зміна видів. Управління стилем 3D проекції

  Глава 12 Використання інструментів 3D перегляду

  Глава 13 Робота з декількома видами в просторі моделі

  Глава 14 Створення одновидових креслень (у просторі моделі)

  Глава 15 Створення багатовидову креслень (у просторі аркуша)

  Глава 16 Робота з листами в підшивці

  Глава 17 Властивості об'єктів

  Глава 18 Засоби забезпечення точності

  Глава 19 Побудова геометричних об'єктів

  Глава 20 Створення і використання блоків (позначень)

  Глава 21 Методи редагування. Робота з 3D моделями

  Глава 22 Створення 3D моделей

  Глава 23 Зміна 3D тіл і поверхонь

  Глава 24 Побудова перерізів і 2D креслень з 3D

  Глава 25 Робота з анотаціями

  Глава 26 Штрихування, заливка та маскування

  Глава 27 Примітки та мітки

  Глава 28 Таблиці

  Глава 29 Розміри і допуски

  Глава 30 Підготовка креслень до друку і публікації

  Глава 31 Висновок креслень на друк

  Глава 32 Публікація креслень

  Розмір: 22,99 мб

  Формат: pdf

 • AutoCAD 2006. Керівництво користувача.

  Офіційне керівництво від Autodesk для користувачів AutoCAD 2006 в форматі PDF, 1212 сторінок докладного опису всіх функцій, команд та іншого з прикладами.

 • А.С.Уваров. «AutoCAD для конструкторів ».

  Книга присвячена роботі із програмою AutoCAD 2005. Вона побудована, як самовчитель, у якому всі прийоми роботи з програмою ілюструються на конкретних прикладах, і читач, дотримуючись викладу матеріалу, переходячи від розділу до розділу, може самостійно освоїти всі основні прийоми роботи з програмою. Всі приклади в книзі й рекомендації дані відповідно до вимог вітчизняних стандартів, що регламентують випуск конструкторської документації (ЕСКД), а спеціальний розділ допоможе організувати облік і зберігання документів в електронному вигляді. Обширний предметний покажчик дозволяє використати книгу як настільний справочніка.Для конструкторів, що працюють в області машинобудування, приладобудування та електроніки, може бути корисна читачам, що спеціалізуються в інших областях техніки, студентам і аспірантам технічних університетів.

  Розмір: 45,3 мб

  Формат: pdf


Category: Медицина і здоров'я

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply