Бізнес-план як написати: рекомендації експертів та інструкція

biznes plan kak napisat rekomendacii jekspertov i 1 Бізнес план як написати: рекомендації експертів та інструкція

З написанням бізнес-планів стикається більшість керівників організацій і підприємств, а також менеджерів середньої ланки. Саме їм доводиться збирати інформацію про те, як написати бізнес-план.

Слід зазначити, що наявність бізнес-плану, під яким розуміється програма планованих бізнес-операцій, здійснюваних послідовно, що відображає інформацію про фірму, розкривають його сферу діяльності та основні напрямки, є для організації чи підприємства одним з показників її динамічного розвитку. На сьогоднішній день, розробка бізнес-планів – це вимога часу, що дозволяє залучити в бізнес додаткові кошти та інвесторів. Крім того, готовий бізнес-план є одним з умов отримання кредитних коштів на розвиток бізнесу.

Серед інших позитивних моментів складання бізнес-планів – те, що компанія в ході розробки такого програмного документа не тільки визначає план дій та очікувані результати, а й, програючи в плані ряд можливих ситуацій, здатна передбачити і можливі ризики, пов’язані з її діяльністю. Іншими словами, написання бізнес-плану, в якійсь мірі здатне застерегти керівника від прийняття необачних управлінських рішень і пов’язаних з ними неприємними наслідками.

Незважаючи на те, що бізнес-плани мають давню історію існування (наприклад, в радянській Росії він називався техпромфінпланом, якщо розшифрувати це слово, то виходить технічний промисловий фінансовий план) по теперішній час немає єдиної методики їх складання.

Але повернемося до питання правильності написання бізнес-планів.

Отже, бізнес-план може бути результатом як колективної, так і індивідуальної роботи. Для створення такого документа, слід підібрати групу творчих і досвідчених людей. Інший варіант означає, що ви можете написати бізнес-план самостійно, і представити його на суд колективу або групи ваших заступників. Так чи інакше, необхідно ознайомитися зі структурою бізнес-плану, видами та особливостями його розробки.

Розглядати класифікацію і структуру даного роду документів доцільно разом, в силу того, що кожен вид має свої особливості структури.

Виходячи з того, для якої організації пишеться бізнес-план, а також для яких цілей, можна умовно виділити такі його види:

 • Бізнес-план інвестиційного проекту.
 • Бізнес-план підприємства.
 • Для отримання кредиту на розвиток бізнесу.
 • План для отримання гранту.
 • План для продажу готового або діючого бізнесу.

Залежно від термінів реалізації їх прийнято поділяти на:

 • короткострокові;
 • середньострокові;
 • довгострокові.

Для внутрішніх потреб організації або внутрішнього використання розрізняють такі види бізнес-планів:

 • управлінські бізнес-плани;
 • бізнес-плани окремих проектів;
 • цільові плани разового характеру.

Незважаючи на наявність ряду різновидів, для всіх видів існує єдина структура, яка є основою для написання такого роду документів. Вона складається з наступних розділів:

 • Коротка анотація або резюме.
 • Основні цілі та ключові завдання.
 • Інформація з описом компанії.
 • Інформація про види продукції.
 • Маркетинговий план
 • План виробництва.
 • Організаційне планування.
 • Інформація про персонал та план роботи з ним.
 • Фінансове планування.

На сьогоднішній день в нашій країні єдиної строгої структури написання такого роду документів не існує, за винятком методичних рекомендацій, в силу цього за основу можна взяти стандарти, вироблені на міжнародних інвестиційно-фінансових ранках.

Наприклад, згідно стандартам ЮНІДО, що функціонує в рамках ООН, що займається проблемами бідності та надає допомогу країнам і державам, економіка яких має перехідний характер, бізнес-план має наступну структуру:

1. Резюме.

2. Основна ідея проекту:

 • загальні вихідні умови і дані;
 • короткий опис нового товару або його зразків;
 • оцінка власного досвіду і ринків збуту;
 • характеристика потенційного споживача нової продукції;
 • оцінка потенційних конкурентів і власної конкурентоспроможності.

3. Маркетинговий план передбачає опис цілей, завдань і фінансування маркетингу;

4. Виробничий план включає в себе опис виробничого процесу і технологічного процесу виготовлення нового товару, а також необхідних матеріальних витрат на придбання ресурсів, а також необхідних виробничих потужностей.

5. Організаційний план дає опис форм організації та структури підприємства, інформацію про партнерів, персоналі та зовнішнього середовища.

6. Фінансове планування – це свого роду бюджет бізнес-плану, що описує доходи, витрати, грошові виплати та надходження, а також наявні активи підприємства, фінансову стратегію, графік беззбитковості, оцінку можливих фінансових ризиків і характер страхування.

7. Програми.

Що стосується останнього пункту, то в додатки краще виносити інформацію, що дозволяє детально розкрити ключові моменти плану. Це можуть бути всілякі графіки, діаграми, таблиці. Також рекомендується виносити в додатки матеріали технічного і звітного характеру.

Більш складна структура бізнес-плану запропонована Європейським банком реконструкції та розвитку. Згідно з її вимогам складаються бізнес-плани для отримання банківських кредитів на розвиток бізнесу. Не менш складною і водночас більш деталізованої є методика BFM.

Для того щоб правильно написати бізнес-план мало знати тільки його структуру, необхідно враховувати і сам характер викладу тексту або стиль написання. Інформація, що міститься в тексті, повинна бути написана лаконічно, без зайвих ліричних відступів, слід дотримуватися ділового стилю написання, при цьому не ускладнювати сприйняття тексту спеціалізованими термінами і поняттями. Якщо їх використання неминуче, завжди слід давати їх розшифровку. Крім того, не слід забувати і про наочності проекту. Підчас наявність схем, таблиць і графіків більш повно розкривають суть проекту, при цьому вони займають небагато місця в тексті. Це важливо в силу того, що бізнес-план, в середньому повинен містити від 30 до 70 сторінок машинописного тексту.

Особливу увагу слід приділити і загального оформлення документа. Воно також не повинно бути помітним і яскравим.


Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply