Чому дорівнює синус 30 градусів?


Синус – одна з тригонометричних функцій, обозначется sin.

У прямокутному трикутнику синус гострого кута дорівнює відношенню катета, що лежить навпроти цього кута (протилежного катета), до гіпотенузі.

Значення синусів для часто зустрічаються кутів (π – число пі, √ – корінь квадратний):

 • sin (0 °) = 0
 • sin (30 °) = sin (π / 6) = 1/2
 • sin (45 °) = sin (π / 4) = (√ 2) / 2 = 1 / √ 2
 • sin (60 °) = sin (π / 3) = (√ 3) / 2
 • sin (90 °) = sin (π / 2) = 1
 • sin (180 °) = sin (π) = 0
 • sin (270 °) = sin (3π / 2) = -1

Інші тригонометричні функції:

 • Що таке косинус? Значення косинусів
 • Що таке тангенс? Значення тангенсів
 • Що таке котангенс? Значення котангенс
 • Що таке секанс? Значення секансу
 • Що таке косеканс? Значення косеканс

Додатково від Генона:

 • Чому дорівнює похідна синуса?
 • Що таке теорема синусів?
 • Що таке теорема косинусів?
 • Де знайти тригонометричні формули подвійного кута?
 • Як розкласти квадрат синуса, косинуса і тангенса?
 • Як знайти площу прямокутного трикутника?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply